Kabul edelim ki, bir lise öğrencisisiniz ve YouTube kanalınız var. YouTube'daki videolarınızdan alınan reklamlar nedeniyle ayda 200 TL ödeme alıyorsunuz. Ayrıca bir podcastiniz var ve takipçileriniz size destek olmak için Patreon'dan bağış yapıyor; Patreon da ay sonunda size 100 TL ödeme yapıyor. Başka bir senaryo da şu: Instagram'da oldukça fazla takipçiniz var ve bir gönderi için bir sponsor size 1.000 TL ödeme yapıyor. Tüm bu durumların ortak bir sorusu var: Bu gelirlerin vergilerini ödüyor musunuz? 

Öncelikle belirtmek gerekirse, Türkiye sınırları içinde elde edilen gelirden vergi ödenmesi gerekmektedir. Gelir miktarına bağlı olmaksızın, internetten elde edilen gelirler için de bir alt limit bulunmamaktadır 

  • Gelirin az olması 

  • Geliri elde edenin yaşının küçük olması 

  • Daha önce buna benzer gelirlerle ilgili vergi verilmemiş olması 

  • Maliye’nin bu gelirlere istinaden daha öncesinden vergi istememesi 

  • Çevrenizde bu geliri elde edenlerin vergi vermemesi, vergi yok demesi gibi belirttiğimiz nedenler, bu gelirin vergilenmesi önünde bir engel olmayıp gelir vergisinin ödenmesi gerekir. 

 

Vergi Sistemi Nasıl İşliyor? 

Mali İdare, bankalardan hesap hareketlerini talep edebilir ve vergilendirilmesi gereken gelirler veya ödemeler için bireylere sorular yöneltebilir. Eğer kişi, bu gelirler üzerinden daha önce vergi ödemesi yapmamış veya yeterince ödeme yapmamışsa, Mali İdare aradaki farkı cezalarıyla birlikte tahsil edebilir. Mali İdare'nin en fazla 5 yıl geriye giderek vergi talep etme hakkı bulunmaktadır, yani 2014 ve daha eski dönemlere ait hesap hareketleri sebebiyle zaman aşımından dolayı vergi talep edemez.Türkiye'de vergi sistemi beyan esasına dayanır, yani kişi gelirlerini beyan ederse vergi öder, beyan etmezse vergi ödemez. Mali İdare, periyodik olarak incelemeler yapar ve eksik beyanları tespit ederse eksik ödemeleri cezalarıyla birlikte tahsil eder. Başka bir deyişle, devlet vergi alacaklarını unutmaz. 

İnternetten çeşitli kaynaklardan gelir elde edilebilir; özellikle YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, Patreon gibi platformlar aracılığıyla reklam gelirleri elde edilebilir. Bunların yanı sıra Adsense, sponsorluk anlaşmaları, affliate marketing, uygulama satışları veya uygulama içi satışlar gibi çeşitli gelir kaynakları da mevcuttur. Hangi alanda faaliyet gösteriyor olursanız olun, elde ettiğiniz gelirler üzerinden vergi ödemeniz gerekmektedir. Vergi ödemeleri, geliri sağlayan kurumlar tarafından yapılan kesintilerle gerçekleşebileceği gibi, bireyin kendi beyanıyla da gerçekleştirilebilir. 

Vergiyi beyan etmenin en uygun yolu şirket kurmaktır ve gelirleri şirket üzerinden vergilendirmektir. Bu durumda, şahıs işletmesi (şahıs şirketi) kurulabilir. Eğer 29 yaşından küçükseniz ve ilk kez şirket kuruyorsanız, bazı teşviklerden faydalanabilirsiniz. Örneğin, 3 yıl boyunca yıllık 75.000 TL'ye kadar gelir vergisi istisnası ve 1 yıl boyunca Bağkur primlerinin devlet tarafından karşılanması gibi avantajlar sağlanabilir. 

 

Kullanıcılarınız Yurt İçinde ya da Yurt Dışında Olması Fark Ediyor mu? 

Eğer bir Limited veya Anonim Şirket kurarsanız, elde ettiğiniz gelirleri şirketinizle ilişkilendirmeniz gerekecektir. Şirket kurduktan sonra (şahıs, Ltd. A.Ş. gibi), elde edilen gelir veya kazançlar için şirketiniz adına yapacağınız harcamaları (Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak) gider olarak kaydedebilirsiniz; bu da ödeyeceğiniz vergiyi azaltabilir. Burada en önemli konu, hizmetin nereden sağlandığıdır. Eğer kullanıcılar Türkiye'deyse ve hizmet Türkiye'de sunuluyorsa, bu durumda Türkiye'de faydalanılan hizmetler KDV ve stopaja tabi olacaktır. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi için durum biraz farklıdır. Hizmetin nereden sağlandığına bakılmaksızın, tüm tahsilatlar gelir ve kurumlar vergisine tabi olacaktır. 

Eğer elde ettiğiniz gelirin Türkiye'de sağlandığı kriter net değilse, Türkiye'de tam mükellef değilseniz (183 günden daha az Türkiye'de bulunuyorsanız), mutlaka konuyu mali müşavirinizle değerlendirmeniz önemlidir. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) gündeme gelebilir. ÇVÖA, iki ülke arasındaki anlaşmayı ifade eder. Bu anlaşmada, gelirlerin hangi ülkenin vergilendirmesi altında olduğu, vergiyi kimin nasıl ödeyeceği ve mahsuplaşma gibi konular belirtilir 

 

Gelir Vergisi Stopajı Nedir? 

Eğer bir şahıs işletmesi veya şirket kurduysanız, yıl içinde elde ettiğiniz tahsilatlar, gelirler, ödemeler ve masraflarınızı kaydedecek ve kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödemekle yükümlü olacaksınız.  Yıl sonunda hazırlanacak gelir vergisi beyannamesine, varsa ücret, kira veya faiz gibi gelirlerinizi eklemeniz gerekecek. Ayrıca işle ilgili giderlerinizi düşmekle birlikte, eğitim, sağlık ve Bağkur gibi ödemelerinizi de beyan etmeniz gerekecek. Kalan tutar üzerinden kademeli bir vergi oranı uygulanacak ve vergi oranı %15'ten %40'a kadar değişebilecektir. 

 

KDV1 Nedir? 

Tüm şirketler (şahıs işletmeleri, Limited veya Anonim Şirketler) Türkiye'de elde ettikleri gelirler için fatura kesmek zorundadır ve bu faturalarda KDV hesaplaması yapmaları gerekmektedir. Bu noktada kritik olan husus, gelirin "Türkiye'de elde edilmesi" kriteridir. Yani, hizmetten Türkiye'de faydalanılıyorsa, kullanıcılar veya alıcılar Türkiye'de ise KDV uygulanacaktır. 

Örneğin; YouTube'dan gelen ödemelerin dağılımına bakmak gerekmektedir. Eğer izleyicilerin %60'ı Türkiye'den, %40'ı ise yurt dışından ise, YouTube tarafından yapılan ödeme karşılığında kestiğiniz faturada %60'lık gelir için KDV hesaplanacaktır. Örneğin, YouTube size 1.000 TL ödeme yaptıysa, bu 1.000 TL'nin 600 TL'si Türkiye izleyicileri tarafından oluşan gelir, 400 TL'si ise yurt dışı izleyicileri tarafından oluşan gelir olarak kabul edilir. Dolayısıyla, 600 TL'lik gelir için KDV hesaplanacak ve iç yüzde ile KDV miktarı belirlenecektir. 

 

GELİR TÜRÜ 

GELİR TL 

KDV TL 

TAHSİLAT TL 

Yurt içi izlenme 

508,47 

91,53 

600,00 

Yurt dışı izlenme 

400,00 

400,00 

Toplam 

908,47 

91,53 

1.000,00 

 

Eğer in-app purchase (uygulama için satın alma) var ise durum biraz karışık. Çünkü Google ya da Apple bu gelirler karşılığında son kullanıcılardan ek %18 KDV3 tahsil edip vergi dairesine ödüyor. 

ÖDEMELER 

Son kullanıcı (Türkiye'de) 

118,00 

KDV3 

18,00 (Apple vergi dairesine ödüyor) 

KDV3 sonrası kalan 

100,00 

Apple komisyonu (%30) 

30,00 

Uygumala sahibi (%70) 

70,00 (KDV dahil brüt gelir) 

Uygulama sahibi gelir 

59,3 (son kullanıcıdan tahsil edilen 118 TL'nin %50'sine denk geliyor) 

KDV1 

10,68 

Apple'da tahsil edilen 

70,00 

 

Uygulama sahibi, son kullanıcılardan tahsil edilen 118 TL'nin sadece yarısını gelir olarak kaydedebilmektedir. Bu durumda aynı gelir üzerinden iki kez KDV tahsil edilmiş olmaktadır. Eğer son kullanıcı Türkiye'de değilse, Apple KDV3 tahsil etmez ve 100 TL karşılığında tutar tahsil eder. Uygulama sahibi, Apple'a 70 TL karşılığında KDV'siz 70 TL fatura düzenler.  KDV konusunda, hizmetten nerede faydalanıldığı önemlidir. Bu nedenle, size yapılan ödemenin kırılımını, hangi ülkeden ne kadar indirildiği, izlendiği ve kullanıldığına ilişkin logları almalı ve saklamalısınız. Böylece, ileride vergi incelemesi yapıldığı durumlarda hangi gelire neden KDV uygulanmadığını açıklamanız daha kolay olacaktır. 

 

Kurumlar Vergisi Nedir? 

İnternet üzerinden elde edilen tüm gelirler Kurumlar Vergisine tabidir ve bu gelirler için yıl içinde ödemeyi yapanlara fatura düzenlenmelidir. Limited veya Anonim Şirketlerin kurumlar vergisi beyannameleri yıl sonunda hazırlanır. Yıl içinde elde edilen tüm gelirlerden, gider ve masraflar düşülerek net kar hesaplanır ve bu kar üzerinden %20 kurumlar vergisi hesaplanır. 

Eğer internet üzerinden elde edilecek gelir çok düşük ve şirket kurma maliyetini karşılamayacak kadar ise, o geliri almayı düşünmeyin. Örneğin, YouTube kanalınızı reklam seçeneğine veya Patreon hesabınızı bağış almayı durdurabilirsiniz. Vergi ödemeniz gereken bir gelir veya kazanç oluştuğunda, mali müşavirinizle konuyu değerlendirin ve Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları konusunda bir uzmana danışın. Bu, vergilendirme sürecinde doğru adımları atmanıza ve gereksiz cezalardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. 

 

Hesapbilir ile Muhasebe İşleriniz Çok Kolay!!!

 

Hesapbilir ile 15 gün boyunca Ücretsiz Deneme sürecine hemen başlayabilirsiniz. Programımız, ön muhasebe süreçlerinizi kolaylaştırmanın yanı sıra e-fatura kesme işlemlerinizde de size yardımcı olur. Hesapbilir, internet erişimi olan her yerden kolayca e-fatura kesmenizi sağlarken, aynı zamanda Stopaj vergisi gibi vergilendirme işlemlerini otomatik olarak hesaplayıp işlemlerinize ekleyebilir. Bu sayede işletmenizin vergi işlemlerini düzenlemek ve takip etmek daha basit hale gelir.