Nace Kodu nedir?

Avrupa Topluluğu’nda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflaması, yani kısa adıyla Nace Kodu, tüm dünyada ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflanması olan ISIC’nin (Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması) Avrupa Birliği tarafından kullanılan uyarlamasıdır. Basit anlatımla, istatistiksel anlamda kullanılmak üzere farklı iş kollarının sınıflandırıldığı bir kod sistemidir. Nace, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. Nace kodlamasında faaliyet konularına göre, iş yerlerine, işletmelere 6 haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında, Nace kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır.

NACE Kodu Tehlike Sınıfı

Tehlike sınıfı tespit edilirken o işyerinin yaptığı iş esas alınır. Az tehlikeli: Gıda, perakende alışveriş, büro hizmetleri gibi iş yerleri. Tehlikeli: Kesme, imalat, boyama, servis gibi işlerin yapıldığı iş yerleri. Çok tehlikeli: Maden, inşaat, tersane gibi işlerin yapıldığı iş yerleri.

İş Güvenliği ve Nace Kodu

NACE kodu; tehlike sınıflarını belirtmesi ile bir işyerinde hangi sınıfta iş güvenliği uzmanı çalıştırılması gerektiğini açıkça ifade eder. Bu veriden yola çıkarak faaliyetleri “tehlikeli” sınıfta yer alan işletmelerin B sınıf belgeye sahip olan iş güvenliği uzmanlarıyla; “çok tehlikeli” sınıfta yer alan işletmelerin ise A sınıf belgeye sahip olan iş güvenlik uzmanlarıyla çalışması gerekir. 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği kanunu tarafından getirilen bu yükümlülüklere uymayan işyerlerine yaptırım uygulanacaktır. Bünyelerinde iş güvenliği uzmanlı çalıştırmak istemeyen ve yasal yükümlülüklerini konunun uzmanlarına devretmek isteyen işyerlerinin yetkili Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmalarından hizmet alması gerekir. İSG yani iş sağlığı ve güvenliği kapsamında NACE kodlarında tehlike sınıfları yer almaktadır. Faaliyet gösterilen iş kolundan doğan tehlike durumları firmaların İSG hizmeti almasını zorunlu kılmaktadır. NACE kodlarında belirlenen iş kolu tehlikeli ve çok tehlikeli olarak tanımlanan işyerlerinde 1 kişinin dahi çalışıyor olması; OSGB “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi” kuruluşlarından hizmet almasını gerekir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren sektörlere örnek; inşaat, ağır sanayi, sağlık, akaryakıt, mobilya, diş hekimliği ve imalat örnek gösterilebilir. Az tehlikeli olarak sınıflandırılan iş kollarında 2024 yılı itibariyle; 50’den fazla çalışan olması durumunda OSGB firmaları ile çalışılması zorunluluğu getirilecektir. Buna da firmaların hazırlıklı olması gerekiyor.

Nace Kodu Ne İşe Yarar?

Nace kodu iş faaliyet alanınızın ve tehlike kodunuzun belirlemesini sağlamaktadır. Yeni bir şirket kurarken ticaret odasına kaydolunması gerekmektedir. Bu aşamada ticaret odasından faaliyet alanınıza dair Nace kodunu öğrenmeniz gerekir. Bu şekilde faaliyet alanınızın tehlike sınıfını belirleyebilir ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki işlemlerinizi buna göre şekillendirebilirsiniz. Nace Kodu Nedir sorusuna cevap ararken mali müşaviriniz veya muhasebecinizden destek alabilirsiniz. İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ni inceleyerek güncel Nace kodunuza erişebilirsiniz.

NACE Kodu Nasıl Öğrenilir?

NACE kodunuzu, İstanbul Ticaret Odası’nın web sitesine giriş yaparak “Tescil İlan Kuruluş> Sicil Kayıtları” alanlarına sırasıyla tıklayıp, arama bölümüne iş alanınızı ilgilendiren kelimeleri yazarak öğrenebiliyorsunuz. NACE kodunuzu öğrenmenin daha kolay bir yolu da var elbette… İşletmenizin SGK sicil numarasının 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. rakamların NACE kodunuzu meydana getirdiğini unutmayın!

NACE Kodu Ülkemizde Kullanılıyor Mu?

NACE kodu, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında bazı kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı NACE kodu uygulamasını kullanmaktadır.

Nace Kodu Nasıl Değiştirilir?

Firmalar ticaret sicillerindeki ana sözleşmelerinde yazan iştigal konularından herhangi birinde veya birden fazla işte faaliyet gösterebilir. Firmalar zaman içerisinde iştigal konuları da değiştirebilir. Bu durumlarda kanunen firmaların sicil kayıtlarını tutmakla sorumlu olan ticaret odasının, üyenin ana faaliyet kodunu, yani nace kodunu güncellemesi gerekmektedir. Bu işlem de mevzuat gereği her yıl Maliye Bakanlığı kayıtlarına göre yapılmaktadır. Bu işlemlerin yapılmasından mevzuat, odaların yönetim kurulunu sorumlu tutmaktadır. Bu işlem 2013 yılından itibaren rutin olarak yapılmaktadır.

Nace Kodu Yanlış Olan Üyenin Ne Yapması Gerekiyor?

Eğer firmanın mali müşaviri Maliye Bakanlığı’na yanlış bir faaliyet kodu beyan ettiyse, üyenin öncelikle kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’ne giderek düzeltilmesini sağlaması; akabinde bağlı olduğu odaya başvurarak, Vergi Dairesi’nden aldığı düzeltme evrakıyla birlikte faaliyet kodunun değiştirilmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

E-ticaret Nace Kodu Nedir?

Ekonomik faaliyetlerin istatistikler verilerini derleyebilmek ve iş yerlerinizin tehlike sınıflarını belirleyerek iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarınızı iş alanınıza uygun olarak yürütebilmenizi sağlamak için Nace kodları belirlenmiştir. E-ticaret alanında faaliyet yürütmek istiyorsanız e-ticaret Nace kodunuzu ve iş alanınızın doğurduğu sorumlulukları öğrenmek için iş güvenliği uzmanları ve mali müşaviriniz ile iletişime geçebilirsiniz. 47.91.14 Nace kodu Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret/elektrik elektronik e-ticaret faaliyetleri için kullanılmaktadır. E-ticaret alanında yeni bir iş yapmaya başlayacaksanız öncelikle bir e-ticaret sitesine sahip olmanız gerekmektedir. E-ticaret yapabilmek için ise bir şirket sahibi olmanız gerekmektedir. Şirketinizi kurarken şirket türüne karar vermek ile işe başlamalısınız. Şirket türünüz sahip olduğunuz sermaye miktarı, potansiyel iş hacminiz, ortaklık durumunuz, hedefleriniz dikkate alınarak belirlenmektedir. Şirket türlerine göre tabii olunan vergi kanunlarını da gözden geçirerek kurulum işlemlerinize başlayabilirsiniz.