Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) başarılı işbirliği sayesinde, Türkiye'nin e-dönüşüm sürecindeki e-belge uygulamaları da önem kazanmıştır. Bu kapsamda, e-ihracat faturası uygulaması, ticaretin dijitalleşmesine ve kolaylaşmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu sayede, ihracatçılar ve ithalatçılar arasındaki ticari ilişkiler daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülebilmektedir. Bu yeni yaklaşım, işletmelerin iş süreçlerini iyileştirirken aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü artırmaktadır. 

 

İhracat Faturası Nedir? 

İhracat faturası, bir ülkenin sınırları dışına yapılan mal veya hizmet satışlarını belgeleyen resmi bir ticari belgedir. İhracat faturası, ihracat işlemlerinde kullanılan ve alıcı ile satıcı arasındaki ticari ilişkiyi düzenleyen bir belgedir. 

İhracat faturası genellikle ihracatçı tarafından düzenlenir ve alıcıya sunulur. Bu belge, satışın gerçekleştiğini ve ticari ilişkinin detaylarını içerir. 

 

İhracat Faturasında Neler Olmalı? 

İhracat faturasında bulunması gereken temel bilgiler şunlardır: 

 • Satıcı ve Alıcı Bilgileri: İhracat faturasında, satıcı ve alıcının adı, adresi, vergi numarası veya ticari sicil numarası gibi kimlik bilgileri bulunmalıdır. 

 • Fatura Tarihi ve Numarası: Fatura tarih ve numarası belirtilmelidir. Bu, faturanın düzenlenme zamanını ve benzersiz bir kimlik numarasını gösterir. 

 • Ürün/Hizmet Ayrıntıları: Faturada satılan ürünlerin veya sunulan hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları yer almalıdır. Ürünlerin veya hizmetlerin adı, miktarı, birimi, birim fiyatı ve toplam tutarı gibi bilgiler verilmelidir. 

 • Miktar ve Birim Fiyatı: Her bir ürün veya hizmet için miktarı ve birim fiyatı belirtilmelidir. 

 • Toplam Tutar: Faturada, satılan tüm ürünlerin veya sunulan hizmetlerin toplam tutarı gösterilmelidir. 

 • Ödeme Koşulları ve Şartları: Fatura, ödemenin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğine dair koşulları içermelidir. Ödeme yöntemi, vade tarihi ve ödeme şartları gibi bilgiler yer alabilir. 

 • Taşıma ve Teslimat Bilgileri: İhracat faturasında, malın taşıma yöntemi, teslimat yeri ve tarihine dair bilgiler bulunabilir. 

 • Gerekli Belgelerin Listesi: İhracat işlemi için gerekli diğer belgelerin (örneğin, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri, gümrük beyannameleri) listesi faturada yer alabilir. 

İhracat faturası, gümrük işlemleri ve muhasebe kayıtları için önemli bir belgedir. Dolayısıyla, doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi büyük önem taşır. Ayrıca, ihracat işlemlerinin yürütülmesinde uluslararası ticaret kurallarına ve yasal düzenlemelere uygun olması gerekmektedir. 

 

Hizmet İhracat Faturası Nedir? 

Hizmet ihracat faturası, bir ülkenin sınırları dışına sağlanan hizmetleri belgelemek amacıyla düzenlenen resmi bir ticari belgedir. Mal ihracatı dışında, bir ülkenin başka bir ülkeye sağladığı hizmetler de ihracat kapsamına girer ve bu hizmetlerin belgelendirilmesi için hizmet ihracat faturası kullanılır. 

Hizmet ihracat faturasında, mal ihracat faturasında olduğu gibi, ticari ilişkileri ve ticaretin detaylarını düzenleyen bilgiler yer alır. Örneğin: 

 • Hizmet Sağlayıcı ve Alıcı Bilgileri: Faturada, hizmeti sağlayan şirketin ve hizmeti alan şirketin isimleri, adresleri, vergi numaraları veya ticari sicil numaraları gibi kimlik bilgileri bulunmalıdır. 

 • Fatura Tarihi ve Numarası: Fatura tarih ve numarası, belgenin düzenlenme zamanını ve benzersiz bir kimlik numarasını gösterir. 

 • Hizmet Ayrıntıları: Faturada sunulan hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları yer alır. Hangi hizmetin ne zaman ve ne kadar süreyle sağlandığı gibi bilgiler verilebilir. 

 • Ücret ve Ödeme Koşulları: Hizmetin bedeli ve ödeme koşulları belirtilmelidir. Ödeme yöntemi, vade tarihi ve ödeme şartları gibi bilgiler faturada yer alabilir. 

 • Toplam Tutar: Faturada sunulan hizmetlerin toplam bedeli gösterilmelidir. 

 • Hizmet Teslimat Bilgileri: Hizmet ihracat faturasında, hizmetin ne zaman ve nasıl teslim edildiği bilgileri bulunabilir. 

Hizmet ihracatı, özellikle bilgi teknolojileri, danışmanlık, eğitim, sağlık, turizm gibi sektörlerde sıkça gerçekleşen bir ticaret şeklidir. Hizmet ihracat faturası, bu tür hizmetlerin ticari ve yasal düzenlemelerine uygun olarak belgelendirilmesini sağlar. Bu belge, gümrük işlemleri, muhasebe kayıtları ve vergi beyannameleri gibi prosedürler için gereklidir. 

 

Mikro İhracat Faturası Nedir? 

Mikro ihracat faturası, genellikle küçük ölçekli işletmeler veya bireyler tarafından düzenlenen ve düşük miktarlarda ihracat yapılan işlemleri belgelemek için kullanılan bir fatura türüdür. Mikro ihracat, genellikle küçük ölçekli ürün veya hizmetlerin yurtdışına satılması anlamına gelir. 

Mikro ihracat faturası, daha büyük ölçekli ihracat faturalarına benzer bilgileri içerir, ancak işlem hacmi ve detayları genellikle daha küçüktür. Bu fatura türü, belirli bir sınırın altında kalan ve genellikle gümrük formalitelerine tabi olmayan ihracat işlemlerinde kullanılır. 

Mikro ihracat faturasında genellikle aşağıdaki bilgiler bulunur: 

 • Satıcı ve alıcı bilgileri (ad, adres, iletişim bilgileri) 

 • Fatura tarihi ve numarası 

 • Ürün veya hizmetin açık ve detaylı tanımı 

 • Miktar ve birim fiyatı 

 • Toplam tutar 

 • Ödeme koşulları 

 • Taşıma ve teslimat bilgileri (varsa) 

 • Gerekli belgelerin listesi (varsa) 

Mikro ihracat faturası, küçük işletmelerin ve bireylerin uluslararası ticaret yaparken kayıtlarını düzenlemelerine ve ticaretlerini belgelemelerine yardımcı olur. Bu belge, işlemin tarafları arasındaki ticari ilişkiyi kanıtlar ve muhasebe kayıtları için önemli bir belge olarak kullanılır. Ancak, mikro ihracat faturasının geçerli olabilmesi için ihracatın gerçekleştiği ülkenin ve alıcının gereksinimlerine uygun olması önemlidir. 

 

İhracat Faturası Kesmeden Önce Nelere Dikkat Edilmeli? 

İhracat faturası kesmeden önce dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır: 

 • Uluslararası Ticaret Kuralları ve Yasal Düzenlemeler: İhracat faturası düzenlerken, ihracat yapılan ülkenin ve alıcının ülkesinin uluslararası ticaret kurallarına ve yasal düzenlemelerine uygun olmalıdır. Bu kurallar ve düzenlemeler, gümrük işlemleri, vergilendirme ve belgeleme gereksinimlerini içerebilir. 

 • Doğru ve Eksiksiz Bilgi: Faturada yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması çok önemlidir. Satıcı ve alıcı bilgileri, ürün/hizmet ayrıntıları, miktarlar, birim fiyatlar, toplam tutarlar gibi tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olunmalıdır. 

 • Dil ve Para Birimi: İhracat faturası, genellikle alıcının ülkesinin resmi dilinde veya İngilizce olarak düzenlenir. Ayrıca, faturada kullanılan para birimi, alıcının ülkesinin para birimi veya uluslararası ticarette yaygın olarak kabul edilen bir para birimi olmalıdır. 

 • Özel Belge ve İşaretlemeler: Bazı ülkeler veya ürün/hizmet türleri için özel belgeleme veya işaretlemeler gerekebilir. Örneğin, belirli ürünler için sağlık sertifikaları veya sertifikalar gerekebilir. Bu gereksinimlere uyulmalıdır. 

 • Ödeme ve Teslimat Koşulları: İhracat faturasında ödeme ve teslimat koşulları net bir şekilde belirtilmelidir. Ödeme şekli, vade tarihi, teslimat yeri ve yöntemi gibi detaylar açıkça ifade edilmelidir. 

 • Güvenlik ve Gizlilik: İhracat faturası, ticari bir belge olduğundan güvenli bir şekilde saklanmalı ve sadece ilgili kişilere erişilebilir olmalıdır. Özellikle hassas ticari bilgiler içeriyorsa, gizliliğe özen gösterilmelidir. 

İhracat faturasının doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi, ticaretin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlar ve ticari ilişkilerin sağlam bir zemin üzerine oturmasını sağlar. Bu nedenle, ihracat faturası kesmeden önce yukarıda belirtilen noktalara dikkat etmek önemlidir. 

 

İhracat Faturası Nasıl Kesilir? 

İhracat faturası kesmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: 

 • Gerekli Belgeleri Hazırlayın: İhracat işlemi için gerekli belgeleri hazırlayın. Bu belgeler arasında, ihracat siparişi, taşıma belgeleri (örneğin, navlun faturası veya taşıma emri), sigorta belgeleri, gümrük beyannameleri gibi belgeler bulunabilir. Bu belgeler, ihracat faturasının doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmasını sağlamak için gereklidir. 

 • Fatura Formatını Belirleyin: İhracat faturasını düzenlemek için kullanacağınız bir format belirleyin. Genellikle şirketinizin kullanımına uygun bir fatura şablonu veya yazılımı kullanabilirsiniz. 

 • Satıcı ve Alıcı Bilgilerini Girin: Faturada, satıcı (ihracatçı) ve alıcı (ithalatçı) bilgilerini eksiksiz bir şekilde girin. Bu bilgiler, her iki tarafın da ticari kimlik bilgilerini içermelidir. 

 • Ürün/Hizmet Ayrıntılarını Ekleyin: Faturada, satılan ürünlerin veya sunulan hizmetlerin ayrıntılı açıklamalarını ekleyin. Ürünlerin veya hizmetlerin miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı gibi bilgileri belirtin. 

 • Fatura Tarihini ve Numarasını Belirleyin: Faturanın düzenleme tarihini ve benzersiz bir fatura numarasını belirleyin. Fatura numarası, belgenin izlenmesi ve takibi için önemlidir. 

 • Ödeme Koşullarını ve Şartlarını Belirtin: Faturada, ödeme koşulları ve şartları net bir şekilde belirtilmelidir. Ödeme yöntemi, vade tarihi, ödeme şekli gibi detayları içermelidir. 

 • Taşıma ve Teslimat Bilgilerini Ekleyin: İhracat faturasında, malın taşıma yöntemi, teslimat yeri ve tarihi gibi bilgileri ekleyin. 

 • Gerekli Belgeleri Ekleyin: İhracat işlemi için gerekli olan diğer belgeleri faturaya ekleyin. Bu belgeler, ticaretin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için önemlidir. 

 • Faturayı İmzalayın ve Gönderin: Faturayı uygun şekilde imzalayın ve alıcıya gönderin. İmza, faturanın geçerliliğini ve doğruluğunu teyit eder. 

İhracat faturası keserken, uluslararası ticaret kurallarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak önemlidir. Ayrıca, faturanın doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

 

Mikro İhracat Faturası Nasıl Kesilir? 

Mikro ihracat faturası kesmek, standart ihracat faturası kesme sürecine benzer, ancak işlem genellikle daha küçük ölçekli ve basit olduğu için daha az karmaşık olabilir. İşte mikro ihracat faturası kesme adımları: 

 • Gerekli Belgeleri Hazırlayın: İhracat işlemi için gerekli belgeleri hazırlayın. Bu belgeler arasında, ihracat siparişi, taşıma belgeleri (örneğin, navlun faturası veya taşıma emri), sigorta belgeleri, gümrük beyannameleri gibi belgeler bulunabilir. 

 • Fatura Formatını Belirleyin: Mikro ihracat faturasını düzenlemek için kullanacağınız bir format belirleyin. Eğer şirketiniz bir muhasebe yazılımı kullanıyorsa, bu yazılımın ihracat faturası modülünü kullanabilirsiniz. Aksi halde, basit bir Excel tablosu veya fatura şablonu da kullanabilirsiniz. 

 • Satıcı ve Alıcı Bilgilerini Girin: Faturada, satıcı (ihracatçı) ve alıcı (ithalatçı) bilgilerini eksiksiz bir şekilde girin. Bu bilgiler, ticari kimlik bilgilerini ve iletişim bilgilerini içermelidir. 

 • Ürün/Hizmet Ayrıntılarını Ekleyin: Faturada, satılan ürünlerin veya sunulan hizmetlerin ayrıntılı açıklamalarını ekleyin. Ürünlerin veya hizmetlerin miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı gibi bilgileri belirtin. 

 • Fatura Tarihini ve Numarasını Belirleyin: Faturanın düzenleme tarihini ve benzersiz bir fatura numarasını belirleyin. Fatura numarası, belgenin izlenmesi ve takibi için önemlidir. 

 • Ödeme Koşullarını ve Şartlarını Belirtin: Faturada, ödeme koşulları ve şartları net bir şekilde belirtilmelidir. Ödeme yöntemi, vade tarihi, ödeme şekli gibi detayları içermelidir. 

 • Taşıma ve Teslimat Bilgilerini Ekleyin: İhracat faturasında, malın taşıma yöntemi, teslimat yeri ve tarihi gibi bilgileri ekleyin. 

 • Gerekli Belgeleri Ekleyin: İhracat işlemi için gerekli olan diğer belgeleri faturaya ekleyin. Bu belgeler, ticaretin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için önemlidir. 

 • Faturayı İmzalayın ve Gönderin: Faturayı uygun şekilde imzalayın ve alıcıya gönderin. İmza, faturanın geçerliliğini ve doğruluğunu teyit eder. 

Mikro ihracat faturası keserken, uluslararası ticaret kurallarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak önemlidir. Ayrıca, faturanın doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

 

Hizmet İhracat Faturası Nasıl Kesilir? 

Hizmet ihracat faturası kesmek, mal ihracat faturası kesmeye benzer adımlar içerir, ancak hizmetlerin doğası gereği bazı farklılıklar bulunabilir. İşte hizmet ihracat faturası kesme adımları: 

 • Gerekli Belgeleri Hazırlayın: Hizmet ihracat işlemi için gerekli belgeleri hazırlayın. Bu belgeler arasında hizmet sözleşmeleri, hizmet sağlama belgeleri, hizmet detayları ve sözleşme koşulları gibi belgeler bulunabilir. 

 • Fatura Formatını Belirleyin: Hizmet ihracat faturasını düzenlemek için kullanacağınız bir format belirleyin. Fatura şablonları veya muhasebe yazılımı gibi araçlar kullanılabilir. 

 • Satıcı ve Alıcı Bilgilerini Girin: Faturada, hizmeti sağlayan (ihracatçı) ve hizmeti alan (ithalatçı) bilgilerini girin. Ticari kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri dahil edilmelidir. 

 • Hizmet Ayrıntılarını Ekleyin: Faturada sunulan hizmetin ayrıntılı açıklamasını ekleyin. Hizmetin türü, süresi, miktarı (varsa), birim fiyatı ve toplam tutarı gibi bilgileri belirtin. 

 • Fatura Tarihini ve Numarasını Belirleyin: Faturanın düzenleme tarihini ve benzersiz bir fatura numarasını belirleyin. Fatura numarası, belgenin izlenmesi ve takibi için önemlidir. 

 • Ödeme Koşullarını ve Şartlarını Belirtin: Faturada, ödeme koşulları ve şartları net bir şekilde belirtilmelidir. Ödeme yöntemi, vade tarihi, ödeme şekli gibi detayları içermelidir. 

 • Taşıma ve Teslimat Bilgilerini Ekleyin: Hizmet ihracat faturasında, hizmetin sağlanacağı yer ve tarih gibi bilgileri ekleyin. 

 • Gerekli Belgeleri Ekleyin: Hizmet ihracat işlemi için gerekli olan diğer belgeleri faturaya ekleyin. Özellikle, sözleşmeler ve hizmet sağlama belgeleri gibi belgeler bu kapsamda önemlidir. 

 • Faturayı İmzalayın ve Gönderin: Faturayı uygun şekilde imzalayın ve alıcıya gönderin. İmza, faturanın geçerliliğini ve doğruluğunu teyit eder. 

Hizmet ihracat faturası keserken, uluslararası ticaret kurallarına ve hizmetlerin özelliklerine uygunluğu sağlamak önemlidir. Ayrıca, faturanın doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

 

E-Fatura İhracat Faturası Nasıl Kesilir? 

E-Fatura, dijital bir fatura formatı olduğundan, e-Fatura ihracat faturası kesme süreci diğer faturaların kesilme sürecinden farklı değildir. İhracat faturasının elektronik ortamda düzenlenmesi ve gönderilmesi için e-Fatura sisteminden yararlanabilirsiniz. İşte E-Fatura ihracat faturası kesme adımları: 

 • E-Fatura Hizmet Sağlayıcısıyla İletişime Geçin: Öncelikle, E-Fatura hizmet sağlayıcısıyla iletişime geçin ve ihracat faturası düzenlemek için gerekli adımları belirleyin. Türkiye'deki E-Fatura hizmet sağlayıcıları, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. 

 • Mükellefiyet ve Yetkilendirme İşlemlerini Tamamlayın: E-Fatura sistemi üzerinden ihracat faturası düzenlemek için vergi mükellefi olmanız ve E-Fatura sistemine kaydolmanız gerekmektedir. Vergi mükellefiyetiniz varsa ve E-Fatura sistemine kaydolmadıysanız, ilgili işlemleri tamamlamanız gerekmektedir. 

 • Hizmet Sağlayıcı Aracılığıyla Fatura Düzenleyin: E-Fatura hizmet sağlayıcınızın sağladığı arayüzü kullanarak ihracat faturasını düzenleyin. Genellikle, hizmet sağlayıcının web tabanlı bir arayüzü veya entegre bir muhasebe yazılımı bulunmaktadır. Bu arayüzü kullanarak fatura detaylarını girin. 

 • İhracat Faturasını Kontrol Edin: Fatura detaylarını doğru ve eksiksiz bir şekilde girdikten sonra, faturayı kontrol edin ve gerektiğinde düzeltmeler yapın. Yanlış veya eksik bilgiler, gümrük ve ticari işlemlerde sorunlara yol açabilir. 

 • Faturayı İmzalayın ve Gönderin: İhracat faturasını elektronik ortamda imzalayın ve alıcıya göndermek üzere E-Fatura sisteminden gönderin. Gönderilen faturanın alıcı tarafından güvenli bir şekilde alındığına dair bir onay alın. 

 • Belgeleri ve Kayıtları Saklayın: İhracat faturasının kesilmesinin ardından, ilgili belgeleri ve kayıtları saklayın. Vergi denetimleri veya ticari gereksinimler için bu kayıtlara ihtiyaç duyulabilir. 

E-Fatura ihracat faturası keserken, uluslararası ticaret kurallarına ve yerel yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak önemlidir. Ayrıca, faturanın doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

 

İhracat Faturası Nasıl İptal Edilir? 

İhracat faturasının iptal edilmesi, özellikle uluslararası ticarette birçok prosedürü etkileyebilecek bir durumdur. İhracat faturasının iptal edilmesi gerektiğinde aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: 

 • İptal Edilmesi Gereken Nedeni Belirleyin: İhracat faturasının neden iptal edilmesi gerektiğini belirleyin. Yanlışlıkla düzenlenmiş bir fatura, ürün/hizmetlerin değişmesi veya iptal edilmesi, alıcıyla anlaşmazlık veya başka bir neden olabilir. 

 • Alıcıyla İletişime Geçin: İhracat faturasını iptal etmek için öncelikle alıcıyla iletişime geçin. İptal işlemini doğrulamak ve gerekli adımları almak için alıcıyla işbirliği yapmanız önemlidir. 

 • Fatura İptal Talebini Hazırlayın: İhracat faturasının iptal edilmesini istediğinize dair bir talep belgesi hazırlayın. Bu talepte faturanın numarası, tarihi, iptal nedeni ve gerekçesi gibi bilgileri belirtin. 

 • Yetkili Kurumlara Başvurun: İhracat faturasının iptali için gereken adımları yerel düzenlemelere göre belirleyin. Bazı ülkelerde, ihracat faturasının iptali için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya ilgili diğer kurumlara başvurmanız gerekebilir. 

 • Gerekli Belgeleri Hazırlayın: İhracat faturasının iptali için gerekli belgeleri hazırlayın. Bu belgeler arasında, fatura iptal talep formu, orijinal ihracat faturası, gerekli yetki belgeleri ve diğer ilgili belgeler bulunabilir. 

 • İhracatçı Birliği veya Ticaret Odasıyla İletişime Geçin: İhracat faturasının iptali konusunda destek almak için yerel ihracatçı birlikleri veya ticaret odaları ile iletişime geçin. Bu kurumlar, sizinle işbirliği yaparak süreci yönlendirebilir ve gereken adımları atmanıza yardımcı olabilir. 

 • Fatura İptalini İşleyin: İptal talebinin onaylanması durumunda, ihracat faturasını iptal edin. Bu işlem genellikle fatura numarasının geçersiz kılınması veya faturanın üzerine "iptal edilmiştir" gibi belirgin bir işaret konulmasıyla gerçekleşir. 

İhracat faturasının iptali, dikkatle ve prosedürlere uygun bir şekilde yapılması gereken bir işlemdir. Bu nedenle, ilgili tüm taraflarla işbirliği yaparak ve gereken belgeleri sağlayarak süreci yönetmek önemlidir. 

E-fatura programı olan Hesapbilir ile internet erişimi olan her yerden kolayca e-fatura kesmek için Hesapbilir'i deneyin. Hesapbilir ile 15 gün Ücretsiz Deneme sürecine hemen başlayabilirsiniz.