Hesapbilir ile cari hesapların takibini dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yaparak işletmenizin finansal durumunun doğru bir şekilde gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Cari hesap takibi bir işletmenin ticari dengelerini korumak açısından önem taşır. Mal ve hizmet alım satımı yapan iki firmanın birbirleri arasındaki alışverişi her seferinde tek tek başlatıp sonlandırması zor bir yoldur. Bu nedenle bu alışveriş akışının kayıt altında tutulduğu cari hesaplar oluşturur. Böylelikle her alım satım işlemi sırasında alacaklıya ödeme olmaz. Yalnız her satış kayıt altında tutulduğu için satılan mal, verilen hizmet ve bunlar karşılığında alınacak olan tutar her zaman bilinir. Cari hesaplar belli bir dönem içindeki işlemlerin kayıt altında tutulmasından oluştuğu için dikkatle takip edilmelidir.

Cari Hesap Takibi İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

Cari hesapların takibinin iyi yapılamaması halinde yıllık kazancı olumsuz etkileyecek sonuçların ortaya çıkması mümkündür. İki firma ya da iki kişi arasında oluşturulabilecek olan cari hesaplarda borçlar ve alacak dengesi devamlı olarak değişir. Bu nedenle de cari hesaplardaki hareketlerin dikkatle takip edilmesi işletmelerin ticari olarak kararlı kalabilmelerinde önemli bir rol oynar. Cari hesaplarda yalnız güncel olan kayıtlar değil, geçmişe dönük olan hareketler de önem taşır. Bu sebeple de işletmelerin muhasebe departmanlarında geçmişe dönük olan cari hesap kayıtları arşivlenir. Bu sayede de ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek bir problem karşısında tüm kayıtların incelenebilmesi muhtemel olur.

Cari Hesap Programının Faydaları Nelerdir?

Dijital dönüşümün bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda cari hesapların kaydını tutmak için fiziksel yöntemler, yani defterler tercih ediliyordu. Tek tek elle tutulan hesapların yerini zaman içinde bilgisayar teknolojisi ile gelişen excel belgeleri aldı. Yalnız bunlar da yine verilerin tümünün manuel olarak işlenmesi ve bilgisayarın kendisinde ya da harici bir depolama alanında saklanması nedeniyle daha az güvenilir şekilde arşivlenmesi ile eksik kalıyordu. Cari hesap programı kullanmak ise her iki yöntemin de eksiklerini ortadan kaldırıyor. Kullanacağınız cari hesap programı sayesinde hesap hareketlerini, tedarikçi ve müşteri bilgilerini ve daha pek çok şeyi sisteme kolayca girebilirsiniz. Bununla birlikte bulut teknolojisi sayesinde çok daha güvenilir ve yer kaplamayan bir depolama alanı kazanmış olursunuz.

Cari Hesap Takip Programı Hesapbilir ’in Kullanıcılarına Sunduğu Avantajlar

Müşteri ve tedarikçilerinizi sisteme kolayca kaydedebilir, dilediğiniz zaman bakiyesi olan müşteri ve tedarikçilerinizi görüntüleyebilir, kişi ya da firma özelinde de görüntüleme yapabilirsiniz. Finansal dengenizi korumak, ileri zaman için belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için ihtiyacınız olan tüm raporlamayı da yine Hesapbilir ile yapabilirsiniz. Kullanımı kolay ara yüzü sayesinde işlemlerinizi pratik bir şekilde halledebilirsiniz. Tek tek güncelleme yapmanıza gerek kalmaz; Hesapbilir sayesinde e-faturanızı oluşturduğunuz anda cari hesap bilgileriniz de otomatik olarak güncellenir.