Sosyal devletlerde kişiler sosyal güvenlik sistemlerine ödeme yaparlar. Bu sayede ödeme yapan kişiler sağlık hizmetlerinden faydalandıkları gibi belli koşullar gerçekleştiği zaman da emekli olmaya hak kazanırlar. Sosyal güvenlik sistemlerine yapılan ödemelere prim denir. Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu ya da SGK tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de ödenen sosyal güvenlik primlerine aynı zamanda SGK primi de denmektedir. SGK priminin bir kısmını çalışan, bir kısmını ise işveren öder.

Sigorta primi oranları

Sigorta primi brüt ücret üzerinden hesaplanır. Aşağıda sigorta prim oranlarını görebilirsiniz.
İşveren/ Çalışan SGK Primi İşsizlik Primi Toplam
İşveren Payı %20,5 %2,0 %22,5
Çalışan Payı %14,0 %1,0 %15,0
Toplam %34,5 %3,0 %37,5

2021 Yılı Güncel SGK Prim Tutarı Nedir?

SGK prim ve ödemesinde 2021 yılına ilişkin olarak sigorta primi ve ödenek tutarı belirlenmiştir. 2021 yılının asgari ücret tutarı brüt 3.557,50 TL, net ise 2.825,90 TL olarak açıklanmıştır. Ev hizmetlerinde 10 günden daha az çalışanın primi 447 TL olarak belirlendi. İsteğe bağlı olarak sigortada en düşük prim ise 1.244 TL olarak belirlenmiştir.

Sigorta Primleri Hesaplanırken Hangi Kriterler Dikkate Alınır?

Kasko Sigortası •Araç markası ile araç modeli •Araç yaşı •Aracın ek aksesuarları •Aracın kullanım şekli •Hasar geçmişi •Poliçe teminatı Trafik Sigortası •Aracın bağlı olduğu il •Aracın markasıyla modeli •Üretim yılı •Hasar hâli •Poliçe yenileme zamanı Sağlık Sigortası •Sigortalı bireyin geçmişte yaşamış olduğu hastalıklar •Mevcuttaki sağlık durumu •Cinsiyeti ve yaşı •Medeni hâli •Poliçe teminatı

2021 yılı Asgari Ücret Nedir?

2021 yılı asgari ücret; brüt 3.577 lira 50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş olarak belirlendi. 01.01.2021 ve 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücretin net tutarı ve işverene maliyeti ne kadar oldu? 2021 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET  3.577,50
SGK PRİMİ %14  500,85
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ %1  35,78
GELİR VERGİSİ %15  187,82
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ   268,31
DAMGA VERGİSİ %0,759  27,15
KESİNTİLER TOPLAMI  751,60
NET ASGARİ ÜCRET   2.825,90

Sigorta Primi Ödeme

Sigorta primlerinin, çalışan payının ve işveren payının ödeme sorumluluğu işverene aittir. Ödeme, tahakkuk yapılan aydan (örneğin Ocak) sonraki ayın (örneğin Şubat) son günüdür. Son gün tatil olan güne rastlarsa (örneğin pazar günü) bir sonraki gün ödenir.

Prim Günü Hesaplaması Kriterleri Nelerdir?

Öncelikle bireyin tescilinin olması gerekmektedir. Eğer tescil 4A olarak yapılmışsa bireyi çalıştıran kişinin de bildirge vermesi gerekiyor. Bu bildirgeyle bireyin o kişinin iş yerinde çalıştığı ve sorumluluğunun tamamıyla şirket sahibinde olduğuna dair çalışan bireye gün kazandırılır. 4B ise işi yapan kişinin kendi hesabına primini yatırıyor olduğu anlaşılır. Yani kişinin bir iş yerinin olması gerekir ve iş yerinde de sorumluluklarını üstüne alan birisinin olması gerekmektedir.

Part-Time Şekilde Çalışan Bireylerin Sigorta Primleri Nasıl Hesaplanır?

Part time yani yarı zamanlı olarak çalışma normal çalışma saatlerinin yarısının hesaplanmasıyla yapılan bir çalışma türüdür. Genel olarak öğrencilerin tercih ettiği bir çalışma stilidir. İş Kanunu’nun 63. maddesindeki kurala göre genel bakımdan çalışma zamanı haftalık olarak en fazla 45 saat olarak belirlenir. Söz konusu bir çalışmanın kısmi süreli çalışma şeklinde kabul edilmesi için de haftalık çalışma süresinin ikide üçü kadar yani 30 saat olması gerekir. Haftalık olarak 30 saati geçmemesi şartı ile haftada 6 gün çalışılabilir. Haftada 6 gün çalışması sebebiyle de 7. günün tatil olarak verilmesi zorunlu bir durumdur 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışan 1 sigortalı birey için ay içerisindeki toplam çalışma zamanı bulunur ve 7,5’e bölünerek 854 sayılı Deniz İş Kanunu ya da 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetin Tanzimi Hakkındaki Kanun’a istinaden bireyin ay içinde toplamdaki çalışma süresi bulunur ve 8’e bölünerek hesaplanır.