KDV iadesi için, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik veya istisnai durum denebilir. Katma Değer Vergisi’nin içinde bulundurduğu mahsup ve indirim mekanizması, satış yapılan son tüketicinin dışında yer alanların üzerinde verginin kalmamasını amaçlar. Üretici-dağıtıcı zinciri içinde yer alanlar, tahsil ettiği vergiden ödediği vergiyi düşerek üzerinde vergi kalmamasını sağlar. Bu şekilde, vergi yükünün son tüketicinin üzerinde kalması sağlanır. KDV iadesi uygulaması çeşitli durumlarda sağlanamayabilir. Kimi faaliyet türleri bünyesindeki mal ya da hizmet satışlarında KDV uygulaması ya hiç olmaz ya da düşük oranlı olarak gerçekleştirilir. Böyle durumlarda satıcı kendinde önceki aşamada doğan alım-satım işleminden yüklendiği KDV’yi yansıtamaz. Yani, vergi o satıcının üzerinde kalır. Bazı durumlarda ise alıcı yasal yükümlülüklerden dolayı satıcıya Katma Değer Vergisi’nin bir bölümünü ödeyemez ve onun adına vergi dairesine yatırmak durumunda kalır. İşte, bu gibi durumlar söz konusu olduğunda KDV iadesi kavramı devreye girer. Mevzuata göre iade hakkı doğuran işlemler aşağıdaki gibidir: •İhracat istisnası, •Liman ve havaalanı arama işletme, •Değerli maden arama işletme, •Petrol arama, •Boru hatlarıyla taşıma, •Teşvik belgeli yatırım malları, •Uluslararası taşımacılık, •Engellilere araç teslimi.

KDV İadesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

KDV iadesi işlemleri kapsamında, her bir iade talebi için farklı belgeler talep edilir. 3065 sayılı kanunun öngördüğü iade talebi belgeleri aşağıdaki gibidir: 11. maddeye göre iade talebi evrakları; •İade talep dilekçesi, •Gümrük beyannamesi, •Satış ve hizmet faturalarına ait liste, •Yüklenen Katma Değer Vergisi listesi, •İhracatın gerçekleştirildiği dönemin indirilecek KDV listesi, •İadesi kabul edilen KDV hesaplama tablosu. 13. maddeye göre iade talebi evrakları; •İade talep dilekçesi, •İade hakkı doğuran işleme ait yüklenen KDV listesi, •İstisnaların beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, •Satış faturaları listesi, •İade talep edilen KDV hesaplama tablosu, •Vergi dairesinden alınan istisna belgesi örneği. 29. maddeye göre iade talebi evrakları; •İade talep dilekçesi, •Yıllık iade tutarına ilişkin tablo, •Yıl içinde mahsup edilen, tutarları aylık olarak verilen detaylı bir tablo, •İndirimli orana tabi işlem yapıldığı sene, söz konusu işlemlerin alış ve satış faturalarının benzerleri ve listesi.

KDV İadesini Kimler Alabilir?

Mal ve hizmet ihracatı yapan kişi ve kurumlar KDV iadesi alabilirler. Yapılan mal ya da hizmetlerin yurt dışı için olması halinde kanuna uygun olarak gerçekleştirilmiş ise KDV iadesi alabilmeleri mümkün hale gelir. Kimi özel durumlarda Maliye Bakanlığı vergi alacağını garanti altına almak amacı ile vergi mükelleflerine belli oranlarda KDV kesintisi yapma hakkı verebilir. Bu kişi ya da kurumlar, yapılan kesintinin miktarını, tüm gerekli dosya ve evrakları tamamlamaları halinde vergi dairesi üzerinden KDV iadesi talebinde bulunabilir.

KDV İadesi Ne Zaman Talep Edilir?

KDV iadesi hakkına dair vergiyi doğuran olayın mevcut olduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesi yönünde yasa değişikliği yapılmış ve 01.01.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliğe göre, 01.01.2019 tarihinden sonra oluşan işlemler için, tam istisnadan kaynaklanacak KDV iade alacakları, bu istisna durumunun gerçekleştiği yılı izleyen yılbaşı itibarıyla iki yıl süresince iade talep dilekçesi verilerek gerekli kişi ya da kurumlarca talep edilmelidir. Söz konusu süre içinde KDV iade talebi gerçekleştirilmezse zaman aşımı söz konusu olur.

KDV İade Talebi İnternetten Yapılabilir mi?

KDV iade talebini internet üzerinden yapmayı tercih etmeniz halinde İnternet Vergi Dairesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre ile girişi sağlamanız mümkün. Sisteme girişi sağladığınızda yapabileceğiniz işlem seçenekleri arasında KDV iade talebi listelerini gönderme işlemi de bulunur. 2010 yılından beri iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklı KDV iade taleplerini Katma Değer Vergisi mükellefleri elektronik ortam üzerinden sağlayabilir.