UFRS, Uluslararası Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ifadesinin ilk harflerinden oluşur. İngilizcesi International Financial Reporting Standards (IFRS) olan terim, eski adı olan Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) olarak da bilinir. 2001’e dek UMS adıyla yayımlanan bu Standartlar, bu tarihten sonra UFRS adıyla yayımlanmaya başlamıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards / IASB) tarafından geliştirilip yayınlanan UFRS, bir muhasebe standartları setidir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, yatırımcılar ve finansal tablo kullanıcıları halka açık firmaların mali tablolarını birbiriyle ve kendi firmalarının finansal durumuyla uluslararası düzeyde kolayca karşılaştırabilsin diye belirlenmiştir. UFRS bu açıdan performans da ölçen bir sistemdir. Söz konusu karşılaştırmaların doğru ve tutarlı olabilmesi için standartların dünya genelinde uygulanması öngörülmüştür. Nitekim, UFRS 2017 itibarıyla dünya genelinde 150 ülke tarafından kabul edilmiştir. Türkiye de UFRS’yi kabul eden ülkeler arasındadır.

Türkiye’de Kimler UFRS Raporlama Uygulamak Zorunda?

Bağımsız denetime tabi şirketler UFRS uygulamak zorunda, bunun dışında kalan firmalar ihtiyari olarak kendileri uygulamakta serbesttirler. BDDK ve SPK kontrolündeki şirketler ve belli şartları taşıyan firmalar bu kapsamda uygulama zorunluluğu olan firmalardır. https:/dtsorgu.kgk.gov.tr/giris.aspx adresinden bağımsız denetime tabi olup olmadığını firmalar sorgulayabilir.

Türkiye KGK Tarafından Yayınlanan Muhasebe Standartları Nelerdir?

 • Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)
 • Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) olmak üzere üç ana başlık vardır.

UFRS’nin Faydaları Nelerdir?

 • UFRS, global standartları temsil eder. Eğer bir şirket, global dünyada var olduğunu iddia ediyor ya da olmayı hedefliyorsa, UFRS’yi benimsemelidir.
 • UFRS, şirketlere karşılaştırılabilirliği, şeffaflığı ve anlaşılabilirliği kazandırır.
 • Finansal tablolarda kullanılan dilin aynı olması sebebiyle, yatırımcılar için kolay ve güvenilir bir ortam oluşur.
 • Her ülkenin kendisine ait raporlama standartlarını takip etmek ve bunlara göre raporlar hazırlamak zorunda kalınmayacağı için, emekten ve zamandan tasarruf sağlar.
 • UFRS’ye göre hazırlanan raporlarda, raporu hazırlayan kişinin bakış açısı ya da yorumu yer almaz. Böylece gereksiz, taraflı, eksik ya da yanlış bilgiler yer almaz.

UFRS Raporları Nelerden Oluşur?

UFRS raporlarıyla birlikte muhasebe politikalarının özeti de sunulmalıdır. Son dönem raporunun yanında, bir önceki dönemin raporu da sunulur. Böylece kar / zarar oranlarındaki değişiklikler karşılaştırılabilir. Genel olarak UFRS raporları şunlardan oluşmaktadır:
 • Detaylı gelir tablosu
 • Şirketin finansal durumuna ait tablo
 • Nakit akışı verileri
 • Finansal tablo açıklamaları
 • Öz sermayedeki değişikliklerin yer aldığı tablolar

UFRS Hangi Ülkelerde Kullanılmaktadır?

Dünya genelinde 150’den fazla ülkede kullanılan UFRS, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yoğun kullanılır. Ancak ABD’de halen ABD’nin kendi mali rapor sistemi olan US GAAP kullanılmaktadır. Tıpkı ABD gibi, Kanada ve İngiltere de kendilerine ait raporlama standartları belirlemişlerdir. Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları yürürlüğe koyulmuştur. Bu standartlar UFRS ile büyük oranda uyumlu ve benzerdir. Bu yüzden ülkemizdeki şirketlerin finansal raporlamaları, UFRS hakkında bilgi sahibi olan yatırımcılar tarafından rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Günümüzde global piyasalar çok daha fazla ulaşılabilir hale gelmiştir. Aynı şekilde rekabet, eskisine göre çok daha yoğun şekilde yaşanmaktadır. Bu da muhasebe ve finansal raporlar konularında standartlaşmayı getirmektedir. IFRS veya Türkçe kısaltmasıyla UFRS hem şirket yöneticilerine hem de yatırımcılara büyük oranda rahatlık sağlamaktadır.