Ticari Sicil Kaydı Nedir?

Tacirlik yapan kişilerin sicil kayıtlarının bulunduğu alan olarak ifade edilebilir. Yani Tacir sınıfına girebilmeniz için bu sicil kaydını oluşturmanız ilk adımdır. Ticari sicil kaydını zorunlu olması işyerinizin resmiyet kazanması için oldukça önemlidir. 3. kişilerin sizin ticari bir alan için yer açtığınız bilgisini alabilmeleri için bu kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Ayrıca işletmenizin takibinin yapılabilmesi için, herhangi bir usulsüzlük durumunun ortaya çıkmaması için ve pek çok farklı sebepten dolayı bu kaydın oluşturulması zorunludur. Ticaret sicil kaydını oluştururken şirketinizin şahsi olması, birden fazla üyesinin olması ve yönetiminin nasıl yapılacağı gibi pek çok farklı konu göz önüne alınarak işletilmektedir. Bu sebep ile bu kaydı oluşturmaya gitmeden önce bütün bu adımlarla ilgili kararınızı vermeniz, belgelerinizi hazır etmeniz, kanunlara uygun evrakların düzenlenmesi gerekmektedir.

Ticari Sicil Kaydı Öncesi Ne Tür Hazırlıklar Yapılmalı?

Ticari sicil kaydı adımına gelmeden önce şirketinizin şahıs şirketi mi yoksa sermaye şirketi mi olacağına karar vermelisiniz. Sermaye şirketi kuracaksanız da şirketinizin ana sözleşmesi, unvanı, NACE kodu, faaliyet alanı, sermayesi, adresi ve yönetimi gibi konulara netlik kazandırmalısınız.

Ticari Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Ticari sicil kaydı, yukarıda bahsettiğimiz hazırlıklar tamamlandıktan sonra Ticaret Odası'na başvuru ile alınabiliyor.

Ticaret Sicil Kaydı Almak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

•Şirket ana sözleşmesi (Bir mali müşavirden yardım alınarak hazırlayabilirsin) •Şirket yöneticilerinin noter tasdikli kimlik fotokopileri •Taahhüt edilen sermayenin %0,04 tutarında Halk Bankası’na ödenmiş Rekabet Kurumu fonu dekontu •Ortakların vesikalık fotoğrafları

Ticari Sicil Kaydı İçin Ana Sözleşme

Ticari sicil kaydını almak için bazı adımları izlemeniz gerekir. Bu adımların başında mersisten şirket sözleşmenizin hazırlanması geliyor. Hazırlanacak olan bu sözleşmenin önemi oldukça değerli olduğu için bunu şirketiniz için ayarlamış olduğunuz mali müşavirden talep edebilirsiniz. Bu sözleşmenin içeriğinde muhakkak şirketin unvanı, faaliyet konusu, var ise hissedarlar, adresi, iletişim bilgileri, yönetim şekli gibi birçok ayrıntının bulunması gerekir. Şirketin birden fazla kurucusu var ise bu kişiler bu sözleşmeyi imzalamalıdırlar. İmzalama işlemi muhakkak noter huzurunda olmalıdır. Notere giderken sözleşme imzalayacak olan tarafların yanlarında kimliklerinin olması ve vesikalık fotoğraflarını bulundurmaları zorunludur.

Ticari Sicil Kaydı için İzlenmesi Gereken Adımlar

•İlk olarak Mersis’ten ana sözleşme hazırlanır. Dilerseniz bu işlemi mali müşaviriniz yapabilir. Burada faaliyet konusu, sermaye, adres, yönetim şekli, hissedarlar kar dağıtım usulleri, unvan vs. belirtilir. •Ana sözleşmeyi imzalamak için notere gidilir. Ama İTO’da şahsen yaparsanız noter işlemine gerek kalmaz. Kurucular noterde ana sözleşmeyi imzalar, mali müşavire diğer kuruluş işlemleri için vekalet verir, yöneticiler için imza beyanı yani tescil talepnamesi hazırlanır ve aynı zamanda yöneticilerin noter onaylı kimlik fotokopileri çıkartılır. •Ana sözleşme imzalandıktan sonra ortaklar sermayenin yatırılacağı bankadan hesap açar ve sermayenin 4/1 yatırır, bankadan blokaj yazısı alır. Mali Müşavir, Halk Bankası’na sermayenin %0,04 oranında Rekabet Kurumu fonu öder. •Kurucu ortaklar oda kayıt beyannamesine yapıştırılmak üzere birer tane vesikalık fotoğraf verir. •Kurucu ve yöneticiler mali müşavirin hazırladığı, dilekçe, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesini imzalar. •Mali müşavir, ana sözleşme, tescil talepnamesi, dilekçe, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesi, banka blokaj yazısı ve Rekabet Kurumu ödeme dekontu ile İTO’ya başvurur. •İTO evrakları inceler mali müşavir İTO’dan şirketin kurulduğuna ilişkin sicil tasdiknamesi alır. •Şirket yöneticileri ile yeniden notere gidilir, kurulan şirketin imza sirküleri çıkarılır, mali müşavirlik vekaleti çıkarılır ve mali müşavir resmi defterleri noterden onaylatır.

Ticaret Sicil Kaydı Sorgusu Nasıl Yapılır?

Gerek kendi işletmenin gerekse birlikte iş yapacağın kişi ya da kurumun ticaret sicil kaydını online olarak sorgulayabilirsin. Özellikle yapacağın işi güvenceye almak istiyorsanız bu sorguyu mutlaka gerçekleştirmeni öneririz. Sorgusunu yapacağın firmanın kayıtlı olduğu şehrin ticaret odasının web sitesine girerek o firmanın sicil numarasını, unvanını, semtini ve adresini görüntüleyebilirsin.