İşletme sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen işçi maliyeti konusunda akla gelebilecek soruları sizler için derledik. Bu konuyla tüm sorularınızın cevaplarına kolay bir biçimde ulaşım sağlayabilirsiniz. Öncelikle çalışanların emeklerinin karşılığı olan maaşları daima şirketlerin en büyük gider kalemi olarak bilinmektedir. Bu gider kalemleri içerisinde net, brüt maaş hesaplamaları, çalışan başına ödenen vergiler, çalışan başına ödenen primler daima soruları da yanı sıra getirir. Peki bu önemli gider kalemini nasıl hesaplayacaksın? Sorusunu sizlerin daha kolay hesaplayabilmeniz açısından konumuz içeriğinde yer vermiş bulunmaktayız.

Brüt Maaş Nasıl Hesaplanır Ve Nedir?

Brüt Maaş Nedir sorusunun cevabı ile başlayalım. Brüt Maaş, çalışanın maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin tümünün de dahil olduğu ve işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam bedeldir. Brüt Maaş Hesaplama Formülü aşağıda belirtilen gibidir; Brüt ücret = Net Ücret + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Damga Vergisi + Gelir Vergisi İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Ücret + SGK İşveren Primi Yukarıda bahsi geçen brüt ücrete, SGK işveren payı eklendiğinde, işçinin işverene toplam maliyeti bulunur. Hadi gelin şimdide bu formülleri birlikte tanıyalım.

Net Ücret (Maaş) Nedir?

SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi kesintilerinin yapılıp düşüldükten sonra çalışanın eline geçen net para olarak tanımlayabiliriz.

SGK İşçi Primi Nedir?

SSK işçi primi işverenin çalışanlarının emekli olabilmesi ve sosyal hizmetlerinden yararlanabilmesi için yatırması gereken miktardır.

SGK İşsizlik Sigortası (İşsizlik Primi) Nedir?

İşsizlik sigortası, çalışma hayatına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 1999 senesinde girmiş olup; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına karşın, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları sebebiyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan sigortaya verilen isimdir.

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi, hukuki geçerliliği olan her çeşit sözleşmeden alınan bir vergi türüdür.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi temel olarak gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan bir vergi türüdür. Bahsedilen gelirler; emlak ya da menkul varlıkların getirisi, mal satışı, serbest meslek ile elde edilen kazançlar veya zirai faaliyetlerden elde edilen gelirler olarak sıralanabilir.

İşçilik Maliyeti Hesaplama

Brüt maaş tek başına bir işçinin yanında çalışan işverenine maliyetini göstermez. Bununla beraber SGK işveren payını da eklememiz gerekir. Bu nedenle de işçinin işverene maliyeti şu şekilde hesaplanmaktadır: İşçinin İşverene Maliyeti = SGK İşveren Payı + Brüt Maaş

Maaşlarda SGK ve işsizlik primi hesaplama

Tabloyu incelediğimizde SGK Primi ve İşsizlik maaşının işveren ve işçi payı yüzdelerini görebiliriz. Bu belirtilen oranlar brüt maaş için ikinci tabloda belirtilen taban ve tavan tutarları arasında uygulanır.
Primler İşveren Payı (%) İşçi Payı (%) Toplam (%)
SGK Primi 20,5 14 34,5
İşsizlik Primi 2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5
SGK Taban ve Tavan Aylık (TL)
Taban (Ocak 2021 – Aralık 2021) 3.577,50
Tavan (Ocak 2021 – Aralık 2021) 26.831,40

Gelir vergisinin hesaplanması

İşçi adına işveren tarafından ödenen gelir vergisi maaşların tabi olduğu gelir vergisidir. İş verenin ödemesi gereken gelir vergisi şu şekilde hesaplanır ve gelir vergisinin oranları ise ilk tablodaki bilgiler doğrultusunda belirlenir. Vergilenecek Maaş Tutarı = Brüt Maaş – SGK İşçi Payı (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) Vergi Tutarı = Vergilenecek Maaş Tutarı * Gelir Vergisi Oranı (%)
24.000 TL’ye kadar %15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası %35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası %40
 

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplama

AGİçalışanların edeni durumu, eşinin çalışıp çalışmamasına, çocuk sayısına göre değişen çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümün çalışanın gelirinden düşürülmesi ve vergi dışında bırakılmasıdır. 2021 yılı ile beraber AGİ 268,31 TL ve 456,13 TL arasında değişir. Aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde AGİ bilgilerine yer verilmiştir.
Medeni Durum Aylık (TL)
2020 2021
Bekâr 220,73 268,31
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 321,98
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 362,22
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 402,47
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 456,13
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 456,13
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 456,13
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73 268,31
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83 308,56
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94 348,81
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09 402,47
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16 429,30
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23 456,13
 
NOT: Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları; 2020 yılı için 375,23 lira, 2021 yılı için 456,13 lira ile sınırlıdır.

SGK indiriminin hesabı

İşverenlerin, ● Sigortalı olarak çalıştırılan kişilerin aylık primlerinin ve hizmetlerinin bulunduğu belgeleri yasal süreç içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşımları, ● Yasal süreç içerisinde ile sigorta hissesine isabet eden sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin ve Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmesi, ● Prim, idari para cezası veya bütün bu işlemler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na gecikme cezası ve zammı borcunun olmaması durumlarında işveren hissesine %5 oranında SGK indirimi uygulanır.