Dijital dönüşüm hayatın her alanına hızla yayılıyor. Her alanda çok daha hızlı, pratik çözümler sunarken kâğıt tüketimini azaltması bakımından doğanın korunmasına da katkı sağlıyor. Şimdilerde ise e-adisyon da bu dönüşümün bir parçası oluyor.

E-Adisyon Nedir?

Vergi Usul Kanunu gereğince her lokanta, restoran, pastane, bar, pavyon, gazino, kafeterya adisyon kullanmak zorundadır. E-Adisyon ise fiziksel olarak, kâğıt üzerine düzenlenen adisyon belgesinin sahip olduğu tüm geçerlilik ile elektronik ortamda düzenlenmesi ile oluşturulmaktadır. Adisyon ile e-adisyon arasında kanuni geçerlilik bakımından hiçbir fark bulunmuyor. Bununla birlikte e-adisyon başka bir kapsama tabi de değil. Yalnızca kâğıt üzerinde olan belgenin elektronik olarak dönüşümüdür.

E-Adisyonu Kimler Kullanmak Zorundadır?

185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Vergi Kanunu Genel Tebliği’ne göre masada servis yapılan ve gerçek usulde vergiye tabi olan lokanta, bar, gazino, kafeterya gibi hizmet işletmeleri tarafından kullanılması zorunludur. Zorunlu tutulmayan mükelleflerin e-adisyon kullanması için ise aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:
  • E-Fatura ya da e-Arşiv uygulamalarına dahil olması,
  • Belirtilen esaslara uygun olarak e-adisyon düzenleyebilmesi, muhafaza ve ibraz edebilmesi, belge ve bilgilerini elektronik ortamda Başkanlığa iletebilmek için gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,
  • Özel entegratör vasıtası ile ya da doğrudan entegrasyon ile başvurularını eksiksiz bir şekilde yapabilmesi.

E-Adisyon Nasıl Düzenlenir?

Gerçek usulde vergi ödeyen, hizmet sektöründe bulunan işletmeler bir mal ya da hizmetin cinsi ya da miktarını göstermek için adisyon düzenler. E-adisyonda da yine aynı bilgilerin yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte e-adisyonun düzenlenmesi, elektronik ortamda ve sipariş alımı müşteriden gerçekleştirilirken yapılacaktır. Normalde adisyonlar hizmet sırasında müşterinin masasına bırakılır. E-adisyonda ise; e-adisyon çıktısının hizmet süresince müşterinin masasında olması zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte hizmet süresi tamamlandıktan sonra e-fatura, e-arşiv ya da ödeme kaydedici cihazlarda düzenlenerek perakende satış fişine dönüştürülmesi gerekmektedir.

E-Adisyon Düzenlenirken Hangi Bilgilere Yer Verilmelidir?

E-adisyonda bulunması gereken bilgiler ise aşağıdaki gibidir:
  • İşletmecinin adı, soyadı veya unvanı ile vergi dairesi, TCKN/VKN ve adresi,
  • E-adisyonun düzenleme tarihi, saat ve dakika ile düzenlenme zamanı, evrensel tekil belge numarası ve e-belge numarası,
  • Hizmetin cinsi ve miktarı,
  • Hizmetin tamamlanmasının akabinde e-fatura, e-arşiv fatura veya yeni nesil ÖKC’den düzenlenecek perakende fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet tutarı,
  • E-adisyon belgesinin ilişkili olduğu e-fatura ya da e-arşiv faturanın evrensel tekil tanımlama numarası ya da ÖKC’nin cihaz sicil numarası
Bu bilgilere ek olarak talep edilme ihtimali olan bilgiler ise ebelge.gib.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

E-Adisyon Uygulamasına Geçiş Süresi ve Ceza Uygulaması Nedir?

Geçiş işleminin başlatılması için Başkanlık tarafından, aylık ve yıllık hasılat da göz önünde bulundurularak en az 3 ay geçiş süresi tanınır. Bu süre Başkanlık internet sitesi üzerinden duyulur. Bu süre tamamlanana kadar geçiş yapmamış olan mükellefler hakkında yine Başkanlık tarafından belirlenen cezai hükümler uygulanır.

E-Adisyon Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

Her şeyden önce e-adisyon kullanmak kâğıt masrafınızı ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte elektronik ortamda oluşturacağınız belgenin kullanımı da çok kolay olacak ve hata yapıldığı zaman düzeltilmesi de daha pratik olacaktır. Kâğıt kullanımının azaltılması aynı zamanda doğanın korunmasına da yardımcı olur. Elektronik ortamda oluşturulacak adisyonlar için maliyetten tasarruf ederken doğanın korunmasına da yardımcı olursunuz. E-adisyon sayesinde arşiv problemini de ortadan kaldırmış olursunuz. Fiziksel olarak bir depolama alanı ayırmanıza gerek kalmadan adisyonlarınızı elektronik ortamda saklayabilir ve istediğiniz zaman çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tüm dijital dönüşüm işlemlerinizi; e-fatura, e-arşiv gibi geçişlerinizi Hesapbilir üzerinden gerçekleştirebilir ve sistemsel bir sorunla karşılaştığınız zaman çok daha hızlı bir şekilde çözüme ulaştırabilirsiniz.