Vergi Matrahı Artışı Nedir?

Vergi matrahı artışı, ek vergi ödeyip, vergi incelemesinde muaf tutulma durumu olarak değerlendirilebilir. Özellikle şirketini satmak isteyenler, bu yönteme başvurarak önemli bir avantaj yakalayabilirler. Vergi matrahı artışı vergi artırımı ve katma değer ile stopaj vergilerin ödenmesini kabul edip, yapılan incelemeden muaf tutmaya yarar.

Vergi matrahı artışı neden önemli?

Vergi incelemeleri çok fazla zaman alır ve geçmiş belge ve defterleri bulmak, bulduktan sonra da detaylı raporlar hazırlamak zorludur. Bu durumdan matrah artışı ile muaf tutulabilir ve kaybolacak zamandan tasarruf edebilirsin. Bunun için matrah ve vergi artırımının başlıca önemi, başvuru yaptığınız dönem vergi türleri için vergi incelemesinin gelmeyecek olmasıdır. Bu durumda matrah artışı ile tüm bu süreçten muaf tutulacağınız için harcayacağınız zamandan tasarruf edebilir ve daha önemli işlerinize odaklanabilirsiniz.

Vergi matrahı artışı nasıl yapılır?

Üç vergi türünde matrah artışı yapılabilir: •Kurumlar vergisi •Gelir vergisi •KDV ve stopaj vergisi

Dönemler: 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları

•Hangi vergi türünden hangi dönem matrah ve vergi artırımına giriyorsanız, sadece o vergi türü ve o dönem için vergi denetimi yapılmayacaktır. Eğer hiç denetlemek istemezseniz tüm vergi türlerinden tüm dönemler için matrah artışına gitmeniz gerekecektir. •Örneğin, kurumlar vergisinden sadece 2019 yılı için matrah ve vergi artırımına gitmek isterseniz sadece kurumlar vergisi ve 2019 yılı için vergi ödersiniz; diğer vergi türleri ve dönemler için vergi ödemenize gerek yoktur. Bu durumda sadece 2019 yılında kurumlar vergisi için denetim gelmeyecek diğer dönemler ve diğer vergi türleri için vergi denetimi gelebilecektir.

Hangi durumlarda matrah ve vergi artırımı yapılmalıdır?

•Şirketiniz zarar ediyorsa, •Kazancınız düşükse, •Geçmiş dönemden Katma Değer Vergisi borcunuz varsa, •Kasa carisi yüksekse, •Kaydedilmeyen gelir giderleriniz varsa, •Kayıtlarınızı yeterince doğru tuttuğunuzu düşünmüyorsanız, •Son yılların muhasebe belgelerinde karışıklık yaşıyorsanız, Matrah ve vergi artırımı için başvuru yapmanızda fayda var.

Matrah ve vergi artırımında nelere dikkat etmek gerekir?

•Matrah artırımı isteğe bağlı bir uygulamadır, zorunlu değildir. •Matrah artırımda verginin tarihinde ödenmesi gerekir. •Zamanında ödeme yapmazsanız öncelikli olarak vergi denetimine tabi tutulursunuz. Ayrıca cezalı ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. •Vergi denetimine tabi olsanız dahi matrah ve vergi artırımından yararlanabilirsiniz.

2021 Matrah ve vergi artırımı nasıl ödenecek?

Matrah ve vergi artırımlarında hesaplanan vergiler peşin ya da 6 taksitte ödenebilmektedir. Şayet peşin ödeme yapmak istenirse %10 indirimli şekilde 30 Eylül 2021'ye kadar ödenmesi gerekecek. Taksitli ödeme yapılmak istenirse Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) katsayısı oranında vade farkı uygulanarak 2 ayda bir olmak üzere 6 eşit taksitte ödenecek.

Matrah ve vergi artırımına ne zamana kadar başvuru yapılacak?

Matrah ve vergi artırımına 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Başvuru beyanname verilerek yapılacak ve istenen vadeye göre ödeme listesi, tahakkuk esnasında alınacak.

Matrah ve vergi artırımından kimler faydalanabilir?

•Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri •Katma Değer Vergisi mükellefleri •Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisi mükellefleri

Matrah ve vergi artırımından kimler faydalanamaz?

•VUK'un Kaçakçılık Suçları ve Cezaları maddesi çerçevesindeki "Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler ya da defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler". •Terör suçundan hüküm giyenler •Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

Matrah ve vergi artırımı maliyeti nedir?

Her vergi türü için ve her dönem için ayrı ayrı hesaplama yapılır. Kurumlar vergisine tabi şirketler için oranlar şöyledir:
Dönem  Matrah Artışı Asgari Matrah Artışı Normal Oran (%20)  Ödenmesi Gereken Vergi
2016 yılı %35 94.000,00 TL %20 18.800,00 TL
2017 yılı %30 99.600,00 TL %20 19.920,00 TL
2018 yılı %25 105.800,00 TL %20 21.160,00 TL
2019 yılı %20 112.400,00 TL %20 22.480,00 TL
2020 yılı %15 127.500,00 TL %20 25.500,00 TL
İlgili dönemin kurumlar vergisi matrahı tabloda yer alan “Matrah Artışı” oranı ile çarpılır. Bulunan rakam tabloda yer alan “Asgari Matrah Artışı” tutarında fazla ise %20’si, az ise ya da şirket zarar beyan etmişse de “Asgari Matrah Artışının %20’si vergi olarak ödenir. •İlgili dönemde şirket zarar beyan etmiş ise mali zararın %50’si kullanılamayacaktır. •İndirimli vergi oranı %15 olup, bu oran beyannamenin zamanında verilmesi ve vergi ödemesinin zamanında yapılması ile kullanılabilecektir. •Matrah artışı için hesaplanan verginin zamanında ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmediği takdirde vergi inceleme korumasından faydalanamazsınız.

Vergi Matrah Artışı Riskli midir?

Çoğu işletme sahibinin merak ettiği konu vergi matrah artışının riskli olup olmadığıdır. Vergi matrah artışı vergi sistemi tarafından olumlu olarak görülüyor. Özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok firmanın vergi matrah artışına gidiyor olması bunun nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Vergi matrah artışının riski neredeyse hiç yoktur. Vergi matrah artışı, vergiler için bir tür sigorta olarak görülebilir. Bu durumda size imaj olarak zarar değil fayda sağlar.