İmza Sirküleri Nedir?

Resmi işlem için yetkili kişinin imza örneğinin veya imza örneklerinin bulunduğu belgeye denilmektedir. Şirketler arasındaki ticari sözleşmelerde karşılaştığımız bir belge türüdür. İmza sirküsü vize başvurularında da kullanılmaktadır.

İmza Sirküleri Nereden Alınır?

•İmza sirküsü noterden aşağıdaki evraklar sunularak kısa süre içerisinde alınır: -Şirketinin kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi -Vergi levhası -İmza sirküsü çıkarılacak kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi •Bu evraklarla birlikte noter imza sirküsü çıkarılacak kişiden 2 adet belgeye en az 3 imza atmasını ister. •Gerekli ödeme gerçekleştirildikten sonra noter imza sirküsünü onaylar. Hazırlanan iki belgeden biri noterde, diğeri belge sahibinde kalır.

İmza Sirküsü Kime Verilir?

İmza sirkülerini şirketlerin yetkili kişileri ya da imza yetkisi verdiği kişiler kullanabilmektedir. Bir yetkili kişinin imza yetkisinin bir başkasına geçmesi için noterden vekalet alınması gerekmektedir. İmza yetkisi almak için tarafların vekaletnameyi karşılıklı imzalayarak notere sunması gerekmektedir. Türkiye’de en çok yapılan vekaletlendirme işlemleri; avukat, tapu, araç satış, diploma gibi durumlarda kullanılmaktadır. Vekalet işlemleri noterden yapılmaktadır.

Vekalet verme için gerekli evraklar;

•İlgili kişilerin fotoğrafları •İlgili kişilerin kimlik kartı •Nüfus cüzdan fotokopileri •Yetkili kişinin imza sirküleri •Yetkili kişinin talimatlarının bulunduğu belge •Yetki verilecek işlemlere göre istenen belgeler Yurtdışında kullanılmak üzere vekalet alınmak istenildiğinde ise işlemlerin ilgili ülkenin ana diline göre yeminli tercüman ile hazırlanması gerekmektedir.

İmza Sirküsü Ne İşe Yarar?

İmza sirkülerinin resmi ve önemli konuların işleyişinde karşılaşılabilecek sahtecilik, dolandırıcılık gibi durumların önüne geçmede oldukça etkilidir. Aşağıda birkaç faydasına maddeler halinde yer verdik. •Belgede sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçer. •Sahte imza kullanımı sonucunda karşılaşılan mağduriyetleri engeller. •Noter tasdikli olduğundan dolayı resmi işlemlerin hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlar. •Kişilerin ve işletmelerin resmi işlemlerde güvenliğini sağlar. •Karşılıklı yapılan resmi işlemlerde şirketlerin ya da kişilerin birbirine olan güvenini artırır. •Kişiler ya da şirket adına düzenlenen bir belge ya da onayın yapılmasını engeller. •Sahte imzaların atılmasının önüne geçilir. •İmza sirküleri yetki sahiplerinin belli olması resmi işlemlerdeki karışıklığın önüne geçer. •Resmi işlem onaylarının tek bir elden çıkmasını sağlar. •Yetkili ve sorumlu kişinin kim olduğunu gösterir.

İmza Sirküleri Ücretleri Nedir?

İmza sirküsü ücretleri yıllara göre değişiklik göstermektedir. İmza sirküsü 2021 ücreti tek nüsha fiyatı 98 TL’dir Bunun yanında 2. nüsha alınmak istediğinde ise ücreti 49 TL’ye gelmektedir. Yani 2 adet imza sirküleri almanın fiyatı 147 TL’ye gelmektedir.

İmza Sirküsü Geçerlilik Süresi Nedir?

İmza sirkülerinin belirli bir geçerlilik süresi mevcuttur. Bu sürenin sınırı kanunlar tarafından çizilmektedir. İmza sirküsü alınırken kişilerden belirli bir süre istenir. Fakat bu süre belirtilmediğinde imza sirküleri geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmektedir. Yetkili kişi ya da kişilerin görev süresi belli ise imza sirküleri alınırken bu süre belirtilir. Belirtilmeden görev süresi sona erdiğinde ise imza sirküleri geçerliliği sona ermektedir.

İmza Sirküsü ile İmza Beyannamesi Arasında Farklar Nedir?

İmza sirküsü ile imza beyannamesi arasındaki en önemli fark; imza beyannamesinin gerçek kişiler tarafından talep ediliyor olmasıdır. Yani; •Her iki belge de aslında hemen hemen aynı nitelikte olsa da aslında imza beyannamesi gerçek kişiler için hazırlanmış bir belgedir ve bu belgenin kullanım amacı daha çok; ticari faaliyetlerdir. •İmza sirküsü ise şirkete özel bir belgedir yani gerçek kişiye göre düzenlenmemektedir.

İmza beyannamesi kaybolursa ne olur?

Böyle bir durumda tekrar notere gidilmeli ve belge yeniden hazırlatılmalıdır. İmza beyannamesi çok fazla işlemde kullanılsa da tek başına bu belge talep edilmemekte mutlaka yanında kimlik de gerekmektedir.