Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlara yüklenilen içerikler, bu platformlardan silinmediği müddetçe, takipçi ve izlenme oranları gibi çeşitli kriterlere göre belirli periyodlar itibariyle içerik sahibine gelir sağlamaktadırlar. Bu bakımdan şahsınıza ait Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerik/içerikler nedeniyle her ne kadar bir defaya mahsus gelir elde ettiğinizi belirtmiş olsanız da söz konusu içeriklerin Youtube kanalınızda halen yüklü olması, bu içerikler nedeniyle gelecek dönemlerde de kazanç elde etme potansiyelini barındırmaktadır. Öte yandan, Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlarda benzer şekilde içerik/içerikler üretmek ticari kazancın tespitinde aranılan devamlılık kastı ve bir organizasyonun varlığına karine teşkil etmektedir. Bu bağlamda, Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerikler nedeniyle tarafınıza yapılan ödeme/ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 37 inci maddesine göre "ticari kazanç" kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, adınıza gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesi ayrıca söz konusu gelirin Gelir Vergisi Kanunu’nun 85 inci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Vergi Sistemi Nasıl İşliyor?

Mali İdare, bankalardan hesap hareketlerini ister ve vergiye tabi olacağını düşündüğü gelirler/ödemeler için kişilere sorular yöneltebilirler. Eğer geliri elde eden, bu tutarlar üzerinden daha önce vergi ödememiş ya da eksik ödemiş ise, Mali İdare aradaki farkı, cezası ile talep eder. Mali İdare, en fazla 5 yıl geçmişe gidebilir, yani bugün itibari ile 2014 ve öncesine ilişkin hesap hareketleri sebebi zaman aşımından kaynaklı olarak vergi isteyemez. Türkiye’de vergi sistemi beyan üzerinedir ve kişi beyan eder ise vergi öder, beyan etmez ise vergi ödemez. Buna gönüllü beyan sistemi diyebiliriz. Mali İdare zaman zaman incelemeler yapar, eksik beyan tespit eder ise eksik yapılan ödemeleri cezası ile tahsil eder. Kısacası, devlet alacağını unutmaz. İnternetten geniş bir yelpazede gelir elde edilebilir; birçok mecrada özellikle YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, Patreon’dan ya da internet ortamında elde edilen bir reklam geliriniz olabilir. Bunların yanında Adsense, sponsorluk, ürün satışına aracılık (affliate marketing), uygulama satışı satışı (app purchase) ya da uygulama içi satışlarınız (in-app purchase) olabilir. Her ne yapıyor ve karşılığında gelir elde ediyorsanız, yapılan ödemelere istinaden elde edilen bu gelirlerin/kazançlarınızın vergisini ödemeniz gerekir. Vergilerin ödenmesi stopaj (size ödemeyi yapan ilgili vergiyi keser- kesinti yolu ile) yolu ile olabileceği gibi, sizin beyan etmeniz de gerekebilir. Vergiyi beyan etmenin en uygun yolu şirket kurmak ve şirket üzerinden verginizi ödemektir. Bunun için şahıs işletmesi (şahıs şirketi) kurabilirsiniz. Eğer 29 yaşından küçükseniz ve ilk şirketiniz ise güzel teşvikler var. 3 yıl boyunca yıllık 75.000 TL’ye kadar gelir vergisi istisnası (Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 20. maddesi) ve 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primlerinizin devlet tarafından karşılanması gibi.

Kullanıcılarınız yurt içinde mi, yurt dışından mı?

Eğer Ltd ya da A.Ş. kurarsanız, gelirlerinizi kuracağınız şirkete bağlamanız gerekecek. Şirket kurduğunuz takdirde (şahıs, Ltd. A.Ş.) elde edilen gelir/kazanç için yapmış olduğunuz harcamaları (VUK’a uygun) gider yazabilirsiniz, bu sayede ödeyeceğiniz vergi de azalacaktır. Burada en önemli konu, hizmetten nerede faydalanıldığıdır. Eğer kullanıcılar, Türkiye’de ise, video izlenmeleri Türkiye’deki kullanıcılar tarafından gerçekleşiyor ve ödemeyi yapan son kullanıcılar Türkiye’de ise; Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV ve stopaja tabi olacaktır. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi için durum biraz farklı. Hizmetten nerede faydalanıldığı önemli olmadan tüm tahsilatlar, hizmet gelirleri Gelir/Kurumlar vergisine tabi olacak. Eğer elde ettiğiniz gelirin Türkiye’de faydalanılma kriteri net, açık değil ise, Türkiye’de tam mükellef değilseniz (183 günden daha az Türkiye’de iseniz) mutlaka konuyu mali müşaviriniz ile değerlendirin. Çünkü gündeme Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) girecek. ÇVÖA her iki ülkenin aralarında yapmış olduğu anlaşmayı ifade eder. Bu anlaşmada 2 ülke; gelirleri, hangi ülkenin vergileme hakkı olduğunu, hangi tarafın vergiyi nasıl ödeyeceği ve mahsuplaşmayı tanımlar.

Gelir Vergisi

Eğer şahıs işletmesi/şirketi kurdu iseniz, yıl içinde yapmış olduğunuz tahsilatlardan, gelirlerden, ödeme ve masraflarınızı düşeceksiniz ve kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyeceksiniz. Yıl sonunda hazırlanacak gelir vergisi beyannamesine, varsa ücret, varsa kira, varsa faiz gelirlerinizi eklemeniz, iş ile ilgili giderlerin yanında eğitim sağlık, BAĞ-KUR ödemelerinizi düşmeniz gerekecek. Kalan tutar üzerinden kademeli bir vergi (%15’ten %40’a kadar) hesaplanacaktır.

KDV

Tüm şirketler (Şahıs, Ltd. A.Ş.) Türkiye’de elde ettikleri gelir için fatura kesmeleri ve bu kesecekleri faturada da KDV hesaplamaları gerekiyor. Burada kritik nokta “Türkiye’de elde edilme” kriteridir. Yani, hizmetten Türkiye’de faydalanılıyor, kullanıcı ya da alıcılar Türkiye’de ise KDV olacak.

Kurumlar Vergisi

İnternet üzerinden elde ettiğiniz gelirlerin tamamı Kurumlar Vergisine tabidir. Bu gelirler için yıl içinde ödemeyi yapanlara fatura düzenleyeceksiniz. Ltd. ve A.Ş.lerin kurumlar vergisi beyannameleri yıl sonunda hazırlanır. Yıl içinde elde edilen tüm gelirlerden, gider ve masraflar düşülerek net kar bulunur ve bu kar üzerinden de %20 kurumlar vergisi hesaplanır. Eğer internet üzerinden elde edeceğiniz gelir, çok düşük ve şirket kurma maliyetini karşılamayacak ise o zaman o geliri almayın, Youtube hesabınızı reklam seçeneğine, Patreon hesabınızı bağışa kapatın. Vergisini vermeniz gereken bir gelir/kazanç oluşmuş ise, mali müşaviriniz ile konuyu değerlendirin, Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları konusunda bir uzmana danışın.