Sosyal medya günümüzde yaygın olarak kullanılan bir haberleşme ve eğlence sistemi. Sosyal medya platformları üzerinden herhangi bir kişi kolaylıkla milyonlarca kişiyle iletişim kurabiliyor. Sosyal medya platformlarında içerik üreten içerik üreticileri, kendilerine has içerikleriyle kendi kitlelerini oluşturabiliyorlar. Bu içerik üreticilerine ‘Influencer’ adı veriliyor. İçerik üreticiler sosyal medya üzerinden paylaştıkları içeriklere yerleştirdikleri reklamlarla ya da markalarla yaptıkları sponsorluk anlaşmaları ile gelir elde edebiliyorlar.

Sosyal Medya Gelirleri Vergiye Tabi Mi?

Sosyal medya içerik üreticilerinin herhangi bir mal ya da hizmet satmasalar da ticari gelir elde ettikleri için vergi mükellefi oldukları daha önce açıklandı. Vergi kanununa göre ticari gelir kategorisi altında olan her gelir vergilendirilmek zorunda. Influencer’lar da içeriklerine yerleştirdikleri reklamlar üzerinden elde ettikleri gelir için düzenli olarak gelir vergisi ödemek zorundadır. Bu kazançların takibi için iyi bir gelir gider takibi yapılmalı ve profesyonel bir ön muhasebe programı kullanılmalıdır.

Sosyal Medya Gelirleri Ne Kadar Vergiye Tabi Tutuluyor?

Oluşturulan sosyal medya yasasıyla birlikte sosyal medyada içerik üretilerek elde edilen gelirler için vergi oranları %15 olarak belirlendi. Sosyal medya yasasına göre sosyal medyadan elde edilen gelirin tek bir banka hesabından tahsil edilmesi gerekiyor. Banka hesabının bulunduğu bankalar da bu gelir üzerinden vergilendirme yaparak ücreti kesiyor ve vergi dairesine ödüyor. Bu kolaylık sayesinde sosyal medya içerik üreticileri defter tutma zahmetinden kurtulmuş oluyor.

Sosyal Medya Gelir Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler satılan mal ya da hizmet olmasa bile ticari gelir kategorisinde değerlendiriliyor. Bu nedenle sosyal medya gelirlerinin vergisinin ödenmemesi vergi kaçakçılığı gibi suçlamalara yol açabiliyor. Sosyal medya içerik üreticilerinin geriye dönük kazançları da bu kapsamda inceleniyor ve vergilendirilmediği tespit edilen gelirlerden uygun vergi oranı ve geç vergi cezası kesiliyor. Bu nedenle  gelir gider takibi işlemlerinin sıkı tutulması önerilir. Siz de on binlerce kullanıcısı olan e-Fatura programı Hesapbilir ile gelir gider takibinizi her yerden gerçekleştirebiliriz.

24 Saat Aktif Vergi Dairesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Vergi Reform Paketi kapsamında günün her saati hizmet verebilecek dijital bir vergi dairesi uygulamasının geliştirilmesi de yer alıyor. Bu dijital vergi dairesinin sosyal medya gelirlerinin vergilendirilmesi işlemlerinin zahmetsiz, hızlı ve zamandan bağımsız olarak yapılabilmesi hedefleniyor.

640 Bin Lira Sınırı

Açıklanan Vergi Paketinde yer alan maddelere göre sosyal medya içerik üreticileri 640 bin TL’ye kadar olan gelirleri için %15 stopaj ödemeli. Stopaj kesintileri sosyal medya gelirlerinin yatırıldığı banka hesabı üzerinden ilgili banka tarafından yapılıp, vergi dairesine iletiliyor. Bu sayede sosyal medya içerik üreticilerinin yıllık beyanname vermesi gerekmiyor. 640 bin TL’yi geçen sosyal medya gelirleri ise gelir vergisi kapsamına alınıyor. Bir yıl içindeki toplam geliri 640 bin TL ve üzeri olan sosyal medya içerik üreticileri ise %15’ten %40’a kadar farklı oranlarda vergilendirmeye tabi tutuluyor. Ayrıca sosyal medya içerik üreticileri herhangi bir mal ya da hizmet satmadan gelir elde ettikleri için, Katma Değer Vergisinden de muaf tutuluyor. Yıllık kazancı 640 bin TL’yi geçmeyen sosyal medya içerik üreticileri %15 stopaja tabi tutulduğundan, bu stopaj da bankalar tarafından kesilip Dijital Vergi Dairesine ödendiğinden, bu sınırın altında kalan sosyal medya içerik üreticileri defter tutma, bildirimde bulunma ve vesika düzenleme gibi işlemler yapmak zorunda kalmıyor.