Ön Muhasebe Nedir?

Ön muhasebe, bir işletmenin finansal işlemlerinin kaydedilmesi ve düzenlenmesinden sorumlu olan temel bir muhasebe sürecidir. Genellikle ana muhasebeden önce gerçekleşir ve işletmenin mali durumu hakkında özet bilgiler sağlar. Ön muhasebe süreci, işletmenin günlük işlemlerini kaydetme, faturaları düzenleme, alacak ve borç hesaplarını takip etme gibi temel görevleri içerir.

Ön muhasebenin temel işlevleri şunlardır:

 • Fatura İşlemleri: Gelen ve giden faturaların kaydedilmesi ve takibi.

 • Cari Hesap Takibi: Müşterilerle ve tedarikçilerle olan borç-alacak ilişkilerinin takibi.

 • Banka İşlemleri: Banka hesaplarının düzenli olarak takip edilmesi, banka işlemlerinin kaydedilmesi.

 • Kasa İşlemleri: İşletmenin kasasındaki nakit akışının izlenmesi ve kaydedilmesi.

 • Envanter Kontrolü: Stok hareketlerinin takibi ve envanterin güncel tutulması.

 • Personel Maaşları: Personel maaşlarının hesaplanması ve kaydedilmesi.

Ön muhasebe, işletmenin finansal yönetimi için önemli bir rol oynar ve ana muhasebe sürecine veri sağlar. Ana muhasebe, ön muhasebeden gelen verileri daha ayrıntılı bir şekilde işleyerek finansal tabloların oluşturulmasını sağlar. Bu nedenle, ön muhasebe işlemlerinin doğru ve düzenli bir şekilde yapılması, işletmenin mali yönetimi açısından son derece önemlidir.


 

Ön Muhasebeye Neler Dahil Edilir?

Ön muhasebe, bir işletmenin finansal işlemlerinin temel kayıtlarının tutulduğu ve düzenlendiği bir süreçtir. İşletmenin finansal durumunu izlemek ve yönetmek için önemli bir araçtır. İşte ön muhasebeye dahil edilen temel unsurlar:

 • Fatura İşlemleri: Gelen ve giden faturaların kaydedilmesi, düzenlenmesi ve takibi ön muhasebenin temel bir parçasıdır. Bu, satın alınan malzemeler, hizmetler ve müşterilere yapılan satışlar gibi işlemleri içerir.

 • Cari Hesap Takibi: Müşterilerle ve tedarikçilerle olan borç-alacak ilişkilerinin takibi de ön muhasebenin önemli bir bileşenidir. Müşterilerden alacakların ve tedarikçilere olan borçların düzenli olarak takibi yapılır.

 • Banka İşlemleri: Banka hesaplarına yapılan para yatırma, çekme, transfer ve diğer işlemlerin kaydedilmesi ve takibi ön muhasebe sürecinde gerçekleştirilir.

 • Kasa İşlemleri: İşletmenin kasasındaki nakit akışının izlenmesi, kasa giriş ve çıkışlarının kaydedilmesi ve kasa defterinin güncel tutulması da ön muhasebenin bir parçasıdır.

 • Stok Hareketleri: İşletmenin envanterindeki malzemelerin giriş ve çıkışları, stok seviyelerinin izlenmesi ve envanter kontrolünün sağlanması ön muhasebe sürecinin önemli bir unsuru olarak kabul edilir.

 • Personel İşlemleri: Personel maaşları, sigorta ödemeleri ve diğer personel giderlerinin kaydedilmesi ve takibi de ön muhasebe kapsamındadır.

 • Gider ve Gelir Kayıtları: İşletme için yapılan giderlerin ve elde edilen gelirlerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması da ön muhasebe sürecinde gerçekleştirilir.

Özetlemek gerekirse, ön muhasebe işlemleri, işletmenin finansal kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını, işletmenin mali durumunun izlenmesini ve işletme sahipleri veya yöneticileri için karar alma süreçlerine destek sağlar.

 

Ön Muhasebe Nasıl Tutulur?

Ön muhasebe, işletmenin finansal işlemlerinin temel kayıtlarının tutulduğu ve düzenlendiği bir süreçtir. İşletmenin finansal durumunu izlemek ve yönetmek için önemli bir araçtır. İşte ön muhasebenin nasıl tutulacağına dair genel adımlar:

 • Finansal Kayıt Sistemi Kurma: İlk adım, işletme için bir finansal kayıt sistemi kurmaktır. Bu, genellikle bir muhasebe yazılımı kullanmak anlamına gelir. Muhasebe yazılımı, işletmenin gelir-gider, borç-alacak, stok hareketleri gibi finansal verilerini düzenli bir şekilde kaydetmek ve takip etmek için kullanılır.

 • Faturaların Kaydedilmesi ve Takibi: Gelen ve giden faturaların düzenli olarak kaydedilmesi ve takibi önemlidir. Satın alınan malzemelerin, hizmetlerin ve müşterilere yapılan satışların faturaları kaydedilir ve bu işlemler kayıtlara geçirilir.

 • Cari Hesap Takibi: Müşterilerle ve tedarikçilerle olan borç-alacak ilişkilerinin düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Müşterilerden alacakların ve tedarikçilere olan borçların kaydedilmesi ve güncel tutulması önemlidir.

 • Banka ve Kasa İşlemlerinin Kaydedilmesi: Banka hesaplarına ve kasaya yapılan para yatırma, çekme, transfer gibi işlemlerin düzenli olarak kaydedilmesi ve takip edilmesi önemlidir.

 • Stok Hareketlerinin Takibi: İşletmenin envanterindeki malzemelerin giriş ve çıkışlarının kaydedilmesi ve stok seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi önemlidir.

 • Personel İşlemleri: Personel maaşları, sigorta ödemeleri ve diğer personel giderlerinin düzenli olarak kaydedilmesi ve takibi yapılmalıdır.

 • Gelir ve Gider Kayıtları: İşletme için yapılan giderlerin ve elde edilen gelirlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve düzenli olarak izlenmesi önemlidir.

Özetlemek gerekirse, ön muhasebe tutulurken düzenli ve sistematik bir yaklaşım benimsenmeli, finansal verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde kaydedilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, işletmenin ihtiyaçlarına uygun bir muhasebe sistemi seçilmeli ve personel gerekli eğitimler almalıdır.


 

Ön Muhasebe ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Ön muhasebe, işletmelerin finansal işlemlerinin temel kayıtlarının tutulduğu ve düzenlendiği bir süreçtir. İşletmenin finansal durumunu izlemek, yönetmek ve raporlamak için önemlidir. İşte ön muhasebe ile ilgili bilinmesi gereken bazı temel konular:

 • Finansal Kayıt Tutma: Ön muhasebe, işletmenin gelir-gider, borç-alacak, stok hareketleri gibi finansal verilerinin düzenli bir şekilde kaydedilmesini içerir. Bu kayıtlar, işletmenin mali durumunu anlamak ve yönetmek için temel bilgiler sağlar.

 • Fatura İşlemleri: Gelen ve giden faturaların kaydedilmesi, düzenlenmesi ve takibi ön muhasebenin temel bir parçasıdır. Bu işlemler, satın alınan malzemeler, hizmetler ve müşterilere yapılan satışlar gibi işlemleri içerir.

 • Cari Hesap Takibi: Müşterilerle ve tedarikçilerle olan borç-alacak ilişkilerinin takibi de ön muhasebenin önemli bir bileşenidir. Müşterilerden alacakların ve tedarikçilere olan borçların düzenli olarak takibi yapılır.

 • Banka ve Kasa İşlemleri: Banka hesaplarına yapılan para yatırma, çekme, transfer gibi işlemlerin kaydedilmesi ve takibi, ön muhasebenin bir parçasıdır. Aynı şekilde, işletmenin kasasındaki nakit akışının izlenmesi ve kaydedilmesi de önemlidir.

 • Stok Hareketleri: İşletmenin envanterindeki malzemelerin giriş ve çıkışları, stok seviyelerinin izlenmesi ve envanter kontrolünün sağlanması ön muhasebe sürecinin önemli bir unsuru olarak kabul edilir.

 • Personel İşlemleri: Personel maaşları, sigorta ödemeleri ve diğer personel giderlerinin kaydedilmesi ve takibi de ön muhasebe kapsamındadır.

 • Gelir ve Gider Kayıtları: İşletme için yapılan giderlerin ve elde edilen gelirlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve düzenli olarak izlenmesi önemlidir.

Özetlemek gerekirse, ön muhasebe işlemleri, işletmenin finansal yönetimi için temel bir yapı oluşturur. Doğru bir şekilde yönetilmesi, işletmenin mali durumunu izlemek ve yönetmek için kritik öneme sahiptir.


 

Ön Muhasebede Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

Ön muhasebe, işletmenin finansal işlemlerinin temel kayıtlarının tutulduğu ve düzenlendiği bir süreç olduğundan, dikkat edilmesi gereken birkaç önemli unsuru içerir:

 • Doğruluk ve Düzenlilik: Ön muhasebede kaydedilen verilerin doğru ve güvenilir olması hayati öneme sahiptir. Hatalı veya yanlış kayıtlar, işletmenin finansal durumunun yanlış anlaşılmasına ve karar alma süreçlerinin etkilenmesine neden olabilir. Dolayısıyla, verilerin düzenli olarak ve doğru bir şekilde kaydedilmesi sağlanmalıdır.

 • Gizlilik ve Güvenlik: Ön muhasebede yer alan finansal bilgilerin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşır. Hassas finansal bilgilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması ve güvenli bir şekilde saklanması gerekmektedir.

 • Uyumluluk ve Yasalara Uygunluk: İşletmelerin ön muhasebe işlemleri, ilgili yasal düzenlemelere ve muhasebe standartlarına uygun olmalıdır. Vergi yasalarına, muhasebe standartlarına ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak hareket edilmesi önemlidir.

 • Kayıtların Kolay Erişilebilir Olması: Ön muhasebede yer alan finansal kayıtların kolayca erişilebilir olması ve gerektiğinde hızlı bir şekilde incelenebilmesi önemlidir. Bu, işletmenin finansal performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi için gereklidir.

 • Düzenli İzleme ve Değerlendirme: Ön muhasebe işlemleri düzenli olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Finansal raporlar ve analizler, işletmenin mali durumunu anlamak ve performansını değerlendirmek için kullanılmalıdır.

 • Eğitim ve Yetkinlik: Ön muhasebe işlemlerini yürüten personelin eğitimli ve yetkin olması önemlidir. Muhasebe konusunda uzmanlık ve bilgi gerektiren bir alandır ve işletmenin finansal sağlığını doğru bir şekilde yönetmek için uygun eğitim ve yetkinlik önemlidir.

Bu unsurlara dikkat edilmesi, işletmenin finansal yönetiminin etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur ve işletmenin mali durumunu güçlendirir.


 

Hesapbilir ile Ön Muhasebe Deneyimi:

İşletmeler için zahmetsiz ön muhasebe deneyimi sunan Hesapbilir, fatura, tahsilat ve raporlama operasyonunuzu hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmenize olanak tanır. Fatura takibi, gelir gider takibi, stok yönetimi ve raporlama gibi birçok konuda en iyi sisteme sahip olan Hesapbilir ile işlem yapmak çok kolay!!

Ön Muhasebe programı olan Hesapbilir ile internet erişimi olan her yerden kolayca e-fatura kesmek için Hesapbilir'i deneyin. Hesapbilir ile 15 gün Ücretsiz Deneme sürecine hemen başlayabilirsiniz.