BlogÖn MuhasebeJoint Venture (Ortak Girişim) Nedir?

Joint Venture (Ortak Girişim) Nedir?

Günümüz dünyasında gerekli cesareti gösterip işini kuran insanlardan birisiniz. İş kurduktan sonra geliştirmek, devamlılığını sağlamak, yeniliklere açık olmak, karlılık, rekabete uyum sağlamak gibi pek çok faktörün göz önünde bulundurmanız kaçınılmazdır. Bazen firmanız için yeni bir alan, yeni bir pazar, yeni bir ürün büyük sıçramalara neden olabilir.

Hızla değişen bir dünyanın içindeyiz. Her gün farklı ürünler farklı coğrafyalarda bir anda popüler hale gelebiliyor. Bu hızı her zaman tek başına yakalamamız zor olabileceği gibi çok avantajlı da olmayabilir. Pazara ilişkin bilgilerimiz yeterli değildir, finansman konusunda sıkıntımız vardır, teknik konularda yardıma ihtiyacımız vardır, bizden daha büyük rakiplerimiz ile aynı pazarda olmaktan çekiniyoruzdur… vb. Bu durumda bizimle hareket edecek başka firmalara ihtiyaç duyabiliriz.

İşte Ortak Girişim’in önemi burada ortaya çıkar.

Ortak Girişim nedir? Ortak girişime ihtiyacım var mı?

Ortak Girişim; potansiyelinizi başka firmalarla birleştirerek ekonomik atılımlar yapmanız şeklinde özetlenebilir. Özellikle yabancı piyasalara açılmak isteyenler için Ortak Girişim hızlı ve etkin bir yol olarak gözükmektedir. Aşağıda sıralananlardan bazıları sizin de kafanıza takılıyorsa iş planlarınıza Ortak Girişim’i eklemek faydalı olabilir.

  • Yeni bir pazara girmek istiyorsunuz
  • Teknik desteğe ihtiyacınız var
  • Yerel firmaların hukuki/ticari avantajlarını ve/veya deneyimlerini edinmek istiyorsunuz
  • Kaynağı veya riski paylaşmak istiyorsunuz

Ortak girişim yapısı

Öncelikle şunu belirtmeli ki ortaklığa gireceğiniz firma ile hukuken de finansal olarak da birbirinizden tamamen bağımsız olmaya devam edersiniz. Bambaşka üçüncü bir firma kurabilirsiniz ve bu yeni firmayı kurarken imzalayacağınız sözleşme hayati öneme sahiptir. Kanaatimce her sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmede de çok net olmak gereklidir. Herkesin katacağı değerler açıkça belirtilmelidir.
Ortağınızla aynı hedefte olmanız, rotanızın ortak olması, birbirinizden beklentilerinizin kesinleşmiş olması muhtemel pek çok sorunu daha ortaya çıkmadan bertaraf eder ve ortaklığın başarılı olmasını sağlar.

Ortak girişim şirket tipi nedir?

En önemli hususlardan biri ortaklardan her birinin müştereken ve müteselsilen yani birlikte sorumlu olmasıdır. Yapılacak işin/projenin tümünden birlikte sorumlu olursunuz. Ortak Girişim, Türk Ticaret Kanunu’nda ayrı bir şirket tipi olarak ele alınmamıştır. Türk Mevzuatı’nda farklı kanunlarda karşımıza çıkabilmektedir.

Borçlar Kanunu’nda Adi Ortaklık, Kamu İhale Kanunu’nda Ortak Girişim, Vergi Kanunlarında İş Ortaklığı başlıkları altında benzer yapılar görebiliriz. Bu nedenledir ki Ortak Girişim Sözleşmesi hazırlanırken haklar ve yükümlülükler konuları detaylı bir şekilde metne işlenmelidir. Yani Ortak Girişim’i dışarıya karşı korumak gerektiği gibi ortaklar arasında da anlaşmazlığı önleyici hükümlere yer verilmesi gereklidir. Ortaklığa konan aktifler, uzmanlık alanları, know-how gibi konular detaylandırılmalıdır.

Ortak girişim ve konsorsiyum arasındaki fark nedir?

Ortak Girişim’in Konsorsiyum ile karıştırılmaması mühimdir. Konsorsiyum’da her ortak kendi yükümlülüğünü yerine getirecektir ve o kısımdan sorumludur. Ortak Girişim’de ise yukarıda açıkladığımız gibi müteselsil sorumluluk esastır. Yani siz 3. kişilere karşı ben kendi kısmımı yaptım diyerek sorumluluktan kurtulamazsınız. İşin tamamından sorumlusunuzdur. Ve yine bu nedenle Ortak Girişim Sözleşmesi’nde sorumlulukları iyi belirlemek, işi gerçekleştirmeyen ortağa başvurabilmek için hayati önem taşımaktadır.

Başka hukuki ilişkilerde olduğu gibi Ortak Girişim Sözleşmesi öncesinde de bir Gizlilik Sözleşmesi (NDA: Non-Disclosure Agreement) ve akabinde Ön Protokol (Term Sheet) imzalamak ortaklık açısından mühimdir.

Venture kelime anlamı olarak cesaret etmek anlamına gelmektedir. Ticaret hayatı cesaret olmadan ya hiç başlamaz ya da kısıtlı kalır. Birlikte hareket etmek çoğunlukla bize avantaj sağlar yeter ki yola çıktığımızda hedefimizin bir olduğunu bilelim ve birlikteliğin şartlarını iyi belirleyelim. Paulo Coelho’nun dediği gibi “Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir.”Hesapbilir bulut tabanlı ön muhasebe uygulaması ile internet erişimi olan her yerden işletmenizin cari, stok, fatura takibi ve diğer tüm işlemlerini kolayca yapın. Ücretsiz e-fatura geçiş danışmanlığımız ile birlikte e-fatura geçişinizi birlikte yapalım ve 1 günde kullanmaya başlayın. Üstelik 15 gün ücretsiz kullanın.

0 (850) 242 10 50

[email protected]

Özellikler