İş yaşamının majör kavramları var. Bunlardan bir tanesi de muhasebe kavramı ama bu kavramı açıklamadan önce muhasebeci kimdir, muhasebe programı ‘na hâkim midir sorusuna da yanıt vermek gerekiyor. Muhasebeci en basit ifade ile muhasebe işini yapan kişilere verilen isimdir.  Bu alanda ilgili yeterliliği taşıyan kişiler olarak da ifade edilebilir.

Muhasebe Kavramı Nedir?

Tüm dünya üzerinde yer alan sözlükler muhasebe nedir sorusunun yanıtını üç aşağı beş yukarı şöyle ifade etmektedir: Muhasebe işletmelerin varlık ve kaynaklarının hareketlerini sınıflandırma, analiz etme kayıt, yorumlama ve özetleme, gibi yöntemler aracılığı ile bilimsel olarak takip eden bir sistemdir. İşin içine matematik ağırlıklı girer ama işin temel mantığını kavradıktan sonra muhasebe asla göz korkutan bir kavram değildir. Bunun yanı sıra muhasebe kendi içinde alt başlıklar altında değerlendirilebilir. Bunlardan en basiti işletmelerde günlük olarak yapılan giriş ve çıkışlara dair tutulan hesaplardır. Bir diğer ya da bir üst aşaması serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından yapılan şirketlerin kapsamlı muhasebe işlemleridir. Son olarak da bu kapsamda yeminli mali müşavir denilen bir kavram vardır. O aşama artık muhasebe sistemlerinin son aşaması olup yapılan muhasebe işlemlerinin son kontrol edilip, onaylanması sürecidir ki, bu aşama özellikle devlet kurumları tarafından ihale, proje gibi durumlarda istenen bir olgudur.

Neden Muhasebe İşlemine Gerek Duyulur?

Muhasebe kavramının ne olduğunu bu şekilde ifade ettikten sonra muhasebenin önemi nedir sorusunun yanıtını da vermek gerekir. Muhasebe firmaların büyüklüğü ne olursa olsun mutlaka uygulanması gereken bir kavramdır. İyi bir biçimde muhasebe tutulmaz ise firmanın durumu ne kadar iyi olursa olsun batabilir. Ya da tam tersi çok da başarılı olamayacak bir firma doğru bir biçimde muhasebesinin tutulması çok kısa sürede çok iyi yerlere gelebilir. Örnek vermek gerekir ise en basitinden firmanın kâr zarar durumlarının hesaplanmasıdır ki bu durum firmanın kendisini görmesini sağlar. Ondan sonraki dönem için neler yapabileceğini görür. Firmayı nasıl kara geçireceği, zarardan nasıl kurtulacağı belirlenir. Stok durumları, personel maaşları hata yapmaya olanak vermeyecek şekilde takip edilir ve bunlar son derece önemli olan olgulardır. Muhasebe bir firmanın can damarıdır.

Muhasebecinize muhasebe dışında hangi konularda danışabilmelisiniz?

Vergi Planlaması: Vergi beyannamelerin doldurulması dışında muhasebeciniz işinizle ilgili vergi planlamasında da yardımcı olabilmelidir. Muhasebeciniz size vereceği danışmanlık ile vergi yükünüzün gelecekte nasıl olacağını görebilmelisiniz. İş Danışmanlığı: İyi bir muhasebeci işinizin büyümesine yardımcı olmalıdır. İşinizdeki problemleri önceden görebilip, size özel çözüm üretebilmeli; iç kontrol, risk yönetimi, leasing mi satın alma mı, fiyatlama, karlılık gibi konularda danışmanlık verebilmelidir. Şirketlerde çalışma deneyimi olan muhasebeciler şirketlerin iç dinamikleri ve karşılaştıkları sorunlar konusunda deneyimli oldukları için daha fazla destek sunabilirler. Muhasebecinizin size her ay bilanço ve gelir tablonuzu sunması ve veriler üzerinden en azından bir telefon konuşması yapabilmeniz çok faydalı olacaktır. Teknolojik Bilgi: Bilgi teknolojisi her geçen gün ilerliyor ve küçük işletmeler bulut tabanlı uygulamalar sayesinde büyük işletmelerin aldığı hizmetlere daha az ücret karşılığında ulaşabiliyorlar. Seçeceğiniz muhasebeci işlevsel ve uygun fiyatlı teknolojiler konusunda bilgili olmalı ve işine tatbik edebilmeli. Örneğin, şirket kuruluş dosyaları ve aylık beyannamelerin bulut ortamında sizinle paylaşılması ya da gelir gider yönetimi yapabileceğiniz hesapbilir gibi uygulamalarla tanıştırılmanız işlerinizi çok hızlandıracaktır. Networking: Muhasebeciniz aynı zamanda size tavsiye edebileceği iş ortakları ile işlerinizi kolaylaştırabilmelidir. Kredi ya da avukat bulmak her işletmenin ortak sorunudur. Bu gibi konularda size uygun önerilerle gelebilmelidir.

İyi bir muhasebeciyi hangi özelliklerinden tanırsın?

•Düzenli çalışmasından: Çünkü çok çeşitli evrak ve dosya takibi daima düzenli çalışmayı gerektirir. •Zamanı iyi yönetmesinden: Muhasebeyle ilgili konularda zamanın geçmesi, ceza anlamına gelebilir. Bu yüzden seninle görev ve sorumluluk alanına giren her konuda zamanında iletişime geçen, gerekli aksiyonları zamanında alan ya da almanı sağlayan muhasebecilerle çalışmalısın. •Sözel yeteneğinden: Muhasebeciler, insan ilişkilerine dayalı işler yaptıkları için kendine güvenen ve güvenini karşı tarafa yansıtabilen kimseler olmalıdır. Kamu kuruluşlarında sizi temsilen gerçekleştirdikleri işleri de hesaba katarsak sözel yeteneklerinin gelişmiş olmalarının önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. •Standartlara uygun davranmasından: Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenine uyan, tüm resmi işlerinizi bu düzene uygun şekilde gerçekleştiren, muhasebenizi de kitabi şekilde tutan bir muhasebeci işlerinizi kolaylaştırır. •Danışmanlık kabiliyetinden: İyi bir muhasebeci, her ay bilanço ve gelir tablosu sunumu yapmanın ötesine geçerek sana işlerinizi büyütmek konusunda da yardım etmelidir. Yalnızca danıştığınız konularda değil, kendisinin işletmene dair gelişime açık gördüğü her konuda sana bilgi vermelidir. İç kontrol, risk yönetimi, karlılık gibi konularda donanımlı olmalıdır. •Güncelliğinden ve hukuk bilgisinden: Muhasebeyi ilgilendiren tüm güncel konuları takip eden, Vergi Usul Kanunu’nu adı gibi bilen, Ticaret Hukuku’na ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına hâkim bir muhasebeci işletmen için bir nimettir.