GİB, 30 Kasım 2018'de yaptığı duyuru ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olması zorunlu olan mükellefleri listeledi. 20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre • 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1 Ocak 2019'dur), • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan mükelleflere (bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmiyor), lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren), • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren) E-Fatura ve uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

E-Faturaya Nasıl Başvurabilirsiniz?

E-Fatura kullanmaya başlamak için bu uygulamaya 3 farklı yöntemle başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruyu yapmadan önce Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden (Kamu SM) mali mühür talep etmelisiniz. (Şahıs firmanız varsa mali mühür yerine e-imza ile de başvurabilirsiniz.)

E-Faturaya Geçme Yöntemleri

• GİB Portal • GİB ile entegrasyon • Özel Entegratör

E-Faturayı Neden Kullanmalıyım?

“Peki zorunlu değilsem, neden gönüllü olarak e-fatura kullanmalıyım?” diyor olabilirsiniz. Özellikle e-ticaret yapan, kargo ile fatura gönderen, yeni iş kurup fatura ve kâğıt masrafından tasarruf etmek isteyen ve profesyonellik kazanmak isteyen işletmeler sağladığı avantajlardan dolayı e-faturayı tercih ediyorlar. Bunun nedeni, e-faturanın elektrik ortamda hazırlanıp iletilen bir fatura türü olması ve sizi öncelikle kâğıt basımından, kullanımından kurtarmasıdır. Elektronik ortamda iletildiği için e-faturayı kargolamaya gerek kalmaz. Böylelikle hem zaman kaybetmemiş hem de ödemenizi daha hızlı almış olursunuz. Bu ikisini birleştirdiğimizde, yani kâğıt ve kargolama masrafı olmadığı için maliyetinizi düşürmüş olur. Elektronik ortamda saklandığı için dosyalar dolusu fatura arşivlemenize de gerek kalmaz. Eğer siz de masanızda, dosyalarda ve dolaplarda bulunan yüzlerce kâğıt faturadan sıkıldıysanız, işinizde daha düzenli ve hızlı bir faturalama akışı sağlamak, kargo sürecinden kurtulmak ve fatura masraflarınızı azaltmak istiyorsanız işletmeniz için e-fatura sistemini düşünebilirsiniz.

E-Faturaya Ne Zaman Geçmeliyim?

Yukarıda belirttiğimiz ciroyu geçen firmalar 2021 yılının Temmuz ayına kadar e-faturaya geçiş yapmalıdır. Gönüllü geçiş yapanlar ise sene içinde herhangi bir zamanda geçiş yapabilirler.

E-Fatura Başvurusu Ne Kadar Sürüyor?

Mali mühür/e-imza bekleme süresiyle birlikte en fazla 1-2 hafta içerisinde e-faturaya geçiş yapmış oluyorsunuz.