Vergi Levhası Nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi tarhına temel olan kazancın ve buna karşılık gelecek vergi miktarını gösteren belgeye vergi levhası adı verilmektedir. Vergi levhası, vergi mükelleflerinin bulundurma zorunluluğu bulunan iş yerleri için son derece önemli bir levhadır. İş yerlerine gidildiğinde genellikle duvarda asılı vergi levhası dikkatleri üzerine çekmektedir. Mükellefin adı soyadı, ticaret unvanı, iş yeri adresi, vergi türü, ana faaliyet kodu ve adı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, işe başlama tarihi, beyan olunan matrah, tahakkuk eden vergi gibi önemli hususlar vergi levhasında yer alıyor.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri tarafından beyannamelerin verilmesinin ardından vergi levhası, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından mevcut beyannameler kıstas alınarak düzenlenmekte ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına ulaştırmaktadır. Vergi mükellefleri, internet vergi dairesinden şahsen kendileri veya SMMM ya da yeminli MM aracılığı ile gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisan’dan itibaren; kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren vergi levhalarını mayıs ayının son gününe kadar temin edebilmektedir. Vergi levhasının nasıl alınacağına dair yanıtı merak edilen bir diğer soruda internetten vergi levhası nasıl alınır sorusudur. Vergi levhası almak için https:/intvrg.gib.gov.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmaktadır. Vergi levhası internet üzerinden alınabilmektedir. İnternette ilgili bölümlere istenilen bilgiler girildikten sonra vergi levhası temin edilmektedir. Vergi levhası internet üzerinden alınabilir. İnternette gerekli bilgiler girildikten sonra vergi levhası alınabilir. Vergi levhası alma zorunluluğu olanlar şunlardır: Gelir Vergisi Mükellefleri: - Ticari Kazanç Sahipleri - Zirai Kazanç Sahipleri - Serbest Meslek Erbabı, Adi Ortaklık, Kolektif ve Adi Komandit şirket şeklindeki işletmelerin her bir ortağı Kurumlar Vergisi Mükellefleri: - Anonim Şirketler - Limited Şirketler - Eshamlı Komandit Şirketler

Vergi Levhasında Hangi Bilgiler Yer Almaktadır?

Mükellefin; a)Adı ve soyadı, b)Ticaret unvanı, c)İş yeri adresi, ç)Vergi kimlik numarası, d)Bağlı bulunduğu vergi dairesi, e)Vergi türü, f)İşe başlama tarihi, g)Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü, h)Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde), ı)Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler, i)Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

Vergi Levhalarında Neler Bulundurulmalıdır?

Vergi levhası temin etmek zorunda olan mükellefler bu levhaları: a) Merkezlerinde, b) Şubelerinde, c) Satış mağazalarında, ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde, d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundurmalıdırlar. •İş yerinde birden çok kat veya reyon olması durumunda her kat ile reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. •Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak zorunda olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

Vergi Levhası Asmak Zorunlu Mu?

Hayır, zorunlu değildir. 6111 sayılı Kanunun 82. maddesiyle, VUK'un 5 inci maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar" ibaresi "Levhayı almak zorundadırlar" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır. Lakin, isteyen mükellefler vergi levhalarını iş yerlerine asabilirler.

Vergi Levhası Tasdiki

İnternet Vergi Dairesi’nden alınan vergi levhalarının, vergi dairesi ya da meslek mensupları tarafından imzalanıp onay verilmesine ihtiyaç yoktur. Levha üzerindeki onay kodu zaten resmi bir tasdiki ifade eder.

E -Devlet Üzerinden Vergi Levhası Sorgulaması

•İnternet veya mobil uygulamadan e-Devlet’e kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın •“Vergi Levhası Sorgulama” ekranını bulun veya üst menüden aratın •Vergi mükellefinin durumuna göre T.C. kimlik numarasını yahut vergi kimlik numarasını girin •Doğrulama gerçekleştikten sonra istediğiniz tüm bilgileri görüntüleyebilir ve gerçekleştirebilirsiniz.

Vergi levhası bulundurmamanın cezası nedir?

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353. üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusudur. Cezaya ilişkin VUK’un ilgili bend hükmü aşağıdaki gibidir: “4. (Değişik: 25/5/1995 – 4108/8 md.) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 10.000.000 (2017 yılı için 210 TL, 2018 Yılı için 240 TL) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.”