Çek ticari işlemlerde kullanılan bir belgedir. Çek sayesinde girişimciler ticari ödeme ve tahsilatlarını gerçekleştirir. Çek, ticaret alanında kullanılan bir ödeme aracı olup, doğrudan bankadan tahsil edilebileceği gibi, piyasada vadeli olarak da kullanılabilir. Mal ya da hizmet sağlayan tedarikçi, nakit ödeme talep etmediği takdirde çek kullanılarak ödeme yapılabilir. Bu amaçla ödeme yapacak kişi ya da firma kendi çekini vererek ödeme yapabilir. Bir başka yol da ödeme yapmakla yükümlü firma ya da kişinin müşterisinden aldığı çekivererek, ödeme yapmasıdır.

Çek Cirolama Nedir, Neden Yapılır?

Müşteriden alınan çekin kullanılabilmesi için verilen firma/şirket ya da şahıs tarafından cirolanması gerekir. Cirolama yapılmayan çek geçerli değildir. Çekin ön yüzüne gereken bilgiler yazıldıktan sonra arka yüzüne firmanın kaşesi basılır ve yetkili kişinin imzası atılır. Daha sonra çek ödeme yapılacak kişiye teslim edilir. Bütün bu işlemlerin tamamına çekin cirolanması denir. Cirolanan çekin üzerindeki tutar tedarikçiye ödenmiş olur. Çek, bankaya verilir ve üzerinde yazılı tarihte (çek vadesi) tahsil edilir.

Çek Kırdırma /Faktöring Nedir?

Çekin kırdırılması, çek üzerinde yazılı tutarın, ödeme günü (vadesi) gelmeden önce tahsil edilmesi demektir. Böyle durumlarda çeki bozduracak kişi bankaya değil faktöring firmalarına müracaat eder. Faktöring firmaları dışında ticari piyasada bu işle meşgul olan kişi ya da firmalar da çek kırabilir. Bu kuruluşlar çek üzerinde yazan tutarın %10 ila%40’ını komisyon olarak kendileri alır ve paranın kalan kısmını çek sahibine nakit olarak öderler. Çekin bankada vadesinde ödeneceği gün karşılığı çıkmaz ise, çeki kıran firmalar çek sahibine gelerek, hak iddia ederler.

Bloke Çek Nedir?

Bloke çek ticari piyasada daha çok gayrimenkul alım satımında kullanılır. Banka bloke çek ödemesi yapmayı isteyen kişinin beyan ettiği tutarda parayı çekin üzerine yazar. Gayrimenkulü alacak kişi, bahse konu ödemeyi bankaya yatırır ve bloke ettirir. Bankada bu kişiye bloke edilen tutar kadar para miktarının yazılı olduğu çeki verir. Tapu dairesinde işlem yapılırken, alıcı çeki satıcıya verir. Daha sonraki aşamada satıcı, bankaya giderek, bloke edilen parayı çözdürür ve çeker. Bloke çek hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli nokta şekil kurallarına uyulması ve çek üzerine yazılı tutara dikkat edilmesidir. Pratik hayatta çekler hamiline ya da kişinin adına yazılır.

Hatır Çeki Nedir?

Alacaklı ve parayı ödeyen taraf arasında borç/alacak problemi olmayıp, ticari firmaya ya da işletmeye nakit tedarik edilmesi için kullanılan çeklere hatır çeki denir.

Elektronik Çek Nedir?

Elektronik çekler, fiziki olarak basılı bulunan kâğıt halindeki çeklerin dijital ortamdaki karşılığını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Özellikle e-ticaret yapılan platformlarda çok büyük tutarlar ile işlem yapıldığında, tercih edilen bir ödeme yöntemidir. Elektronik çeklerin de tıpkı pratik yaşamda kullanılan fiziki çekler gibi bankada karşılığının olması gerekir. Elektronik çeklerin kullanımı banka kontrolünde olduğu için, piyasada güvenli bir ödeme yöntemi olarak kabul edilir. Çek çeşitleri hakkında detaylı bilgi ve diğer tüm muhasebe işlemlerinizi en kolay yöntemi için online ön muhasebe programı HesapBilirden yardım alabilirsiniz.