E-Fatura Mükellefi Nedir? 

E-fatura mükellefi, bir işletmenin vergi mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda fatura düzenlemeye yetkili olduğu ve bu düzenlemeyi gerçekleştirmekle yükümlü olduğu mükellef türüdür. E-fatura mükellefi olan bir işletme, kâğıt fatura kullanmak yerine vergi mevzuatında belirtilen standartlara uygun olarak elektronik ortamda fatura düzenlemek zorundadır. Bu düzenleme, işletmelerin vergi süreçlerini daha hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde yönetmelerine olanak tanırken, kâğıt israfını azaltarak çevreye de olumlu katkı sağlar. E-fatura mükellefi olan işletmeler, vergi idaresi ile elektronik ortamda iletişim kurabilir ve vergi işlemlerini dijital platformlar üzerinden gerçekleştirebilirler. 

 

E-Fatura Mükellefi Nasıl Olunur? 

Açıklama

E-fatura mükellefi olmak isteyen bir işletmenin belirli prosedürleri takip etmesi gerekir. İşte genel olarak E-fatura mükellefi olma süreci: 

 • Vergi Mükellefiyeti Sahibi Olmak: İşletmenin vergi mükellefiyeti sahibi olması gerekmektedir. Vergi mükellefiyeti, vergi dairelerine başvurarak işletme adına bir vergi numarası alınmasıyla başlar. 

 • E-İmza veya Elektronik Sertifika Edinmek: E-fatura düzenlemek için gerekli olan bir e-imza veya elektronik sertifika edinilmesi gerekmektedir. Bu, işletmenin elektronik ortamda belge imzalama ve onaylama yetkisine sahip olduğunu gösterir. 

 • Vergi Dairesine Başvuru Yapmak: İlgili vergi dairesine başvurarak e-fatura mükellefi olmak istediğinizi beyan etmelisiniz. Başvuruda gerekli belgeler ve bilgiler talep edilecektir. 

 • E-fatura Uygulamasına Kaydolmak: Vergi dairesi başvurunuzu değerlendirdikten sonra, e-fatura uygulamasına kaydınız gerçekleştirilir. Bu aşamada size özel bir kullanıcı adı ve şifre verilir. 

 • E-fatura Entegrasyonu Sağlamak: E-fatura düzenlemek için işletmenizin muhasebe yazılımını e-fatura uyumlu hale getirmeniz gerekebilir. Bunu sağlamak için muhasebe yazılımınızın e-fatura entegrasyonunu yapmanız veya e-fatura sağlayıcıları ile anlaşma sağlamanız gerekebilir. 

 • E-Fatura Düzenlemeye Başlamak: Tüm bu adımları tamamladıktan sonra, artık e-fatura düzenlemeye başlayabilirsiniz. E-fatura düzenleme süreci, kâğıt fatura düzenlemeye benzerdir ancak elektronik ortamda gerçekleşir. 

Bu adımları takip ederek, işletmeniz e-fatura mükellefi olabilir ve vergi işlemlerini elektronik ortamda yürütebilirsiniz. Ancak bu süreçte vergi dairesinin ve ilgili mevzuatın gerekliliklerini dikkate almak önemlidir. 

 

E-Fatura Mükellefi Olmanın Avantajları Nelerdir? 

Bilgi

E-fatura mükellefi olmanın bir dizi avantajı vardır:

 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: E-fatura düzenleme süreci manuel işlemlere göre daha hızlı ve otomatiktir. Bu durum işletmelerin fatura işlemlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar. Aynı zamanda kâğıt, posta masrafları gibi giderler de azalır. 

 • Hata Oranlarının Düşmesi: Manuel fatura işlemleri genellikle hata yapma riskini artırır. E-fatura sistemi ise otomatik doğrulama ve kontrollerle hata oranlarını minimize eder. 

 • Daha Hızlı Ödeme Süreçleri: E-fatura, faturaların hızlı bir şekilde müşterilere ulaşmasını sağlar. Bu da ödeme süreçlerinin hızlanmasına ve işletmenin nakit akışının iyileşmesine yardımcı olur. 

 • Çevresel Duyarlılık: E-fatura kullanımı kâğıt tüketimini azaltır ve dolayısıyla doğaya olan etkiyi azaltır. Bu da işletmelerin sürdürülebilirlik çabalarına olumlu bir katkı sağlar. 

 • Kolay İzleme ve Arşivleme: Elektronik ortamda düzenlenen faturalar, kolayca izlenebilir ve arşivlenebilir. Bu durum, muhasebe işlemlerini ve denetim süreçlerini kolaylaştırır. 

 • Vergi Denetimi Kolaylığı: E-fatura düzenleme süreci, vergi denetimlerinde belgelerin dijital olarak sunulmasını kolaylaştırır. Bu da vergi denetimlerinin daha hızlı ve sorunsuz geçmesine yardımcı olabilir. 

Bu avantajlar, işletmelerin e-fatura mükellefi olmalarının iş süreçlerini optimize etmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur. 

 

E-Fatura Düzenleme Süreci Nasıl İşler? 

E-fatura düzenleme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir: 

 • E-fatura Mükellefiyeti Almak: İlk adım olarak, bir işletme e-fatura düzenleme yetkisine sahip olmak için vergi dairesine başvurmalıdır. Vergi dairesi başvuruyu değerlendirerek, işletmeye e-fatura mükellefiyeti verir. 

 • E-imza veya Elektronik Sertifika Edinme: E-fatura düzenlemek için gerekli olan e-imza veya elektronik sertifikayı temin etmek gerekir. Bu, işletmenin elektronik ortamda belgeleri imzalamasına olanak tanır. 

 • Muhasebe Yazılımının Hazırlanması: İşletmenin muhasebe yazılımı, e-fatura düzenlemeye uygun hale getirilmelidir. Bu, e-fatura formatına uygun veri girişi yapabilme yeteneği ve e-fatura düzenleme fonksiyonları içermelidir. 

 • E-fatura Entegrasyonu: Muhasebe yazılımı, e-fatura düzenleme ve iletim işlemlerini gerçekleştirebilmek için bir e-fatura entegrasyonu sağlamalıdır. Entegrasyon sayesinde faturalar, vergi dairesi ve müşterilere iletilir. 

 • Fatura Düzenleme: Artık işletme, muhasebe yazılımı üzerinden e-fatura düzenleyebilir. Fatura düzenleme süreci, geleneksel kâğıt fatura düzenleme sürecine benzerdir, ancak elektronik ortamda gerçekleşir. 

 • E-fatura Portalına İletme: E-fatura düzenlendikten sonra, faturalar belirli bir e-fatura portalına veya vergi dairesinin belirlediği platforma iletilir. Bu, faturaların resmi olarak kaydedilmesini ve ilgili taraflara iletilmesini sağlar. 

 • Saklama ve Arşivleme: E-faturaların saklanması ve arşivlenmesi, vergi mevzuatı gerekliliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu, işletmenin fatura ve vergi denetimlerine hazır olmasını sağlar. 

E-fatura düzenleme süreci, işletmenin vergi mevzuatına uygun olarak faturalarını elektronik ortamda düzenlemesini ve iletimini sağlar, bu da işletmeye zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. 

 

E-Fatura Mükellefiyeti Sona Erdirilebilir mi? 

E-fatura mükellefiyeti belirli koşullar altında sona erdirilebilir. Bunun için genellikle vergi dairesine başvurularak bir dizi prosedürün tamamlanması gerekmektedir. İşte e-fatura mükellefiyetinin sona erdirilmesi ile ilgili bazı durumlar: 

 • İşletmenin Faaliyetlerini Durdurması veya Kapanması: Eğer bir işletme faaliyetlerini durdurursa veya kapanırsa, e-fatura mükellefiyeti sona erer. Bu durumda vergi dairesine bildirimde bulunulması ve ilgili prosedürlerin tamamlanması gerekebilir. 

 • E-Fatura Kullanımına İhtiyaç Kalmaması: İşletme, belirli bir süre e-fatura kullanmaya ihtiyaç duymazsa veya faaliyetlerini kâğıt fatura düzenlemek suretiyle sürdürmek isterse, e-fatura mükellefiyetini sona erdirebilir. Bu durumda da vergi dairesine başvurarak ilgili süreci tamamlamak gerekebilir. 

 • Vergi Dairesi ile İlgili Prosedürlerin Tamamlanması: E-fatura mükellefiyetinin sona erdirilmesi için vergi dairesine başvurarak gerekli bildirimlerin yapılması ve ilgili prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir. Vergi dairesi, başvuruyu değerlendirerek işletmenin e-fatura mükellefiyetini sonlandırabilir. 

 • Yasal Değişiklikler ve İstisnai Durumlar: Vergi mevzuatında yapılan değişiklikler veya özel durumlar, e-fatura mükellefiyetinin sona erdirilmesini gerektirebilir. Bu durumda da vergi dairesi ile iletişime geçilerek gerekli bilgi ve prosedürler öğrenilmelidir. 

E-fatura mükellefiyetinin sona erdirilmesiyle ilgili detaylar, ülkenin vergi mevzuatına ve uygulamalarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, işletmelerin bu süreçle ilgili vergi otoriteleriyle iletişime geçmeleri ve gerekli bilgilendirmeleri alması önemlidir. 

 

E-Fatura Mükellefiyeti için Hangi Sektörlerde ve Koşullarda Başvuru Yapılabilir? 

E-fatura mükellefiyeti genellikle vergi mevzuatına tabi olan ve ticari faaliyetlerde bulunan çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için geçerlidir. Hangi sektörlerde ve koşullarda e-fatura mükellefiyeti başvurusu yapılabilir, şu şekilde özetlenebilir: 

 • Ticaret ve Perakende Sektörü: Toptan ve perakende satış yapan işletmeler, genellikle e-fatura mükellefi olabilirler. Bu kapsamda, mağazalar, süpermarketler, online perakende satış siteleri vb. ticari faaliyet gösteren işletmeler e-fatura mükellefi olabilir. 

 • Üretim ve Sanayi Sektörü: Üretim, imalat ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de e-fatura mükellefi olabilir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalar, atölyeler, imalathaneler vb. işletmeler e-fatura mükellefiyeti için başvurabilirler. 

 • Hizmet Sektörü: Danışmanlık, yazılım geliştirme, eğitim, sağlık hizmetleri gibi çeşitli hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de e-fatura mükellefi olabilirler. 

 • İthalat ve İhracat Yapan İşletmeler: İthalat ve ihracat yapan işletmeler de e-fatura mükellefi olabilirler. Uluslararası ticaret yapan işletmelerin e-fatura düzenlemesi, işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. 

 • Kamu Kurumları ve Kamu İhaleleri: Bazı ülkelerde kamu kurumları ve kamu ihalelerinde yer alan işletmelerin e-fatura düzenlemesi zorunlu olabilir. 

Başvuru koşulları ve gereklilikler ülkeye göre değişebilir. Genellikle vergi dairesine başvurularak belirli bir prosedür takip edilir ve işletmenin vergi mükellefiyetine bağlı olarak e-fatura mükellefiyeti alınabilir. Bu nedenle, işletmelerin vergi mevzuatına ve uygulamalarına uygun olarak e-fatura mükellefiyeti için gerekli şartları yerine getirmeleri önemlidir. 

 

E-Fatura Mükellefi Olmanın İşletme Üzerindeki Yükümlülükleri Nelerdir? 

E-fatura mükellefi olmanın işletme üzerindeki yükümlülükleri şunlar olabilir: 

 • E-Fatura Düzenleme: E-fatura mükellefi olan işletmeler, ticari işlemleri için kâğıt fatura yerine elektronik ortamda e-fatura düzenlemek zorundadır. Bu düzenlemelerin vergi mevzuatına uygun ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

 • Vergi Uyumluluğu: E-fatura mükellefi olan işletmelerin vergi mevzuatına tam uyumlu olmaları ve vergi yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 • E-Fatura Arşivleme: E-fatura düzenlendiğinde, düzenlenen faturaların elektronik ortamda saklanması ve belirli bir süre boyunca erişilebilir olması gerekmektedir. Vergi mevzuatına göre belirlenen arşivleme süreleri ve gerekliliklerinin takibi önemlidir. 

 • E-Fatura İlişkili Belgelerin Saklanması: E-fatura ile ilişkili belgelerin (örneğin, sözleşmeler, irsaliyeler) düzenlenmesi ve saklanması da gerekebilir. Bu belgeler, vergi denetimleri ve işletmenin iç kontrol süreçleri için önemlidir. 

 • E-Defter Uygulamaları: Bazı ülkelerde, e-fatura mükellefi olan işletmelerin aynı zamanda e-defter uygulamalarına da uyumlu olmaları gerekebilir. E-defter, işletmenin muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasıdır. 

 • E-Fatura Entegrasyonu ve Altyapı Yatırımları: İşletmelerin e-fatura düzenlemek için gerekli olan uygun bir altyapıya sahip olmaları ve muhasebe yazılımlarının e-fatura entegrasyonunu sağlamaları gerekebilir. Bu, ek bir yükümlülük ve yatırım olabilir. 

 • Güncel Mevzuat Takibi: Vergi mevzuatındaki değişikliklerin takibi ve e-fatura süreçlerine uyum sağlamak da işletmenin sorumluluğundadır. Yeni düzenlemelerin ve gereksinimlerin anında fark edilip uygulanması önemlidir. 

E-fatura mükellefiyeti, işletmelerin vergi işlemlerini ve ticari süreçlerini dijitalleştirmesine olanak tanırken, beraberinde belirli yükümlülükleri de getirir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, vergi uyumunun sağlanması ve işletmenin sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesi açısından önemlidir. 

 

Hesapbilir ile Muhasebe İşleriniz Çok Kolay!!!

 

Hesapbilir ile 15 gün boyunca Ücretsiz Deneme sürecine hemen başlayabilirsiniz. Programımız, ön muhasebe süreçlerinizi kolaylaştırmanın yanı sıra e-fatura kesme işlemlerinizde de size yardımcı olur. Hesapbilir, internet erişimi olan her yerden kolayca e-fatura kesmenizi sağlarken, aynı zamanda Stopaj vergisi gibi vergilendirme işlemlerini otomatik olarak hesaplayıp işlemlerinize ekleyebilir. Bu sayede işletmenizin vergi işlemlerini düzenlemek ve takip etmek daha basit hale gelir.