İşletmelerin, özellikle de büyük çaplı kurumların stok takibi yapmaları şirketlerin geleceği ve o anki durumları için büyük önem taşımaktadır. Nitekim günümüzde yüzlerce firma pazarlama, hizmet ve ticaret sektöründe aktif faaliyetler yürütmekte ve ürünlerini daha geniş sınırlara tanıtarak uzun vadeli hedeflerini de gerçekleştirme amacı taşımaktadırlar. Buna göre stok takip programı nedir? Ne iş yapar? Stok takip programıyla birlikte şirketler ne gibi avantajlardan yararlanabilir? Bu yazımızda stok takip sistemini detaylıca ele alarak stok takip programının şirketlere sunduğu yararlardan ve ne gibi önemi olduğundan da söz edeceğiz.

Stok Nedir?

Stok, bir işletmenin satmak, üretim ya da tüketimde kullanmak amacıyla elde ettiği malzeme, hammadde, yan mamul, artık, hurda vb. satılacak veya işlenecek işleme giren varlıklara denir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde emtia olarak adlandırılan stok kavramı tüm işletmelerce ele alınmaktadır. İşletmeler burada şirketler de olabilir esnaflar da olabilir kurum ve kuruluşlar da olabilir. Nitekim mühendislik alanında faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği bir parça da stok olarak ele alınırken bir manavın satmak istediği meyve ve sebzeler de stok hesabına katılmaktadır. Somut biçimde değerlendirilmesi gereken tüm ürünler stok takip sistemince takip edilerek sonuca ulaştırılabilir. Nitekim stoktaki ürünlerden daha fazla verim alınabilmesi, ürünlerin satışlarının gerçekleştirilmesi ya da işlenerek daha iyi ürünler haline dönüştürülmesi için de stok takibinin en iyi biçimde yapılması gerekmektedir. İşletme sahiplerinin bu yöndeki hassasiyeti de yine bu alanda çok fazla verim alınabileceğinin bir gerçeğidir.

Stok Takibi Nedir?

Stok takibi; üretim ya da tedarik sonucu elde edilen, müşteriye sunulmadan ya da kullanılmadan önce bir süre bekletilen ürün miktarıdır. Bir işletmenin sorunsuz ve verimli bir şekilde işleyişinin gerçekleşmesi için oldukça önemlidir. İşletme kapsamında satış yapılan ürünlerin bir tedarikçiden alınarak yeniden satış işlemi gerçekleştirebilir veya çeşitli girdiler neticesinde kendiniz de üretebilirsiniz. Stokların güncel, mevcut adetini takip etmeniz adına satılan ürün bilgilerinin kayıtlarının tutulması fazlasıyla önemlidir. Satış yapılan ürünlerin stok takibine ek olarak işletmenin devamlılığı ve istikrarı için gerekli olan işletmede kullanılan malzeme takibi de stok takibine girmektedir. İşletmedeki çalışmaların devamlılığı ve istikrarı için olmazsa olmaz çalışmalardan biri de stok takibidir. Stok takibiyle birlikte işletmeler, kendilerine ait mevcut ürünlerin takibini en hızlı ve en verimli biçimde gerçekleştirmekle birlikte aynı zamanda ürünlerin takibinin sağlanması için de önemli bir alan oluşturur.

Stok Takibi Neden Önemlidir?

İşletmeler çok farklı dallarda ve kategorilerde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Nitekim belirttiğimiz üzere işletme kapsamınca çok farklı mühendislik dallarından şirketler, ticari ve pazarlama sektörlerinden şirketler, küçük esnaflar, kobiler ve daha birçok kuruluştan söz edilebilir. Tüm bu işletmelerdeki tek amaç ise istikrarın sağlanarak işletmenin ömrünün uzatılmasıdır. Nitekim her bir işletme de kendince ürünlerini pazarlayarak ayakta tutunmaya çalışır ve istikrarını da korumak ister. Ürün stok takibi işletmelerin yönetim ve üretim sürekliliği için gerekli olan bir kriterdir. Eğer ki satışlar için depolarda istenen kadar ürün imal edilmez ve mamul de yoksa müşterilere istenen zamanda istenen seviyede ürün verilemeyebilir. Bir ürüne ne kadar değer verilirse verilsin satışların gerçekleşmemesi durumunda işletme kendi başarısını elde edemeyecektir. Bununla birlikte satışı çok az olan ya da gittikçe azalan ürünlerin büyük miktarlarda stoklanması gibi bir hata da yine işletme için büyük zarar oluşturacaktır.

Stok Takip Programı

Stok takip programı, işletmeler tarafından ürünlerin miktarı gözetilerek depo ve mağazalardaki durumun takip edildiği programdır. Stok takibi çeşitli yollarla yapılabilir. Excel programı, kağıt kalem ile, işletmenin kendi özel yazılım programları ile ya da özel muhasebe stok program yazılımları ile birlikte stok programı kolaylıkla takip edilebilir. Günümüzde birçok farklı işletme ve kurum kendi stok takip programlarıyla ürünlerinin durumlarını takip etmekte ve buna göre bir sonuç da çıkarmaktadır. Bununla birlikte günümüz teknolojisinin en verimli kullanılabilir alanlardan biri de muhasebe alanıdır. Birçok farklı özel muhasebe birimi kendi özel yazılımlarıyla birlikte dijital olarak hizmetlerini sunmakta ve işletmelerin kaydını tutarak stok takiplerini de gerçekleştirmektedirler. Bu anlamda işletmelerin uzun vadede verim alabilmeleri, ürün satışlarının daha net ve iyi biçimde gerçekleştirebilmeleri için de stok takip programlarına ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Stok takip programıyla birlikte işletmeler ürünlerinin kontrolünü daha iyi yapacakları gibi aynı zamanda verimlilik açısından da yine verim alabilecekleri bir gerçektir.

Stok Takibi Nasıl Yapılır

Teknolojinin bu denli yayılması ve kullanılmasıyla birlikte birçok iş ve gereksinimin gerçekleşmesi de çok kolay hale gelmiştir. Buna göre stok takibinin bu teknolojiler etrafında daha yaygın ve net biçimde gerçekleştirilmeleri de mümkün hale gelmiştir. Stok takibi için hazırlanan birbirinden farklı programlar ve uygulamalar stok takibinin kullanım kolaylığıyla birlikte zamandan tasarruf anlamında da avantajlar getirdiği bilinmektedir. Birçok özel muhasebe alanı dijital hizmetler sağlamakla birlikte ön muhasebe hizmetlerinin yanı sıra stok takip hizmetleri de sunması işletmelerin iş yükünü azaltmaktadır. Hesapbilir platformu sayesinde internet erişiminin olduğu her yerden kişilerin işletmeler için rahatlıkla stok takibi yapabilmeleri mümkündür. Satış gerçekleştirildiğinde stok takip programından ilgili ürün hemen düşer ve program sürekli olarak güncel kalır. Bununla birlikte stok girişleri de yine istenilen her yerden gerçekleştirilebilir. E-ticaret sektöründe yer alan işletmelerin stok takibi için daha dikkatli olmaları ve titizlikle çalışmaları da gerekmektedir. Nitekim internet sektöründeki satışlar 7/24 gerçekleştirildiği için stok takip programının sürekli olarak güncel tutulması ve ürünlerin bu programlarda gösterilmesi ya da yoksa düşürülmesi gerekmektedir.

Stok Takibinin Sağladığı Yararlar

Stok takibi belirttiğimiz üzere işletmelerin, buna KOBİ'ler ve büyük kurumlar da dahil, ürünlerinin takibi için gerekli olan programlardan biridir. Buna göre işletmeler depolarındaki ürünlerinin satışlarını daha verimli biçimde gerçekleştirmeleri ve aynı zamanda verimli bir iş süreci de geçirmeleri adına ürünlerini bu gibi stok takip programlarından gerçekleştirebilirler. Stok kontrollerinin çok sıkı biçimde gerçekleştirilmesi ve gelecek zamanlarda olası problemlerin de tahmin edilmesi her türlü verinin daha iyi biçimde kullanılmasını da şart haline getirmiştir. Stok takip programları, işletmelerin çok hızlı biçimde ürünlerini satması, verimli kullanması ve koruması için gerekli olan programlardır. Buna göre işletmeler hem daha iyi bir iş süreci gütmeleri için hem de satış verimliliğini yukarılara çıkarması için stok takip programlarına her zaman için ihtiyaç duyar.

Stok Yönetim Sistemi

İşletmeler, anlaştıkları muhasebeler ile birlikte stoklarını daha iyi biçimde kontrol etme şansı da yakalar. Buna göre işletmelerin depolarında gösterdikleri ürünlerin takibiyle birlikte satışları yine bu anlamda önem kazanmaktadır. Özellikle de stok yönetim sistemi hizmeti sunan dijital ya da manuel muhasebe hizmetlerinden yararlanabilir ve sizler de işletmeniz için en önemli kararlardan birini alabilirsiniz. Tüm bu hizmetlerden yararlanmak için işletmelerin stok yönetim sistemlerine ürünlerini yüklemeleri, takiplerini buradan gerçekleştirmeleri ve satış kontrollerini de bu taraftan yapmaları gerekmektedir.