Brüt Maaş Nedir? 

Brüt maaş, bir çalışanın aldığı toplam maaştır ve vergiler ve diğer kesintiler yapılmadan önceki maaş miktarını ifade eder. Brüt maaş, işverenin çalışana sağladığı toplam maliyeti temsil eder ve genellikle iş sözleşmesinde belirtilen anlaşma koşullarına dayanarak belirlenir. Brüt maaş, çalışanın net maaşına (vergiler ve diğer kesintilerden sonra eline geçen miktar) dönüştürülmek üzere vergi, sigorta primleri ve diğer yasal kesintiler gibi unsurların düşüldüğü noktada önem kazanır. 

 

Brüt Maaş Neden Önemlidir? Brüt Maaş Avantajları 

Brüt maaş, birçok açıdan önemlidir ve çalışanlar ile işverenler için çeşitli avantajlar sunar: 

 • Toplam Kazanç Belirleyicisi: Brüt maaş, bir çalışanın toplam gelirinin belirlenmesinde anahtar bir faktördür. İşverenler, iş pozisyonunun gereksinimlerine, çalışanın yeteneklerine ve deneyimine göre uygun bir brüt maaş belirlerler. 

 • Karşılaştırılabilirlik: Brüt maaşlar, farklı iş pozisyonları ve endüstrilerdeki çalışanların maaşlarını karşılaştırmak için bir ölçüt sağlar. Bu, iş arayanlar için iş piyasasındaki değerlerini anlamalarına yardımcı olabilir. 

 • Vergi ve Diğer Kesintilerin Temelidir: Vergi, sigorta primleri ve diğer kesintiler gibi yasal zorunluluklar brüt maaş üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla, vergi ve diğer kesintilerin doğru bir şekilde hesaplanması için brüt maaşın bilinmesi önemlidir. 

 • Ödeme Pazarlıkları İçin Başlangıç Noktası: Brüt maaş, iş görüşmelerinde ve iş teklifi aşamasında önemli bir pazarlık noktasıdır. İş arayanlar, brüt maaşlarını müzakere ederken kendi yeteneklerine ve endüstri standartlarına dayanarak daha adil bir ücret talep edebilirler. 

 • Çalışan Motivasyonunu Artırabilir: Yüksek brüt maaşlar, çalışanların motivasyonunu artırabilir ve işte daha fazla çaba göstermelerine teşvik edebilir. Brüt maaşlar, çalışanların işlerine duydukları değeri ve katkılarının takdir edildiğini hissetmelerine yardımcı olabilir. 

 • Kurumsal İtibar ve Çekicilik: Rekabetçi brüt maaşlar, işverenin kurumsal itibarını artırabilir ve şirketin işe alım sürecinde daha çekici bir konuma gelmesini sağlayabilir. İş arayanlar, yüksek brüt maaşlar sunan şirketlere daha fazla ilgi gösterebilirler. 

Sonuç olarak, brüt maaşlar işverenler ve çalışanlar için önemli bir referans noktasıdır ve iş ilişkilerinin temel bir parçasını oluştururlar. 

 

Ön Muhasebe programı olan Hesapbilir ile internet erişimi olan her yerden kolayca e-fatura kesmek için Hesapbilir'i deneyin. Hesapbilir ile 15 gün Ücretsiz Deneme sürecine hemen başlayabilirsiniz.

 

Net Maaş Nedir? 

Net maaş, bir çalışanın vergi, sigorta primleri, kesintiler ve diğer yasal ödemeler düşüldükten sonra eline geçen toplam maaş miktarını ifade eder. Brüt maaştan vergi, sigorta primleri, işveren katkıları gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar net maaşı oluşturur. 

Net maaş, bir çalışanın gerçek olarak kullanabileceği ve harcayabileceği miktarı temsil eder. Bu nedenle, çalışanlar için brüt maaş kadar önemli bir değerdir çünkü net maaş, yaşam standartlarını, harcama alışkanlıklarını ve tasarruf yeteneklerini doğrudan etkiler. 

Net maaş hesaplanırken vergi oranları, sigorta primleri, sosyal güvenlik katkıları ve diğer kesintiler dikkate alınır. Bu kesintiler ülkeye ve çalışanın çalıştığı sektöre bağlı olarak değişebilir. Net maaş, genellikle bordro süreci sırasında hesaplanır ve çalışana bildirilir. 

 

Brüt ve Net Maaş Farkı Nedir? 

Brüt ve net maaş arasındaki temel fark, brüt maaşın vergi, sigorta primleri ve diğer yasal kesintiler yapılmadan önceki toplam maaş miktarını ifade etmesi, net maaşın ise bu kesintiler yapıldıktan sonra çalışana ödenen miktarı temsil etmesidir. 

İşte brüt ve net maaş arasındaki farkı daha ayrıntılı olarak açıklayan bazı noktalar: 

 • Brüt Maaş: Brüt maaş, işverenin çalışana sağladığı toplam maliyeti ifade eder. Vergi, sigorta primleri ve diğer yasal kesintiler yapılmadan önceki maaş miktarını temsil eder. 

 • Net Maaş: Net maaş, çalışana vergi, sigorta primleri ve diğer yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan miktarı ifade eder. Bu, çalışanın eline geçen gerçek gelirdir. 

 • Kesintiler: Brüt maaş ile net maaş arasındaki fark, vergi, sosyal güvenlik primleri, sağlık sigortası, emeklilik fonu kesintileri gibi çeşitli yasal kesintilerdir. Bu kesintiler, çalışanın gelirine bağlı olarak değişebilir ve ülke yasalarına göre belirlenir. 

 • Net Maaşın Önemi: Net maaş, bir çalışanın gerçek olarak kullanabileceği ve harcayabileceği miktarı temsil ettiği için, çalışanlar için büyük önem taşır. Net maaş, yaşam standartlarını, harcama alışkanlıklarını ve tasarruf yeteneklerini doğrudan etkiler. 

 • Bordro Süreci: Brüt maaş, işveren tarafından belirlenir ve çalışanın iş sözleşmesinde belirtilir. Net maaş ise bordro süreci sırasında hesaplanır ve çalışana bildirilir. 

Bu nedenlerden dolayı, brüt ve net maaş arasındaki farkın anlaşılması ve çalışanlar ile işverenlerin bu konuda şeffaf olması önemlidir. 

 

SGK ve İşsizlik Primi Hesaplama (2024) 

Netten brüt maaş hesaplama veya brütten nete maaş hesaplarken çalışan sigorta maliyeti (SGK primi) ve işsizlik primlerinin de bu hesaba dahil edilmesi gerekir.  

Primler 

İşveren Payı 

İşçi Payı  

Toplam 

SGK Primi 

%20,5 

%14 

%34,5 

İşsizlik Primi 

%2 

%1 

%3 

Toplam 

%22,5 

%15 

%37,5 

 

 

SGK Taban ve Tavan Tutarları (2024) 

2024 yılında SGK taban ve tavan tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

SGK Taban ve Tavan 

Aylık(TL) 

Taban (Ocak – Aralık 2024) 

20.002,50 TL 

Tavan (Ocak – Aralık 2024) 

150.018,90 TL 

 

2024 Gelir Vergisi Oranları (Ücretliler) 

Brütten net maaş hesaplama yaparken gelir vergisi üzerinden ödemeniz gereken tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 • Vergilenecek Maaş Tutarı = Brüt Maaş – SGK İşçi Payı (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) 

 • Vergi Tutarı = Vergilenecek Maaş Tutarı x Gelir Vergisi Oranı (%) 

 

2024 yılı ücretliler için vergilenecek gelir dilimi ve gelir vergisi oranı aşağıdaki gibidir: 

Gelir Dilimi 

Vergi Oranı 

110.000 TL’ye kadar 

%15 

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası 

%20 

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası 

%27 

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası 

%35 

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası 

%40 

 

Damga Vergisi Nedir? 

Damga vergisi, belirli belgelerin ve işlemlerin hukuki geçerliliğini sağlamak için ödenen bir vergidir. Bu vergi, belgelerin geçerliliğini kanıtlamak ve yasal süreçlerde kullanılmak üzere devlet tarafından toplanır. Türkiye'de de damga vergisi uygulanmaktadır. 

Damga vergisi özellikle şu belgeler ve işlemler için alınır: 

 • Sözleşmeler: Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, iş sözleşmeleri gibi çeşitli sözleşmelerin düzenlenmesi ve imzalanması durumunda damga vergisi ödenir. 

 • Senetler: Kambiyo senetleri, emre yazılı senetler gibi belirli finansal belgeler için damga vergisi uygulanır. 

 • Resmi Evraklar: Pasaport, kimlik kartı gibi resmi evraklar için de damga vergisi ödenir. 

 • Muhasebe Kayıtları: Defterler, kayıt ve tutanaklar gibi muhasebe kayıtları için de damga vergisi ödenir. 

Damga vergisi oranları ve uygulama şekilleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Türkiye'de damga vergisi, belirlenen bir orana ve belirli bir matrah üzerinden hesaplanır. Ödemeler genellikle sözleşmenin veya belgenin değerine göre yapılır. 

Damga vergisi, belgelerin hukuki geçerliliğini sağlamak ve devlet gelirlerine katkı sağlamak amacıyla kullanılır. Bu vergi, çeşitli işlemlerin ve belgelerin kaydedilmesi ve kanıtlanmasını teşvik eder. 

 

Brüt Maaş Hesaplama 2024 

Netten brüte maaş hesaplama formülü aşağıdaki şekildedir: 

 • Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi 

 

Brütten Nete Maaş Hesaplama Örneği 

Diyelim ki bir işçinin brüt aylık maaşı 12.000 TL olsun. Bu durumda kesintileri aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz: 

 • Genel sağlık sigortası işçi payı: 12.000 TL x %15.5 = 1.860 TL 

 • İşsizlik sigortası işçi payı: 12.000 TL x %1 = 120 TL 

 • Gelir vergisi matrahı: 12.000 TL – [(1.860 TL) + (120 TL)] = 10.020 TL Bu matrahtan gelir vergisi hesaplanacak. 

Gelir vergisi dilimi 10.020 TL'dir. Şimdi bu matrah üzerinden gelir vergisi hesaplayalım: 

 • Gelir vergisi: 10.020 TL x %20 = 2.004 TL 

 • Damga vergisi: 12.000 TL x binde 7.59 = 91,08 TL 

Kesintilerin toplamı: 1.860 TL + 120 TL + 2.004 TL + 91,08 TL = 4.075,08 TL 

Net maaş: Brüt maaş- Kesintilerin toplamı Net maaş = 12.000 TL- 4.075,08 TL = 7.924,92 TL 

Bu örnekte, 12.000 TL brüt maaş alan bir işçinin kesintiler sonrasında net maaşı 7.924,92 TL olacaktır. 

 

Net Maaş Hesaplama 2024 

Brütten nete maaş hesaplama formülü aşağıdaki şekildedir: 

 • Net maaş= Brüt maaş – (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) – Gelir Vergisi – Damga Vergisi 

 

E-fatura programı olan Hesapbilir ile internet erişimi olan her yerden kolayca e-fatura kesmek için Hesapbilir'i deneyin. Hesapbilir ile 15 gün Ücretsiz Deneme sürecine hemen başlayabilirsiniz.