E-Faturaya Geçiş Şartları

Bildiğiniz üzere, e-fatura sistemine geçişte en önemli değişiklik ciro limitinde yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda 10 milyon TL olan ciro limiti yayınlanan tebliğ ile 5 milyon TL’ye düşürülmüştü. Bununla birlikte e-fatura zorunluluğu 2021 yılı için; 2020 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 1 Temmuz 2021’ye kadar geçiş yapmalarını içeriyordu.

2022 Yılı E-Fatura ve E-Arşive Geçiş Zorunluluğu

2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı cirosu 5 milyon TL’yi aşan firmaların 1 Temmuz 2021'de e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine, 1 Ocak 2022 tarihinde ise e-defter zorunluluğu getirilen mükellefler arasında yer alması kararlaştırılmıştı. Fakat GİB, 22 Ocak 2022 tarihinde yayımladığı tebliğ ile e-belge zorunlu geçişlerinde yeni düzenlemeye gitti.

GİB'in Yeni Düzenlemesiyle E Fatura Geçme Zorunluluğu

GİB tarafından 22 Ocak 2022 Cumartesi günü yayımlanan tebliğ ile e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri aşağı çekildi. Son durumda, 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-faturaya geçiş zorunluluğu bulunuyor. Zorunluluk kapsamındaki işletmelerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmaları gerekiyor. Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura sistemine geçecek işletmelerin e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2023 olarak belirlendi. Tebliğde e-faturaya zorunlu geçişin olduğu sektörlere yönelik açıklamalar da yer aldı:
 • Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
 • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildi.
E-Fatura ve e-arşiv fatura sistemine gönüllü olarak geçen firmaların belirtilen limitleri aşmadan e-defter uygulamasına geçmeleri zorunlu görülmedi. Ciro limitine bakılmaksızın e-faturaya geçmesi gereken sektörler de söz konusu. Bu sektörleri özetleyecek olursak:
 • ÖTV 1 ve 3 kapsamındaki ürünleri üreten şirket sahiplerinin, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan firmaların 1 Temmuz 2022’e kadar e-faturaya geçmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yeni faaliyete başlayanlar ise ilk 3 ay içerisinde sisteme geçmek zorunda.
 • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemeleri gerekir.

E-Arşiv Zorunluluğu

E-Arşiv sistemine geçiş şartlarıyla ilgili olarak tebliğde yer alan maddeleri özetleyecek olursak, 1 Mart 2022 tarihine kadar:
 • Mevcut durumda e-fatura mükellefi olan firmaların,
 • İnternet üzerinden ilan yayınlayan veya hizmet satanlara aracılık eden firmalara,
 • Aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen toplam fatura tutarı 30 bin TL'den 5 bin TL’ye indirilirken, vergi mükellefi olanlar için ise bu tutar, GİB tarafından belirlenen fatura kesme sınırına eşitlendi. Bu sınır her yıl güncellenmekle birlikte, 2022 yılı için 2000 TL’dir.

E-Fatura Kullanmamanın Cezası Var Mı?

Evet, vardır. Bu, Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarı kapsamında değerlendirilir ve belirlenen tutar seneden seneye değişiklik gösterebilir. 2020 yılında 350 TL olan ceza tutarı, 2021 yılında 380 TL olarak belirlenmişti. 2022 yılında ise fatura bedelinin %10'u kadar ceza ödeneceği belirlendi. Hangi durumlarda düzenlenmemiş sayılacağını ve e fatura cezası alınabileceğini ise şöyle açıklayalım:
 • E-Faturanın alınmaması ve verilmemesi
 • Düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi
 • Elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi durumunda e-fatura belgesi düzenlenmemiş kabul edilir.

Siz E-Fatura Mükellefi Misiniz?

Satış hasılatınız yukarıda sözü geçen e-fatura limiti kapsamında ise veya zorunluluk kapsamında olmadan e-fatura uygulamasına geçerek fatura kesiyor iseniz evet; siz de bir e-fatura mükellefisiniz. E-Fatura mükellefi kapsamında olanlar, sisteme geçmemeleri halinde birtakım cezai yaptırımlara maruz kalırlar.

E-Fatura Mükellefi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hem müşteri hem de işletme açısından merak edilen bu soruyu cevaplayalım. Ticari ilişkide olduğunuz kurum veya şahsın elektronik fatura mükellefi olup olmadığını öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili sayfasını ziyaret ederek e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler listesine ya da e-arşiv fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler listesine ulaşabilirsiniz. Eğer e fatura sorgulama işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız;
 • Fatura düzenleyenin T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No’sunu girin.
 • Faturanın üzerindeki fatura numarasını, tutarını kontrol edin.
 • İstenilen Güvenlik Kodu bilgisini de doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun.

Hesapbilir ile E-Fatura Kullanımı

E-Fatura programı Hesapbilir ile elektronik fatura başvurunuzu ve aktivasyonunuzu kolayca yapabilirsiniz. Üstelik aktivasyon adımları esnasında e-fatura kullanmaya başlayacağınız tarihi de seçebilirsiniz. Böylece isterseniz hemen isterseniz de zorunluluk tarihinde e-fatura kullanıcı olabilirsiniz.