Kendi işini kurmak isteyen binlerce kişi şahıs şirketleri açarak bu eylemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Şahıs şirketleri; tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının sorumluluklarının sınırlı olmadığı şirketlerdir. Şahıs şirketi genel olarak belirli sayıdaki kişilerin bir araya gelerek ortak ekonomik amaçlar için kurmuş oldukları ve aldıkları sorumlulukların kişisel olarak değerlendirildiği ortaklıklara verilen isimdir. Şahıs şirketleri birkaç kişi tarafından kurulup yönetildiği gibi tek kişi tarafından da kurulabilen ve yönetilebilen bir şirket türüdür. Ortaklığın zor biçimde devredildiği bu şirket türü genellikle kişilerin bireysel olarak tercih ettiği ve işlerini bireysel olarak idame ettirdiği bir iş modelidir.

Şahıs şirketleri içerisinde ortaklardan herhangi biri kendine ait olan ortaklık payını elden çıkarmak istediğinde ya da satmak istediğinde diğer tüm ortakların bu duruma onay vermesi gerekmektedir. Onay verilmediği taktirde kişi kendi payını devredemez ya da satamaz. Şahıs şirketinde ortakların her biri gerçek kişiler olup şirkete ait olan borçlardan ise tüm mal varlıklarıyla birlikte sorumlu olurlar. Türk Ticaret Kanunu gereğince şahıs şirketleri üç türe ayrılmaktadır. Bunlar: Adi şirketler, komandit şirketler ve kolektif şirketledir.

Peki şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi kurmak için hangi adımların atılması gerekmektedir? Hangi belgelere ihtiyaç duyulmakta ve hangi tür vergilerden sorumlu tutulmaktadır? 

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Şahıs şirketi kurmak için atılan adımlar ve şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler genel olarak şunlardan oluşmaktadır:

 • İmza tescil beyannamesi, imza sirküleri alınır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgeleri temin edilir. 
 • Şirket tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarası için başvuru yapılır.
 • Defterler alınarak tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanak düzenleme işlemleri gerçekleştirilir.
 • Vergi levhası ve yazar kasa levhası alınır.
 • Sicil gazetesi ilanı yaptırılır.
 • İlgili odaya kayıt işlemi gerçekleştirilir.
 • Fatura irsaliye belgeleri basılır.
 • Gider pusula belgeleri alınır.
 • Sicil gazetesi ilan işlemi yaptırılır.
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır.
 • Bağ-Kur işlemleri yapılır

Tüm bu işlemler adım adım gerçekleştirilerek ve ilgili belgeler de tamamlanarak kişiler ya da ortaklar şahıs şirketini kurabilir. Şahıs şirketleri, kişilerin işlerini resmiyete dökmesi, işlerine uygun biçimde faturalar düzenleyerek gelir, gider dengesini oluşturması ve neticesinde daha profesyonel bir iş sürecinin oluşturulabilmesi adına önemli bir konudur. Günümüzde birçok genç girişimci şahıs şirketleri ile birlikte işlerini daha iyi hale getirmiş, hedeflerine de daha hızlı biçimde ulaşmıştır.

Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder

Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmaları nedeniyle vergi dairesi kapsamında mükellef niteliği de taşımaktadır. Bu nedenden dolayı, kanun kapsamınca belirlenen dönemlerde beyannameler vererek vergi ödeme zorunlulukları da bulunmaktadır. Peki şahıs şirketi hangi vergileri öder? İşte şahıs firmalarının mükellef olduğu vergi türleri:

 • Damga Vergisi,
 • Stopaj Vergisi,
 • Katma Değer Vergisi,
 • Geçici Vergi,
 • Gelir Vergisi

Şahıs şirketi kurarak işlerini idame ettirecek olan kişilerin şahıs şirketi kurarken ödemesi gereken vergileri de araştırması da gerekmektedir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kurmanın maliyeti, şahıs şirketi kurmak isteyen kişiler tarafından en çok sorulan ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Şirket türleri arasında yer alan şahıs şirketi, maliyet anlamında kurulması en uygun olan şirket türüdür. Buna göre şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler ve ortalama maliyetler şunlardan oluşmaktadır:

 • Vesikalık fotoğraf (2 adet),
 • İşyeri kira sözleşme örneği,
 • Vergi dairesi sözleşme damga vergisi,
 • İkametgah belgesi,
 • Şirket kuruluş servis bedeli - 250 TL
 • Noter üzerinden muhasebeci vekaleti - 148 TL
 • Noter üzerinden şahıs imza beyannamesi - 100 TL

Toplam Maliyet değeri: 550 TL

Şirket kuruluşunun ardından ise ticari faaliyet işlemlerine başlamak için tek seferlik giderlerin maliyeti şu şekildedir:

 • Makbuz basımı, irsaliye, fatura - 100 TL,
 • Kaşe - 10 TL,
 • Yazar kasa (gerekli ise) - 700 ila 900 TL,
 • Kira sözleşmesi damga vergisi - 25 ila 30 TL,
 • Meslek odasına kayıt - (gerekli ise) 450 ila 650 TL

Toplam maliyet: 1285 ila 1690 TL

Ortalama maliyeti 1500 küsur lira olan şahıs şirketleri belirttiğimiz üzere şirket türleri arasında en uygun maliyete sahip olan ve kolay biçimde kurulabilen bir şirket türüdür. Özellikle de genç girişimcilerin mesleklerini vergi kanunları gereğinde daha sağlıklı biçimde ilerletmesi adına şahıs şirketleri tercih edilebilecek en iyi şirket türleri arasında yer almaktadır.