Şirketler, belirlediği hedefler doğrultusunda çalışma planı oluşturur, organizasyon yapar ve faaliyetlerini gerçekleştirir. Tüm bu süreçlerin odak noktasında ise şirketin finansal durumu vardır. Mevcut finansal yapıyı korumak, iyileştirmek veya büyük atılımlarla büyütmek için derin analizler yapılmalı; bu analizlerden çıkarımlar elde edilmeli ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır.

Finansal Analiz Nedir?

Finansal analiz, işletmeye ait finansal verilerin tablolar ve grafikler üzerinden incelenerek amaca yönelik yorumlanmasıdır. Bir işletmenin gerçekçi bir bakışla mali durumunu değerlendirmesi, verileri dikkate almasıyla mümkündür. Bir başka ifadeyle, bir işletmenin finansını konuşmak sayılarla konuşmak demektir. Belirli dönemlere ait tabloları okumak, grafikleri yorumlamak ve raporları değerlendirmeyi gerektirir. Finansal tablolar analizi; artış, azalış veya stabil durumların incelenerek neden-sonuç ilişkisi kurmayı gerektirir. Finansal analiz türleri arasında benimsediğiniz bir veya birden çok yöntem ile analizi oluşturabilirsiniz.

Finansal Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Çalışmanın nasıl bir temelde ilerleyeceğini gösteren finansal analizde kullanılan yöntemler şöyledir:
 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay analiz): İşletmenin kendi içinde gerçekleştirdiği bir analiz tekniğidir. Bu teknikte, yıllar içinde mali tabloların karşılaştırılması yapılır ve nasıl bir değişim yaşanmış tespit edilir. İşletmenin belirli bir süreçteki faaliyetlerini karşılaştırılarak belli çıkarımlarda bulunulur.
 • Yüzde Yöntemi (Dikey analiz): Bilanço kalemlerinin grup toplamına göre bulunan yüzde değerler esas alınır. Bu yöntemde de yine yıllar arasındaki yüzdelik değerler kıyaslanabilir.
 • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend analizi): Bu yöntemi kullanabilmek için en az 5-6 yıllık finansal tablolara ihtiyaç vardır. Ancak tek başına da yeterli bir yöntem değildir.
 • Oran (Rasyo) Analizi: Belirlenen finansal tablo verileri arasındaki ilişkinin oranlar yardımı ile tanımlandığı bir analiz türüdür.
Finansal tablolar analizi formüllerindeki püf nokta, tarafsız ve gerçekçi olmaktır. Aynı zamanda analizi yapabilecek yeterliliğe sahip olmak da elzemdir.

Finansal Analizin Amacı

Finansal analiz, bir firmanın geçmiş tarihlerdeki faaliyetlerinin işlerliğini yorumlamayı, geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı amaçlar. Tabii ki amacı bununla da sınırlı değildir. Finansal analizdeki amaç;
 • İşletmenin temel işleyişine hâkim olarak hedefleri çıkarabilmek,
 • Geçmiş kararları değerlendirerek, ileriki dönem hedeflerini belirlemek,
 • Alınacak kararları belirli bir çerçeveye oturtmak,
 • Potansiyel büyüme imkanlarını değerlendirmektir.
Ayrıca, kredi veren kurumların işletmelerin finansal yeterliliğini ölçmelerinde kullanılır.

Finansal Analiz Programı Nedir?

Sayfalarca sunumlarla, Excel üzerinden oluşturulan tablolarla finansal analiz gerçekleştirmek elbette olası, fakat gerçekçi olmak gerekirse bir o kadar da hantal ve yorucu bir süreç. Peki, zamanınızı verimli kullanarak düzenli aralıklarla gerçekleştirmeniz gereken bu çalışma için nasıl bir yol izlemelisiniz? Cevabı hemen verelim, finansal analiz programları ile. Analiz sürecinizi en aktif şekilde gerçekleştirmek için çözüm sunan finansal analiz programları, detaylı rapor ve tablo gösterimleri ile mali durumunuzun dönemlere göre karşılaştırmasını yapar; girilen bilgilerin ışığıyla yapılan yatırımların işe yararlılığını, gerçekleştirilen faaliyetlerin etkilerini sayısal olarak paylaşır.

Finansal Analiz Programının Faydaları

Finansal analiz programlarının kısa ve uzun vadeli pek çok faydası bulunur. Bunları listelersek;
 • İhtiyaca yönelik tercih edilen bir finansal analiz programı, işletmenin genel durumu ile ilgili geniş bir bakış açısı kazandırır.
 • Yapılan çalışmaların başarı derecesi sayısal olarak ölçeklendirilir.
 • Dikkat edilmesi gereken durumların önceden analizi yapılarak belirli dönemlerde alınması gereken tedbirler önceden planlanır.
 • Firma faaliyetleri kontrol edilir.
 • Finansal tablolar analizi yorumlama ile geleceğe dair tahminler oluşturularak yeni hedefler konulur.