Ön muhasebe ile genel muhasebe arasındaki farklar, yapılan işlemlerle bağlantılıdır. Ön muhasebe olmadan genel muhasebeye geçilemez. İşletmenin finansal süreçlerinin başladığı aşama olan ön muhasebe, ilk evrak işlerini içerir. Genel muhasebe ise, genel finansal hesaplamaların yapıldığı işlemlerdir.

Ön Muhasebe Nedir? Ön Muhasebe Neleri Kapsar?

Ön muhasebe, bir firmaya gelen ilk finansal evrakların kaydedilmesi işlemleridir. Genel muhasebenin ön hazırlığı olan ön muhasebe, şirket içinde tutulan finansal kayıtları ifade eder. Peki, ön muhasebe neleri kapsar? Ön muhasebe temel olarak şu başlıkları kapsar; nakit akışı ya da gelirlerin ve giderlerin takip edilmesi, cari hesapların takip edilmesi, fatura kesilmesi ve faturaların takip edilmesi, online tahsilatlar, raporlama yapılması, banka hesaplarının takip edilmesi ve stokların takip edilmesi. Ön muhasebe ile işletmenin gelir ve giderlerini kaydederek ve takip ederek, nakit akışını şirketin ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirmek mümkün olabilir. Nakit ihtiyaçları zamanında tespit edilebilir ve kasa hesap takibi düzenli bir hale gelir. Ön muhasebe kapsamındaki cari hesap takibi ile borçlar ve alacaklar anlık olarak takip edilebilir. Tahsilat ve ödeme takibi ve zamanında işlem yapılması ile olası finansal riskler de önlenmiş olur. Banka hesaplarından çekilen ve yatırılan paraların takip edilmesini de sağlayan ön muhasebe, stokların da dinamik tutulmasına imkân verir. Ayrıca, şablonlar aracılığı ile fatura kesilebilir veya e-fatura sisteminden işlem yapılabilir. Tüm bu işlemlerin ardından aylık satışlar ve giderler raporlanabilir.

Genel Muhasebe Nedir? Genel Muhasebe Neleri Kapsar?

Ön muhasebenin bir sonraki aşaması genel muhasebe işlemleridir. Genel muhasebe, uzman muhasebeciler ya da mali müşavirlerin yapabileceği kapasitede geniş kapsamlı işlemleri içerir. Ön muhasebedeki kayıt işlemlerinin tekrar edilerek, sınıflandırma, raporlama ve analize uygun hale getirilmesi genel muhasebe kapsamındadır. Genel muhasebe aşamasında yapılan sınıflandırmalarla işletmenin varlık ve borçlarının bilançoda izlenmesi mümkün olabilir. Ayrıca, gelir ve giderleri gelir tablosunda görmek mümkündür. İşletmenin bütün varlıklarının, borçlarının ve faturalarının takip ve beyan edilmesi genel muhasebe kapsamındadır. Defter kayıtlarının tutulması, vergi hesaplanmaları ve tüm bunların ilgili kurumlara beyan edilmesi gibi işlemleri de kapsar.

Ön Muhasebe ile Genel Muhasebe Farkları

Ön muhasebe; •Genel muhasebenin hazırlık aşamasıdır. •Çek ve senet takibi, fatura, gelir ve gider takibi gibi işlemlerin düzenli olmasını sağlar. •Sağladığı verilerler işletme yönetimini kolaylaştırır. •Fatura kesimi ve sınıflandırılma işlemleri ile ilgilenir. Genel muhasebe; •Ön muhasebe verileri ile gerçekleştirilebilir. •İşletmenin genel finansal durumunu takip eder. •İşletmenin mali işlemlerinin tümünün kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlanması için kullanılır. •Devlet kurumlarına yapılacak beyanlarla ilgilenir. •Finansal tablo ile geniş çaplı finansal takip sağlar. •Vergi takibi ve veri ödenmeleri ile ilgilenir. Genel muhasebe için bir basamak oluşturan ön muhasebe konusundaki işlemlerinizi kolaylaştırmak için ise Online Ön Muhasebe Programı Hesapbilir’i kullanabilirsiniz.