Şirket kavramları kendi içerisinde farklılık göstermekle birlikte aynı zamanda çeşitli kollara da ayrılmaktadır. Buna göre şahıs şirketi, Limited Şirket ve Anonim Şirketi bu kollar arasında farklı olan şirket türleridir. Bu yazımızda Anonim Şirket kavramının ne olduğuna, kimler tarafından hangi bütçelerle kurulabileceğine ve kurulması için gerekli olan şartların neler olduğuna detaylıca yer vereceğiz.

Anonim Şirket, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamınca yer alan 269. maddede belirtildiği üzere bir unvan sahibi olan, ayrıca sermayesi de paylara bölünmüş olmakla birlikte borçlarından kaynaklı sadece mal varlığı mesul bulunan şirket anlamına gelmektedir. Anonim şirketlerde tüzel ya da gerçek şahıs tarafından minimum 50 bin TL değerinde sermaye ile başlangıç yapılması gerekmektedir. Anonim şirketlerin asıl kuruluş amaçlarından biri ileri zamanlarda gerçekleşme ihtimali bulunan ekonomik faaliyetlerin daha iyi biçimde yönetilmesidir. Bu yönetim ise çoğunluk esasına dayandırılmaktadır.

Şirket kurmak isteyen, ticari faaliyetlerini daha ön planda tutmak isteyen ve neticesinde pazarlama hedeflerine ulaşarak büyümesini kontrol altında tutmak isteyen kişiler Anonim Şirketler kurarak yine bu amaçlarını gerçekleştirebilirler. Ekonomik faaliyetlerin daha iyi yönetilmesi adına tercih edilebilecek olan bu yöntem ile birlikte kişiler uzun vadeli hedeflerini de daha net biçimde gerçekleştirebileceklerdir.

Anonim Şirket Kurulumu İçin Gerekenler

Anonim şirketlerin kurulması için gerekli adımlar ve gerekli evraklar genel olarak şunlardan oluşmaktadır:

 • İlk adım olarak ticaret odasına kayıt işleminin tamamlanması gerekmektedir.
 • Ardından ilgili vergi dairesine gidilerek mükellefiyet için başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Şirket merkezinin belirlenmesi ve o merkezin adresinin onaylatılması gerekmektedir. 
 • Kira kontratının yapılması gerekmektedir.
 • Şirketin ana sözleşmesi hazırlanmalıdır. Bu adımda NACE kodu ile birlikte şirket unvanı belirlenir.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü'ndeki personelin karşısında ana sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. İmza beyannamesi yazılı beyanname ile teslim edilmelidir.
 • Mali müşavirin ilgili vergi dairesi üzerinden potansiyel vergi numarasını almalıdır.
 • Ana sözleşme, imza beyannamesi ve potansiyel vergi numarasıyla birlikte bankaya gidilerek şirket için banka hesabı açılmalıdır. Bu hesaba ise şirket sermayesinin çeyreği yatırılmalıdır.
 • Banka işleminin ardından mali müşavir ile birlikte ilgili ticaret odasına gidilerek başvuru işlemleri gerçekleştirilir.
 • Şirket kaydının yapılmasından sonra notere tekrar gidilerek resmi defterler Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tasdik ettirilir.
 • Bu işlemlerden sonra vergi levhası çıkartılır.
 • Son adım olarak ise vergi dairesi şirket adresini gelip incelemektedir.

Tüm bu işlemlerin başarılı biçimde gerçekleştirilmesiyle birlikte Anonim Şirket kuruluşu tamamlanır. Şirketin faaliyete geçmesi de yine bu adımlardan sonra başlar.

Anonim Şirket Özellikleri

Şirketler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen kişiler çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Şirket türleri arasında yer alan ve birçok girişimci tarafından da tercih edilerek faaliyetlerin sürdürüldüğü Anonim Şirketlerin özellikleri olarak şunları sıralamak mümkündür:

 • Sınırsız ortak sayısı vardır.
 • Anonim şirketler kapsamınca hissedarların hiçbiri ortaklıktan çıkarılamaz.
 • Kanunca illegal olmayan her türlü alanda faaliyet göstermek amacıyla kurulabilmektedir.
 • Ortakların kamu borçları konusunda sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Hisse devirleri sözleşme ile yapılmaktadır.
 • Devir işlemleri sırasında tescil şartı ya da noter onayı şartı bulunmamaktadır.
 • Anonim şirket kurmak için gerekli minimum sermaye 50 bin TL'dir.
 • Halka arz edilebilmektedir.
 • Yönetim kurulu üyelerinin hepsi tüzel kişi de olabilir gerçek kişi de olabilir.

Anonim şirket kurmak isteyen kişilerin tüm bu gerekli evrakları yerine getirmesi ve gerekli tüm adımları da gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kişi, istediği kadar kişiyle birlikte ortaklık kurarak Anonim Şirket kurabilir. Böylelikle pazarlama ve ticaret alanında kişiler uzun vadeli hedeflerini de gerçekleştirebilirler.