Girişim sermayesi, finansal açıdan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirme olanağı sağlayan bir yatırım finansmanı türü olarak tanımlanabilir. Girişim sermayesi kavramı özellikle dinamik, yaratıcı ve yenilikçi fikirlere sahip ancak bu fikirleri hayata geçirmek için finansal gücü yeterli olmayan girişimcileri oldukça yakında ilgilendiriyor.

Girişim Sermayesi Fonu Ne Demek?

Bir fikriniz var ve bunu hayata geçiren bir girişimci olmak istiyorsunuz fakat sermaye konusunda sıkıntılarınız mı var? Hiç merak etmeyin, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu sayesinde hayallerinizi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşabilirsiniz! Peki, tam anlamıyla girişim sermayesi fonu nedir? Sermaye piyasası esaslarına uygun işleyen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Portföy yönetim şirketleri ya da girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilen bu fonların payları nitelikli yatırımcılara satılarak katılım payı vb. ödemeler ile fonda para birikmesi sağlanır. Girişimciler fikirlerini hayata geçirebilmek için atacakları her üretim adımı ve pazarlama aşaması için bu fondan yararlanarak kendisine sermaye sağlayabilir.

Kimler Girişim Sermayesi Alabilir?

Parlak bir fikriniz var ve bir girişim kuruyorsunuz, girişim sermayesi fonundan da haberdarsınız. Fakat iş girişim sermayesi fonuna başvurmaya gelince kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Fonun kapsadığı girişimlerin nasıl özellikleri var? Kurduğunuz girişim fon portföyüne alınmanız için yeterli durumda mı? Her girişim, girişim sermayesi alabilir mi? Bu konuda Resmî Gazete ’de yayınlanmış bazı temel gereklilikler mevcut. Bunlardan biri sadece anonim ve limited şirketlerine yatırım yapılabileceği. Girişim sermayesi destekleme programından yararlanacak girişimin büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip olması gerekiyor. Fikrin operasyonel anlamda geliştirildiği takdirde yüksek getiri beklentisi sunması ve verilecek finansal destek ile amaçlarını gerçekleştirebilmesi bekleniyor. Yayınlanan tebliğe göre girişim sermayesi fonundan yararlanacak girişimlerin;
  • Türkiye’de kurulu veya kurulacak olmaları,
  • Finansal destek sağlandığı tarihten itibaren yurt dışında kurulu ise son yılın finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80’inin Türkiye’de kurulu bağlı ortaklık ile oluşması,
  • Finansal desteğin sağlanmasını takiben 1 yıl içerisinde limitet şirketlerin anonim şirkete dönüşümünü tamamlaması gerekir.
Fon portföyünde bulunan şirketler Türkiye’de kalmak zorunda mı? Elbette ki operasyonel gelişimi için işlerini yurt dışına taşımak isteyen girişimciler bu isteklerini gerçekleştirmekte özgür! Böyle bir durumda girişiminize yapılan finansal destek, girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilmeye devam eder.

Girişim Sermayesi Nasıl Alınır?

Girişim sermayesi şirketlerin ya da nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilebilecek kişilerin fona katkı yapması ile oluşan bir mal varlığı. Girişimcilerin bu tarz fonlardan yararlanabilmesi ise birden fazla yol ile mümkün. Girişim sermayesi modellerini enformel, kurumsal ve geleneksel girişim sermayesi olarak üç ana başlık altında özetleyebiliriz.
  • Enformel girişim sermayesi: Melek yatırımcılara dayanan enformel girişim sermayesi en çok tercih edilen modellerden biri. Girişimciler ve KOBİ’ler bankalar ve resmi risk sermayesi endüstrilerinden ise melek yatırımcılara daha çok güvenmeye başladı. Bunun sebebi ise herhangi bir aracı kurum olmadan yatırımcının direkt olarak girişimci veya KOBİ ile iletişim halinde olması. Bu sermaye modelinden yararlanabilmek için melek yatırımcıların bulunduğu gruplar veya platformlara ulaşmak gerekiyor.
  • Kurumsal girişim sermayesi: CVC Capital Partners bünyesinde yürütülen bir model olan kurumsal girişim sermayesi şirketlerin kendi kapsamları dışındaki girişimlere yatırım yapmalarına olanak sağlar. Sadece finansal kaynak sağlamaktan ziyade amaç stratejik hedeflere ulaşılmasıdır. Girişim sermayesi yatırım ortaklığında bulunan büyük şirketler hisse senedi alarak veya belirli kredi tutarlarıyla girişimcilere destek olur. Bu kurumlara çeşitli platformlar üzerinden ulaşmak ve gerekliliklerini öğrenmek mümkün.
  • Geleneksel girişim sermayesi: En eski girişim sermayesi modellerinden olan geleneksel girişim sermayesi bankalar, sigorta şirketleri ve benzer kurumlardan toplanan fonların birleşmesiyle oluşur. Fonu yöneten firmaların ve fonu sağlayan yatırımcıların kimliğinin önemsiz olduğu bu modelden faydalanmak isteyen girişimciler KOSGEB gibi resmî kurumlara başvuru yapabilirler.