E-Fatura Mükellefi Ne Demektir? 

E-Fatura mükellefi, vergi mevzuatına göre elektronik fatura düzenlemek zorunda olan veya isteğe bağlı olarak E-Faturadüzenlemeyi tercih eden bir işletme veya mükellef anlamına gelir. E-fatura mükellefleri, gelirlerini ve giderlerini elektronik ortamda kaydederek vergi işlemlerini yürütürler. Elektronik fatura düzenlemek, kâğıt fatura düzenlemekten daha hızlı, güvenli ve çevre dostu bir yöntemdir. Bu nedenle birçok ülke, işletmelerin E-Fatura kullanımını teşvik etmektedir. 

 

E-Fatura Mükellefi Kimlerdir? 

E-Fatura mükellefi olmak için vergi mevzuatında belirtilen şartları yerine getiren işletmeler veya mükellefler bu statüyü alabilirler. E-Fatura mükellefi olmak için genellikle aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir: 

 • Belirli Gelir ve Faaliyet Şartları: Vergi mevzuatında belirlenen belirli gelir ve faaliyet şartlarını sağlayan işletmeler E-Fatura mükellefi olabilirler. Bu şartlar, ülkenin vergi düzenlemelerine ve vergi kanunlarına göre değişiklik gösterebilir. 

 • Vergi Siciline Kayıtlı Olmak: E-Fatura düzenlemek için vergi siciline kayıtlı olmak gerekmektedir. Vergi dairesine kayıtlı olan işletmeler vergi mükellefi olarak E-Fatura düzenleme hakkına sahip olabilirler. 

 • Vergi Dairesine Bildirimde Bulunma:E-Fatura düzenlemek isteyen işletmelerin vergi dairesine bildirimde bulunmaları gerekebilir. Bu bildirimde,E-Fatura düzenlemeye başlama niyeti ve gerekli bilgiler belirtilir. 

 • Teknik Altyapıya Sahip Olmak:E-Fatura düzenlemek için gerekli teknik altyapıya sahip olmak gerekmektedir. Bu, genellikle vergi dairesi tarafından belirlenen standartlara uygun olarak dijital bir sistem ve yazılıma sahip olmayı gerektirir. 

E-Fatura mükellefi olmanın avantajlarından yararlanabilmek için işletmelerin vergi mevzuatına uygun olarak prosedürleri tamamlamaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar ülkeye göre değişiklik gösterebilir, dolayısıyla ilgili vergi dairesi veya vergi kurumu tarafından belirlenen kriterlere dikkat edilmelidir. 

Zorunluluk kapsamında E-Fatura sistemine geçen işletmelerin, e-defter uygulamasına da geçmeleri gerekmektedir. GİB tarafından zorunlu tutulan E-Fatura uygulamasına Hesapbilir ayrıcalığıyla hızlıca geçiş yapın! 

 

E-Fatura Mükellef Sorgulama Nasıl Yapılır? 

E-Fatura mükellefi sorgulama işlemi genellikle ilgili vergi dairesi veya vergi kurumu tarafından sunulan online hizmetler aracılığıyla gerçekleştirilir. Eğer bir işletme veya mükellef E-Fatura mükellefi olduğunu sorgulamak istiyorsa, aşağıdaki adımları takip edebilir: 

 • Vergi Dairesi veya Vergi Kurumu Web Sitesine Giriş: İlgili vergi dairesinin resmi web sitesine veya vergi kurumunun online hizmet platformuna giriş yapın. 

 • Kimlik Doğrulama: Genellikle bu tür işlemler için vergi mükellefi kimlik doğrulaması gerekebilir. Bunun için vergi numarası, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler istenebilir. 

 • E-Fatura Mükellefi Sorgulama Sekmesine Erişim: Web sitesinde genellikle "Hizmetler", "E-Fatura", "Mükellefiyet Sorgulama" gibi bir sekme veya menü bulunur. Bu sekmeden e-fatura mükellefiyeti sorgulama bölümüne erişin. 

 • Bilgileri Girme ve Sorgulama: Açılan sorgulama sayfasında istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin. Bu genellikle vergi numarası, vergi kimlik numarası veya şirket adı gibi bilgileri içerir. 

 • Sorgulama Sonuçları: Girilen bilgilere göre, E-Fatura mükellefiyeti ile ilgili sonuçlar görüntülenecektir. Eğer mükellef ise, bu durum web sitesinde gösterilecektir. 

Her ülkenin vergi dairesi veya vergi kurumu kendi internet sitesi üzerinden bu tür hizmetleri sunar ve prosedürler farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, ilgili vergi dairesinin veya kurumun resmî web sitesi üzerinden doğru bilgilere erişim sağlanmalıdır. 

 

E-Fatura Mükellefi Kendi Kendine Fatura Kesebilir mi? 

E-Fatura mükellefi olan bir işletme, vergi mevzuatına uygun olarak kendisi için fatura düzenleyebilir. Ancak bu faturalar, işletmenin kendi adına düzenlenmiş gider veya alış faturaları olabilir ve kendi faaliyetlerine ilişkin olmalıdır. 

Örneğin, bir işletme ofis kirası ödediğinde veya mal ve hizmet alımı gerçekleştirdiğinde, bu işlemlere ilişkin faturaları kendi adına düzenleyebilir. Ayrıca, işletmenin kendi ürünlerini veya hizmetlerini satması durumunda da E-Fatura düzenleyebilir. 

Ancak, bir işletme başka bir şirketin hizmetlerinden veya ürünlerinden faydalandığında ve bu işlem için fatura düzenlemesi gerekiyorsa, bu durumda kendi kendine fatura kesmek uygun olmaz. Diğer bir işletme veya bireyden alınan mal veya hizmetlere ilişkin faturalar, o işletmenin veya bireyin mükellefiyetine göre düzenlenmelidir. 

Genel olarak, E-Faturamükellefi olan bir işletme, kendi işlemleri için düzenlediği faturalarda vergi mevzuatına uygun şekilde hareket etmeli ve ilgili kayıtları tutmalıdır. Ayrıca, yasal gerekliliklere uygun olarak vergi dairesine beyanlarda bulunmalıdır. Bu nedenle, işletmelerin fatura düzenleme süreçlerini dikkatli bir şekilde yürütmeleri önemlidir. 

 

Nasıl E-Fatura Mükellefi Olunur? 

E-Fatura mükellefi olmak isteyen işletmeler veya bireyler, vergi mevzuatına uygun olarak belirli adımları takip etmelidirler. Ancak, her ülkenin vergi mevzuatı farklı olduğundan,E-Fatura mükellefi olma prosedürleri de ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, e-fatura mükellefi olma süreci şu adımları içerebilir: 

 • Vergi Dairesi İle İletişime Geçme: İlgili vergi dairesi veya vergi kurumu ile iletişime geçerek E-Fatura mükellefi olma süreci hakkında bilgi almak önemlidir. Vergi dairesinin resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri numaraları üzerinden gerekli bilgilere ulaşılabilir. 

 • Gerekli Belgeleri Hazırlama: E-Fatura mükellefi olmak için genellikle vergi kimlik numarası, ticaret sicil kaydı gibi belgelerin sunulması gerekebilir. İlgili vergi dairesinin talep ettiği belgeleri hazırlamak ve eksiksiz bir şekilde sunmak önemlidir. 

 • Online Başvuru Süreci: Bazı ülkelerde E-Fatura mükellefi olma başvuruları online olarak yapılabilir. Vergi dairesinin resmi web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri eklemek gerekebilir. 

 • Teknik Altyapının Hazırlanması: E-Fatura düzenlemek için gerekli teknik altyapının kurulması veya sağlanması gerekebilir. Vergi dairesi veya yetkili kurumun belirlediği standartlara uygun bir E-Fatura sistemine sahip olmak önemlidir. 

 • Vergi Dairesi Onayı ve Süreç İşlemleri: Başvuru sürecinden sonra, vergi dairesi başvuruyu değerlendirir ve onay verirse E-Fatura mükellefiyeti başlamış olur. Vergi dairesinin talep ettiği ek süreçleri tamamlamak da önemlidir. 

 • Eğitim ve Bilgilendirme: E-Fatura mükellefi olan işletmeler, vergi mevzuatına uygun olarak E-Fatura düzenleme sürecini ve gereksinimlerini anlamalıdır. Bu nedenle, ilgili eğitimleri almak ve vergi dairesinin sağladığı bilgilendirme kaynaklarından faydalanmak önemlidir. 

Her ülkenin vergi mevzuatı farklı olduğundan, E-Fatura mükellefi olma süreci ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ilgili vergi dairesi veya vergi kurumunun resmi web sitesi veya Hesapbilir üzerinden güncel bilgilere ve prosedürlere erişmek önemlidir. 

 

E-Fatura

 

Ön Muhasebe programı olan Hesapbilir ile internet erişimi olan her yerden kolayca E-Fatura kesmek için Hesapbilir'i deneyin. Hesapbilir ile 15 gün Ücretsiz Deneme sürecine hemen başlayabilirsiniz.