Şirketlerde bazı harcamaların “mali açıdan” gider kabul edilirken, bazıları ise edilmemektedir. Burada mali açıdan kastımız, kurumlar vergisi hesabında gider olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Vergi Kanununa göre bir harcamanın gider sayılabilmesi için, giderin çeşidinden ziyade "Faaliyetle ilgili mi? Hasılatın artışı için gerekli mi?" kıstası daha önemlidir. Olası bir vergi incelemesinde denetmen, giderleri detaylı inceleyerek faaliyet ile ilgili olmadığını düşündüklerini KKEG (kanunen kabul edilmeyen giderler) olarak değerlendirebilir ve duruma göre %20 kurumlar vergisi, KDV ya da gelir vergisi isteyebilir.

İşletme gideri nedir?

İşletme giderleri, iş yerlerinin çalışmalarında kullanacağı hizmet ve ürün kalemlerinin maliyetini oluşturan giderlerdir. İşletme gideri göstermeye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken ise nelerin işletme gideri olarak gösterilip gösterilemeyeceğini bilmektir. Yürürlükteki vergi yasalarına göre bir harcamanın şirket gideri olarak gösterilebilmesi için ilgili işletmenin kârı ya da faaliyetleri ile ilişkisi olması gerekir.

Şirket giderleri nelerdir?

İster limited ister şahıs şirketi olsun, her işletmenin yıllık ve aylık masrafları vardır. Bunlardan kişi gider olarak gösterilirken kimi de kanunen gider olarak kabul edilmemektedir. Gider olarak kabul edilen harcamalar şöyledir: Yemek giderleri: Şirketin faaliyeti için yapılmışsa. Şirket toplantısı, müşteri ağırlama vb. kalemler dahildir. Şirketin faaliyeti ile orantılı olması beklenir. Çalışana ödenen yemek bedelleri de gider olarak kabul edilir. Şirketler bu giderleri nakit, yemek kartı vb. çözümlerle muhasebeleştirebilir. Seyahat harcamaları: Uçak, otobüs, deniz otobüsü, tren, otel, otopark vb harcamalar dahildir. Şirket faaliyetleri kapsamında yapılan şirket toplantısı, müşteri görüşmesi, müşteriyi toplantıya götürme vb. aktiviteler için geçerlidir. Şirketin faaliyeti ile orantılı olması beklenir. Taşıt giderleri: Yakıt, sigorta, kira, tamir vb. giderler dahildir. İşle ilgili olması, işletmeye dahil olması, işletmenin aktifinde bulunmamakla birlikte, kiralama yoluyla edinilmesi gerekir. Bu giderlerin tamamı değil, bir kısmını vergiden indirebiliyoruz; bir kısmını ise kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) kaydedip vergiden düşemiyoruz. Araç kira gideri: 6000 TL’ye (aylık) kadar olan kira tutarı vergiden düşülebiliyor, 8.000 TL’den daha fazlası ise KKEG olarak dikkate alınmalı. Araç alım maliyeti: Araç alımında KDV ve ÖTV direkt gider yazılacak ise 200.000 TL’ye kadar olan kısmı vergiden düşülebiliyor, 150.000 TL’den daha fazlası ise KKEG olarak dikkate alınmalı. KDV ve ÖTV harici tutar üzerinden amortisman hesaplanacak ise amortisman hesaplanacak tutarın 230.000 TL’ye kadar olan kısmı vergiden düşülebiliyor, 230.000 TL’den daha fazlası ise KKEG olarak dikkate alınmalı. ÖTV ve KDV maliyete alınacak ve bu tutar üzerinden amortisman hesaplanacak ise 320.000 TL’ye kadar olan kısmı vergiden düşülebiliyor, 430.000 TL’den daha fazlası ise KKEG olarak dikkate alınmalı. İletişim giderleri: Telefon, internet, ADSL vb giderlerdir. İşle ilgili olması, işletmeye dahil olması, işletmenin aktifinde bulunmamakla birlikte, kiralama yoluyla edinilmesi gerekir. Giyim harcaması: Demirbaş olarak verilen baret, kask, iş tulumu, iş önlüğü, çizme gibi eşyalar, tek tip giysiler vb.

Gider gösterirken sık yapılan hatalar

Gider gösterirken en sık yapılan hata gider olarak kabul edilmeyen belgelerin gider olarak kaydedilmesidir. Bu belgeler: Yemek giderleri: Arkadaş, aile yemekleri, işle ilgili olmayan market harcamaları. Seyahat harcamaları: Tatil harcamaları, aileden ya da arkadaşların seyahat harcamaları, eş ile çıkılan iş seyahati dolayısıyla yapılan harcamaların eşe isabet eden kısmı. Taşıt giderleri: Çalışana ait araç yakıt, tamir giderleri, şirketin gelirini arttırıcı fonksiyonu olmayan diğer giderler. İletişim giderleri: Çalışana ait hatlar için ödenen faturalar, şirketin gelirini arttırıcı fonksiyonu olmayan diğer giderler. Giyim harcaması: Gömlek, kravat, saat, kemer, fular, ayakkabı, kaban vb. Bu tip harcamaların şirket faaliyetleri için önemli ve gerekli olduğu düşünülse bile maliyenin görüşü aksi yöndedir. Ayrıntılı bilgi için: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Personelin, kendi arabasını şirket için kullanması:

Şirket aktifine kayıtlı olmayan veya kiralama sözleşmesi olmayan taşıtların masraflarının gider yazılması doğru değildir. Yapılması gerekenler:
  • Şirket ile personel arasında araç kullanım kira sözleşmesi yapılmalıdır. Sözleşme damga vergisine tabidir.
  • Yapılacak kira ödemelerinden %20 stopaj hesaplanması
  • Yapılacak kira ödemeleri üzerinden %18 KDV hesaplanması
Bu sayede benzin, kasko, trafik sigortası, otopark, bakım, yıkama vs. masrafları gider olarak yazılabilir.