Mikro ihracat nedir sorusunda kısaca “mini ihracat” cevabı verilebilir. Mikro ihracat tanımı; “yurtdışı ihracat gönderilerinin yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları tarafından elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlayan ihracat modeli” olarak yapılabilir. Bu ihracat modeli, yurt dışında küçük ebatlarda ve düşük ağırlıklarda ürün satışını kolaylaştırmaktadır. Klasik ihracattan farklı olarak mikro ihracatta yurt dışında satış yapmak için İhracatçılar Birliği kaydına gerek yoktur. Ayrıca, gümrük müşavirliği hizmetleri veren bir firma ile çalışmak gerekmez. Bu sebeple küçük çaplı ihracat gönderileri için yaygın olarak tercih edilen bir ihracat modelidir. Mikro ihracat, 300 kilogram ağırlığı ve 15 bin avro değeri geçmeyen, kat-i ve satış amacıyla yapılan (ticari olan), kısıtlaması olmayan ve farklı bir rejimi gerektirmeyen ihracat işlemlerinin, Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile yapılmasıdır. Bu sınırlar içindeki bir ürün, sadece yetkili teslimat firmaları tarafından düzenlenen ETGB ile yurt dışındaki bir müşteriye gönderilebilir. Mikro ihracat mevzuatı, binlerce firmanın yurt dışına açılmasını sağlamıştır. Mikro ihracat, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikro ihracat kapsamındaki limitli ürünler dışında kapsam dışından kalan ürünler vardır. Tamire, sergiye ya da fuara giden ürünler, ülkeye geri dönecek eşyalar, bedelsiz numuneler ve hediyeler mikro ihracat kapsamı dışındadır. Denetime tabi bazı ilaç ve kimyasal ürünler de mikro ihracat ile yurt dışına gönderilemez.

ETGB Nedir?

ETGB ya da Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi, mikro ihracat için gümrük maliyetlerini ve prosedürlerini minimize eden bir prosedürdür. Peki, ETGB nedir? ETGB, “ürünün pasaportu” niteliğinde bir gümrük beyannamesidir. Mikro ihracat kapsamındaki mikro ihracat gönderileri için gümrük prosedürlerini azaltan ETGB, PTS gibi yetkili ve lisanslı mikro ihracat kargo şirketleri tarafından düzenlenen resmi bir belgedir. Mikro ihracat kapsamındaki gümrük prosedürlerini ve maliyetlerini azaltmak için kullanılan beyanname sistemidir. ETGB sayesinde geleneksel ihracat prosedürlerinde gerekli olan gümrük müşavirliği hizmetlerine gerek kalmaz. E-Ticaret Gümrük Beyannamesi ile yurt dışına satılan ürünlerin gümrük beyannamesi için aracı bir gümrük firması ile anlaşma yapmak gerekmez. Bu belge sayesinde mikro ihracat yapmak isteyen firmalar ürünü yetkili mikro ihracat kargo şirketine teslim eder. Kargo firması da ürün için ETGB düzenler ve resmi makamlara gönderir. Mikro ihracat firması, ETGB sorgulama yaparak ürünün gümrükle ilgili süreçlerini görebilir.

Mikro İhracat Faturası Üzerinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Mikro ihracatla yurt dışına gönderilen ürünlere dair kesilen e-ihracat faturası belgesinde şu bilgilerin bulunması gerekir:
 • Fatura tipi
 • Belge numarası
 • Fatura tarihi
 • Mal kodu ve açıklaması
 • Gönderilen ürünün miktarı
 • Gönderilen ürünün birim fiyatı
 • İskonto oranı ve tutarı
 • KDV oranı ve tutarı
 • Vergi muafiyeti sebebi
 • Gönderilen ürünün tutarı
 • Ödenecek olan toplam tutar
Yurt dışına gönderilen ürünlere dair fatura keserken yukarıdaki alanların doldurulması yeterlidir. Satıcıların mikro ihracat faturası düzenlerken yukarıdaki bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması herhangi bir yanlışlık olmaması açısından son derece önemlidir.

Mikro İhracat Faturası Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mikro ihracat faturasında zorunlu olan bilgiler ile birlikte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da şunlardır;
 • Adres bilgilerinde ülke adı mutlaka belirtilmelidir.
 • Sisteme entegre imza ve kaşe yoksa fatura çıktısı üzerine ıslak imza ve kaşe iletilmesi zorunludur.
 • Faturanın logo kısmında e-fatura yazıp, senaryo kısmında e-arşiv fatura yazılması halinde de fatura kabul edilecektir.
 • Navlun ve sigorta gönderici tarafından ödendiyse faturada ayrı ayrı kalemlerde belirtilmelidir.
 • Mikro ihracatlar da E-Arşiv Fatura ya da matbu fatura ile mikro ihracat çıkışı yapılmalıdır. E-fatura ile mikro ihracat çıkışı yapılamaz. E-fatura ile gönderim yapılması için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ETGB sistemi ile E-Fatura sisteminin entegrasyon çalışması yapıldıktan sonra ETGB ile mikro ihracatlar da e-fatura kullanabilir.
 • Faturada “gümrükleme hizmet bedeli” gibi ek kalem yazılamaz; sadece eşya bedeli, navlun, sigorta, banka komisyonu ile paketleme bedelleri yazılabilir.
 • Faturada GTIP ve menşei bilgileri ile birlikte Türkçe tanımı da mutlaka belirtilmelidir.
 • İhracat faturalarında KDV eklenmemelidir.
 • Gönderi ile birlikte verilecek resmi fatura ile proforma faturanın değer ve içerikleri uyumlu olmalıdır.
 • Mikro ihracat faturası, çıktısı alındıktan sonra ıslak kaşe ve imzalı olarak teslim edilmelidir.

Mikro İhracatta Vergi Avantajı Nedir?

Mikro ihracat, standart ihracat yöntemlerine nazaran çok sayıda avantajı olan bir sistemdir. Bu avantajlardan birisi de vergi muafiyetidir. Satıcılar, mikro ihracat yöntemiyle satış yaparken vergiden muaf tutulabilirler. Vergiden muaf olabilmek için bazı şartların karşılanması gerekir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:
 • Satışlardan elde edilen yıllık hasılatın 400 bin liraya kadar olanlarının, aynı yıl içerisinde kendi sigortalarının olması,
 • Satışlardan elde edilen yıllık hasılatın 800 bin liraya kadar olanlarının, aynı yıl içerisinde kendi sigortalarının olması ve en az bir tam zamanlı ya da eş zamanlı işçi çalıştırması,
 • Yıllık hasılatı 1 milyon 600 bin liraya kadar olanlarının, ilgili yıl içerisinde kendi sigortalarının olması ve en az bir ortalama iki tam ya da yarı zamanlı işçi çalıştırması,
 • Yıllık hasılatı 2 milyon 400 bin liraya kadar olanlarının ilgili yılda kendi sigortalarının olması ve ortalama 3 tam ya da eş zamanlı işçi çalıştırması.

Mikro İhracatta KDV İadesi Var Mıdır?

Diğer ihracat türlerinde olduğu gibi mikro ihracatta da KDV iadesi alınabilmektedir. Satıcı, mikro ihracat yöntemiyle yurt dışına gönderdiği ürünlere yansıtılan KDV oranını iade alabilir. KDV iadesinin alınabilmesi için, ETGB belgesinin Gümrük Birliği tarafından onaylanması ve VEDOP yani Vergi Daireleri Otomasyon Projesi sistemine aktarılması gerekir. Sonrasında ETGB belgesinin çıktısı vergi dairesine ibraz edilir ve KDV tutarı iade alınır.