İtalyanca’dan dilimize “iflas anlaşması” olarak tercüme edilmiş olan konkordato hakkında merak ettiklerinizi hemen öğrenin! Konkordato ilanı veren pek çok şirketin adını duyuyoruz. Ekonominin olumsuzlukları karşısında mali grafiklerini yükseltemeyen, borçları içinde sıkışan şirketlerin birçoğu konkordato ilan ediyor. Bilinen ve duyulduğunda şaşkınlık yaratan birçok şirketin de ilan ettiği konkordato hakkında biz de detaylı bir şekilde bilgi vermek istedik.

Konkordato Nedir?

Ekonomik açıdan zor durumda olan bir şirketin iflasının önüne geçmek için, borçlarını ödeyebilmesi adına tavizlerin verildiği ve karşılıklı olarak anlaşmalarla yeni bir ödeme planının çıkarıldığı anlaşmalardır. Borçlu olan şirketler konkordato sayesinde borçlarında indirim yapılmasını, belli bir vade planına sadık kalarak ödenmesini ve bu sayede de iflas etmenin önüne geçilmesini sağlarlar.

Konkordato Nasıl İlan ve Kabul Edilir?

Konkordato ilan etmek için Asliye Ticaret Mahkemeleri’ne başvuru yapılır. İflasa tabi olan şirketlerde borçlunun muamele merkezindeki mahkeme; merkezi yurt dışında olan şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu yerdeki mahkeme; birden fazla şubesi olan şirketlerin merkez şubesinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvuru yapılır. Eğer şirket iflasa tabi değilse de yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur. Bu başvurunun ardından konkordato komiser tarafından yapılacak olan ilanla alacaklılara bildiriliyor. Bu bildirim ile, alacaklılar 15 gün içerisinde alacaklarının ne olduğunu bildirmeye davet edilir. Bu bildirim ilanının yanında konkordato ilanının bir kopyası da alacaklılara gönderilir. Konkordato ilanının kabul edilmesinde şirketin ne kadar güvenilir olduğu da aslında önemli ölçüde rol oynar. Bunun yanı sıra belli bir oran da söz konusudur; alacaklıların ve alacaklarının yarısı oranı aşılmalıdır. Bununla birlikte alacaklıların dörtte birine karşılık alacak miktarının da üçte ikisini aşan bir çoğunluk olmalıdır. Kaydedilmiş alacaklı sayısı 120 ve alacak miktarı da 120.000 ise en az 61 alacaklı kabul etmiş olmalı ve bu kayıtlıların alacaklarının toplamı da en az 60.000’nin üzerinde olmalıdır. Aynı durum belirtilmiş olan diğer oran için de geçerlidir. Konkordato ilan edilmesinin hemen akabinde sürece tabi olan bütün alacaklar bu bağlayıcı anlaşmanın kapsamına girer. Bununla birlikte bu süreç içerisinde borçlu olan tarafın mallarını rehin verme, satma, kullanımını kısıtlama gibi ekonomik tasarruf sağlama yolları da kısıt altında tutulur. Ayrıca konkordato süresi boyunca konulmuş olan tüm hacizlerin hükmü devam eder. Bunlarla ilgili düzenleme ancak tasdikin yapılmasından sonra mümkün olur. Karşılıklı olarak onaylanan ve bağlayıcı hale gelen konkordato işlemi sayesinde borçlu olan şirket alacaklılarının vazgeçtiği oranda borçlarının bir kısmından kurtulur. Toplamda 23 ayı bulabilen konkordato süresi boyunca da anlaşmalar dahilinde belli bir vade ile borçlu şirket borçlarını öder. Şirketlerin tümden iflas etmek yerine hukuki boyutta bir anlaşma ile ekonomik düzelme sağlamalarına olanak tanıyan konkordato bazı şirketler için başarılı bir süreç yönetimi sağlayabilir.