Bir şirket kurmak, girişimcilerin iş hayatına atılmaları için önemli bir adımdır. Ancak, herkesin şirket kurması mümkün değildir. Bazı yasal düzenlemeler, kişilerin şirket kurmasına sınırlamalar getirmektedir. Peki, kimler şirket kurabilir? Öncelikle, Türkiye'de şirket kurmak için en az bir kişinin bulunması gerekmektedir. Şirketin ortak sayısı, türüne ve büyüklüğüne göre değişebilir. Ancak, en az bir ortak bulunması şarttır. Şirketin ortakları, gerçek kişiler ya da tüzel kişiler olabilirler. Gerçek kişiler, yani bireysel olarak şirket kurmak isteyenler, 18 yaşını doldurmuş ve kanuni ehliyeti olan kişilerdir. Ayrıca, adli sicil kaydı temiz olan kişiler de şirket kurabilirler. Adli sicil kaydı, kişinin suç işleme durumunu gösteren bir kayıttır. Bu kayıt temiz olmadığı takdirde, şirket kurma hakkı sınırlandırılabilir. Tüzel kişiler ise, şirketler, dernekler, vakıflar ve kooperatiflerdir. Bu tür tüzel kişiler, kanuni ehliyeti olan herhangi bir gerçek kişi tarafından kurulabilirler. Tüzel kişilikler, genellikle kuruluş amaçlarına uygun faaliyetler yürütmek için kurulurlar. Şirket kurmak isteyen tüzel kişiler, genellikle ticari amaçlarla kurulan şirket türlerinden birini seçerler. Bir başka sınırlama ise yabancı uyruklu kişiler için geçerlidir. Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye'de şirket kurmak istediklerinde, bazı ek yasal düzenlemelere tabi tutulurlar. Örneğin, yabancı ortakların Türkiye'de yerleşik bir şirket veya şahıs şirketi olarak kayıtlı olmaları gerekmektedir. Toparlayacak olursak, herkesin şirket kurma hakkı bulunmamaktadır. Şirket kurmak için, en az bir ortağın bulunması gerekmektedir ve bu ortaklar gerçek veya tüzel kişiler olabilirler. Ayrıca, adli sicil kaydı temiz olmayan kişilerin şirket kurma hakkı sınırlandırılabilir. Yabancı uyruklu kişiler de, ek yasal düzenlemelere tabi tutulurlar. İşletme sahipleri, şirket kurmadan önce, kuracakları şirketin türüne, amaçlarına ve büyüklüklerine göre uygun yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmelidirler. Bu sayede, yasal sorunlarla karşılaşmadan şirketlerini kurabilirler. Ayrıca, şirket kurma aşamasında dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta daha vardır. Bunlar arasında, şirketin türüne uygun sermaye miktarı belirlemek, gerekli yasal izinleri almak, ticari faaliyetler için gerekli izinleri ve belgeleri temin etmek yer almaktadır. Özetle, herkesin şirket kurma hakkı bulunmasa da, yasal düzenlemelere uygun olarak hareket edildiği takdirde şirket kurmak mümkündür. Girişimciler, şirketlerini kurmadan önce yasal düzenlemeleri incelemeli, gerekli izinleri almalı ve doğru adımlar atarak başarılı bir şirket kurulumu gerçekleştirmelidirler.