E-Fatura Nedir?

Elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir. Kâğıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve satıcıya iletilen e-fatura, ileride tüm firmalar için zorunlu hale getirilecek. Giderek artan e-fatura kullanıcıları arasına girmek için yeterli sebebiniz var aslında. Kurumsal işlemlerinizi daha kolay hale getirmek ve tasarruf etmek istiyorsanız e-fatura uygulamasına geçmelisiniz. Tüm faturalarınızı otomatik olarak kaydedilip 10 yıl boyunca arşivlendiği için kaybolma riskine karşı korumuş olursunuz. E-Fatura sistemine geçen işletmeler öncelikle zaman ve maliyet avantajı yakalar. Vergi Usul Kanunu gereğince kâğıt faturada bulunması zorunlu olan tüm bilgiler elektronik fatura üzerinde de yer almak zorundadır.

E-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik fatura başvurusunda belli başlı birtakım adımları takip etmeniz gerekir. Sırasıyla yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir: •Mali mühür: e-Fatura işlemleri için kullanılması Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu tutulan bir elektronik mühürdür. TÜBİTAK’a bağlı olan Kamu Sertifikasyon Merkezi internet sitesi üzerinden başvuru yaptıktan sonra talep edilen ücreti de ödeyerek elektronik mühür başvurunuzu gerçekleştirmiş olursunuz. Eğer bir şahıs şirketine sahipseniz mali mühür yerine e-İmza kullanabilirsiniz. •E-Fatura başvurusu: GİB’in sunduğu e-Fatura canlı ortam başvuru formunu doldurarak elektronik fatura kullanmak istediğinizi bildirmeniz gerekir. Başvuru sonrasında süreci takip etmek için e-Fatura sorgulama ekranına girebilirsiniz. •E-Fatura aktivasyonu: Son aşamada elektronik faturalarınızı oluşturabilmeniz, gönderimini ve alınımı sağlayabilmeniz için hesabınızı aktive etmeniz gerekir. Seçtiğiniz kullanım yöntemine göre hesabınızı mali mühür ile aktif ederek kullanabilirsiniz. Aktivasyon aşaması, e-Fatura sisteminizin kullanıma hazır hale geldiği aşamadır.

E-Fatura Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

Tüzel ve Gerçek Kişiler olarak aşağıda yer alan iki başlık altında başvuru için gereken belgeleri inceleyebilirsiniz: Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Başvuru Belgeleri •Yetkili Kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" •Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" •Şirket kuruluş sözleşmesini içeren ticaret sicil gazetesinin noter onaylı nüshası (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi) •Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi. Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Başvuru Belgeleri •Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" •Uygulama mali mühür ile kullanılmak isteniyorsa mükellef tarafından imzalanmış, "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" •Uygulama nitelikli elektronik sertifika ile kullanılmak isteniyorsa mükellefin nitelikli elektronik sertifikaya sahip olduğunu ifade eden yazılı beyanı •Başvuru formuna imza atan kişinin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

E- Faturaya Başvuru Yapmadan Önce;

•Tüzel kişilerin, mali mühür temin etmeleri gerekiyor. •Gerçek kişiler ise ister mali mühür isterlerse de e-imza kullanabilme hakkına sahipler.

E- Faturaya Geçiş Şartları Nelerdir?

Elektronik fatura uygulamasına geçmek için birtakım özellikleri sağlıyor olmanız gerekir. Bunlar; •Gerçek ve şahıs şirketi statüsüne sahip olmak, •Anonim şirket olmak, •Limited şirket olmaktır. Bu özellikleri bünyesinde barındıranlar e-Fatura uygulamasına geçiş yapabilirler. Ancak, bazı özelliklere sahip olan şirketler için e-Fatura sistemine geçiş, bir tercih olmaktan çıkar ve zorunlu hale gelir.

E- Fatura Kimler İçin Zorunludur?

E-Fatura mükellefi olabilmek için Vergi Usul Kanunu’nda birtakım şartlar söz konusudur. Bunlar; •İşletmelerin 2018 ya da 2019 hesap dönemine ait brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olması, •Mükellefin EPDK lisansına sahip olması, •Özel Tüketim Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler, •İnternet üzerinden reklam veren aracılar, •İnternet vasıtası ile satışa aracılık eden mükelleflerdir. Yukarıda sayılan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E- Fatura Başvurusu Sırasında E- İmza Kullanılabilir Mi?

E-İmza, şahıs firmalarının ıslak imzası niteliğindedir ve aynı hukuki özelliklere sahiptir. Bu nedenle şahıs firması iseniz e-imza ile e-fatura başvurusu yapabilirsiniz.

Özel Entegratörle e-Fatura Kesmenin Avantajları Nelerdir?

1.Özel entegratörlerin bulut teknolojileri sayesinde dilediğiniz cihaz üzerinden sisteme kolayca ulaşabilirsiniz. 2.İnternet bağlantısının bulunduğu her ortamda özel entegratör vasıtasıyla e-Fatura sisteminde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 3.Arşivleme özelliği sayesinde geçmiş elektronik faturalarınıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 4.Kâğıt, mürekkep ve kargo maliyetlerinden tasarruf sağlayabilirsiniz. 5.Herhangi bir yazılım ya da donanım yatırımı yapmanıza gerek kalmaz. 6.Her firmanın yalnızca kendi verilerine ulaşabileceği güvenli bir sistem deneyimi sunar. 7.Alanında uzman kişilerin sağladığı danışmanlık hizmeti ile e-Fatura sistemine geçiş ve sistemin kullanımı kolaylaşır.

Kolayca E-Fatura’ya Nasıl Geçilir?

Karmaşık görünen e-Faturaya geçiş süreci, gerekli araçlar temin edildikten sonra oldukça kolay bir şekilde tamamlanabilir. Mali mühür veya e-imza edinildikten sonra, e-Fatura başvurusu için hangi yöntemin kullanılacağına karar verilir. Karar verilen yöntem sonucu, gerekli başvuru adımları takip edilir. Adımlar takip edildikten sonra, başvurunun GİB tarafından onaylanması beklenir. GİB tarafından onaylandıktan sonra, hesap aktif hale gelir ve e-Faturaya geçiş süreci tamamlanmış olur. Siz tüm bu işlemler ile uğraşmak yerine işi uzmanına yani HesapBilir danışmanlarına bırakmak isteyebilirsiniz. Ücretsiz danışmanlığımız ile kısa sürede zahmetsizce e-faturaya geçersiniz. Size özel çözümlerimiz ile saniyeler içinde bütün e-Fatura ve e-Arşiv fatura işlemlerinizi dilediğiniz yerden yapabilirsiniz.