Başta şirketler olmak üzere diğer tüm işletmelerin muhasebelerinde en önemli kavramlardan biri de cari hesap kavramıdır. Peki cari hesap nedir? Cari hesap takibi nasıl yapılır? Yazımızın genelinde cari hesabın ne olduğuna, takibinin nasıl yapıldığına ve kimler tarafından ele alındığına dair tüm detaylara yer vereceğiz. Cari hesap, ilgili işletme ya da şirketin müşteri ile tedarikçileri arasında gerçekleşen tüm işlemlerin ele alındığı, toplandığı bir hesap türüdür. Bu hesaba göre müşteriniz için bir mal satabilir, alacak yazabilir ya da satış faturası kesebilirsiniz. Bununla birlikte tedarikçi tarafından hizmet ya da mal alabilirsiniz. Neticesinde ise gider yazar veya alış faturası oluşturabilirsiniz. Birçok işletme, şirkete ya da kuruluş müşterileriyle arasındaki ticaretinin devamlılığı için cari hesap yapmaları gerekmektedir. Cari hesap ile birlikte tüm kayıtlar eksizsiz ve doğru biçimde oluşturulacak olup aynı zamanda şirketin ilerleyişi de en iyi biçimde sürdürülecektir. Bir anlamda cari hesap, bir hizmet ya da ürün satışı gerçekleştiren ve o hizmet ve ürünü alan kişinin mal, hizmet, para ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını da ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçme durumu ve bunların hesap kesim tarihine göre ödeme planı kaydettikleri hesap olarak da ele alınabilir. Birbirleri ile borç ve alacak ilişkisi kuran farklı iki firma, birbirleri arasında cari hesap oluşturabilir. Bu iki firma, karşılıklı olarak ihtiyaç halinde birbirleriyle hizmet ya da mal alım satışı gerçekleştirir fakat her seferinde ödeme işlemi yapmazlar. Bunun yerine ise cari hesap yardımı ile birlikte borç ve alacak kaydı tutularak cari hesap takibi yapılır. Cari hesap ilişkisinde borçlu ve alacaklı taraflar sabit olmak zorunda değildir; değişebilir.

Cari Hesap Takibi Nedir

Cari hesap takibi, firmalar tarafından mutlaka yapılması gereken takip sistemlerinden biridir. Bu takibin yapılmasındaki en büyük önem ise oluşabilecek alacak verecek durumunun kayıt altına alınarak altının boş bırakılmamasıdır. Cari hesap takibi, karşılıklı olarak birbiriyle hizmet ve mal alım satım ilişkisi olan şirketlerin, bu akışı kayıt altına alması ve ödeme ilişkisini net biçimde görebilmeleridir. Cari hesap takibi karşılıklı olarak iki firma arasında olduğu gibi firma ile müşteri, firma ile kişi arasında da gerçekleştirilebilecek olan bir işlemdir. Alacak ve borç ilişkisi sürekli olarak değişiklik gösterdiğinden dolayı taraflar arasındaki ticaretin sağlıklı biçimde olması ve kayıtlarının en net biçimde oluşturularak bir boşluğa yer vermemesi için şirket tarafından cari hesap takibinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Firmalar kapsamınca genellikle geçmişe ait olan tüm evraklar ve bilgiler muhasebe departmanınca kayıt altına alınır. Fakat cari hesap takibinde sadece geçmiş dönem bilgilerinin değil güncel bilgilerin de takibinin gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu durum bile cari hesap takibinin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır

Mevcut alacakların ve vereceklerin durumu cari hesap takibi ile birlikte çok kolay biçimde belirlenmektedir. Kayıtlar kapsamında herhangi bir aksama durumu da kolaylıkla tespit edilerek durum düzeltilmesi gerçekleştirilebilir. Bunların haricinde firma, alacakların alınmasını planladığı tarihler üzerinden kendi plan tablosunu da oluşturabilir. Tüm bu kriterlerin hepsi cari hesap takibinin ne kadar önemli bir durum olduğunun da kanıtıdır. Cari hesap takibinin önemli olduğu kadar bu işlemlerin nasıl yapıldığı ve yapılması gerektiği de bir o kadar önem taşımaktadır. Cari hesap takip işlemlerinin gerçekleşmesi işletmelere, şirketlere göre farklılık gösterebilir. Buna göre;
  • Cari hesap takibi yöntemlerinden biri, en eski yöntemlerden biri olarak değerlendirilen cari hesap defteridir. Cari hesap defteri toplamda 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden birinde satıcıların kendi borçları, diğerinde alacaklılar ve bir diğerinde ise bunların haricindeki borç ve alacakların kayıtlarının net biçimde tutulması şeklindedir. Teferruat bir yöntem olan cari defter yöntemi raporlama sistemine uygun bir yöntem değildir.
  • Bir başka cari hesap takip yöntemi ise Excel programı üzerinden gerçekleştirilen takip yöntemidir. Cari hesap defterine göre daha kolay bir yöntem olmakla birlikte özellikle de büyük firmaların bir süre sonra hesaplarında karışıklıkların da oluşabileceği zor bir yöntemdir.
  • Son cari hesap yöntemi ise cari hesap programlarının kullanılarak hesapların takip edildiği bir yöntemdir. Teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirilen bu yöntem tüm ihtiyaçlara cevap verebilen ve kolaylıklar sağlayan en uygun yöntemlerden biridir. Bu tür cari hesap takip programları, firmaların diğer firmalar ile kurduğu borç ve alacak ilişkisini daha rahat biçimde görmesi ve takip etmesini sağlamaktadır. İnternet erişiminin olduğu her yerden bu tür programlar ile birlikte cari hesap takibi gerçekleştirilebilir.
Cari hesap takibi işlemleri genellikle firmanın muhasebe departmanı tarafından gerçekleştirilir. Fakat işletme ihtiyacına göre sadece bu takibin gerçekleştirilmesi için firmaya bu alanda uzman olan kişinin alınması da tercihlerden biridir.

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir

Cari hesap sözleşmesi; karşılıklı ilişki kuran tarafların hizmet, mal, para ya da diğer hususlardan dolayı birbirleri üzerinde oluşan alacaklarını tek tek istemekten vazgeçerek bunların tümünü kalem kalem alacak ve bunları borca çevirecek hesapların kesilmesinden ortaya çıkacak olan bakiyenin birbirleri tarafından isteyebileceklerine dair gerçekleştirilen bir sözleşme türüdür. Cari hesap ticari faaliyeti, taraflar arasındaki borçların özel bir takas yolu üzerinden ifa etme şekline de dayandırılmaktadır.

Cari Hesap Takibinin Önemi

İşletmeler, karşılıklı ilişki kurduğu ve işlemlerini gerçekleştirdikleri diğer işletmeler arasındaki borç, alacak ve verecek gibi durumların takibini gerçekleştirmek için cari hesaba ihtiyaç duymaktadır. Ayrıntılı ve düzenli olarak görülebilen bu durumlar cari hesaplar ile birlikte mümkündür. Cari hesap takibi daha çok muhasebe işlemlerinin geçmiş dönemlere yönelik evrakların kaydının alınması işlemidir. Ancak günümüzdeki mevcut, güncel durumlar da yine kayıt edilerek cari hesap takip sistemine işlenmektedir. Özellikle de büyük şirketlerin borç ve alacak durumlarının daha net biçimde ortaya konularak sağlam temellere dayanan raporların çıkarılması tamamen muhasebe departmanı tarafından ele alınacak cari hesaplar ile alakalıdır. Çok net biçimde ortaya konan cari hesap sisteminde şirketler borçlarını ve alacaklarını en kolay biçimde takip edebilir ve buna göre raporlar da hazırlayabilir.

Cari Hesap Takibini Kim Yapar

Cari hesap takibini yapan kişiler firmadan firmaya göre değişiklik göstermektedir. Buna göre birçok firma, firmaya ait olan muhasebe departmanı üzerinden cari hesap takip işlemlerini gerçekleştirebilir. Çoğu işletme ise alanında uzman kişileri bu alanda görevlendirerek cari hesap takip işlemlerini gerçekleştirebilir. Ancak genel olarak işletmeler muhasebeler eşliğinde bu işlemleri gerçekleştirmektedir. Cari hesap takibi iş ilişkileri yüksek olan şirketler tarafından mutlaka yapılması gereken bir durumdur. Çok önemli verilerin kaydının tutulduğu cari hesap ile birlikte işletmeler çok daha hızlı biçimde gelişmişlik de gösterir. Nitekim borç ve alacak durumunu yakından takip eden şirketler bir diğer adımının ne olabileceği konusunda daha net biçimde kararlar alır. Firmalar muhasebe departmanları ve bu alandaki uzmanlarıyla birlikte hesap takiplerini gerçekleştirebilir, özetler çıkarabilir, raporlar hazırlayabilir. Böylelikle borç ve alacak konusundaki durumlar da netlik kazanır.