Açık Fatura Nedir?

Vadeli bir satış yapılırsa faturanın üst bölümüne kaşe vurulur, fatura imzalanır. İşte bu türdeki faturalara açık fatura denir. Açık faturanın vergi kanunlarında bir tanımı ve ayrımı bulunmaz. Açık faturada, satılan ürün ya da hizmetin teslimi esnasında müşteri mal ya da hizmetin ücretini faturanın düzenlendiği zaman peşin olarak ödemez. Satıcı da tahsilatını o sırada yapmamış olur. Kısacası vadeli bir satış gerçekleşir. İşte bu tip durumlarda düzenlenen faturaya açık fatura diyoruz.

Açık Fatura Nasıl Kesilir?

Bu tip faturaların nasıl kesildiği, kapalı fatura ile arasındaki farkı da özetler. Çünkü, açık faturada kaşe belgenin üst kısmına vurulur ve imza atılır. Elektrik faturalarının üst kısmındaki imza bu fatura tipine örnek oluşturur. Fatura nihayetinde delil olarak kullanılabilecek bir belge niteliğindedir. Bu nedenle imzanın eksik olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Faturanın üst kısmındaki imza, müşterinin borcunu henüz ödemediği anlamındadır.

Kapalı Fatura Nedir?

Satış peşin olarak gerçekleşince ve fatura bedeli peşin olarak alındığında faturanın alt bölümü kaşelenir ve imzalanır. Bu fatura türü de kapalı faturadır. Tıpkı açık fatura gibi kapalı faturanın da vergi kanunlarında bir tanımı ve ayrımı bulunmaz. Müşterinin borcu açık değil kapalı olduğu için, faturanın adı da kapalı faturadır.

Açık Fatura ile Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Aslında açık ve fatura arasında fatura bedelinin peşin ya da vadeli ödemediğini gösteren fark haricinde bir fark yoktur. Kapalı faturada borç ödeme işleminin gerçekleştiğini göstermek için faturanın alt kısmı kaşelenip imzalanırken açık faturada faturanın üst kısmı kaşelenip imzalanır. Böylece borcun olduğunu anlarız. Ticari hayatta sıkça kullanılan açık ve kapalı fatura, kanunlarda tanınan, tanımlanan ve açıklanan fatura türleri değildir. Vergi kanunları, kaşenin faturada nereye vurulduğu ile de hukuki açıdan ilgilenmediği için bu iki fatura türünün içeriği ile ve tahsilatın yapılıp yapılmadığı ile ilgili de bir yasal ispat söz konusu olamamaktadır. Bu yüzden satış faturasının açık ya da kapalı olarak kesilmesi, tamamen müşteri ile satıcı arasındaki ticari teamüllere, iletişime ve ilişkiye bağlıdır.

Satış Faturası Açık mı Kapalı mı Kesilmeli?

Günümüzde muhasebe işlemlerinde satış faturasının kapalı fatura ya da açık fatura olarak kesilmesi tam olarak müşteri ile satıcının arasında yer alan ticari teamüllere bağlı da olmaktadır. Bahsettiğimiz gibi hangi faturanın kesileceği aslında müşteriyle satıcı arasındadır. Örneğin, bir ürün satışında bulunduğunuz ve müşteriniz o an ödemesini gerçekleştirdi. Böyle bir durumda kapalı fatura kesmeniz gerekir. Diyelim ki, veresiye satış yaptınız ve müşteriniz sattığınız ürünün ödemesini ileriki bir tarihte yapacak. Böyle bir durumda fatura keserken açık fatura kullanabilir, ödemesinin tamamlanmadığını ifade edebilirsiniz.