1) E-İkamet (E-Residency) alın 

Estonya’da E-İkamet almak için online başvuru yapmak yeterlidir. Online başvurunun tamamlanıp eyalet ücretinin ödenmesinin ardından dijital kimlik teslim alma konumunun tercih edilmesi gerekmektedir. E-İkamet, Estonya'nın uygun dijital iş hizmetlerini kullanarak, konumdan bağımsız bir işletmeyi online olarak kolayca başlatma ve yürütme özgürlüğü sunmaktadır. Başvurunun incelenip onaylanması genellikle 1-2 ay sürmektedir. E-İkamet sahipleri şunları yapabilir: • Online olarak bir şirket kurabilir. • Şirketi uzaktan yönetebilir.

2) Servis sağlayıcı seçin 

Estonya’da şirket kurulumunun gerçekleşmesi için bir adres temini gerekmektedir.

3) Şirket kaydı yapın

Şirketin kurulumunun gerçekleşmesi için E-Ticaret Sicilinde şirketin kaydedilmesi gerekmektedir.

4) Muhasebe Gereksinimleri

Her mali yılın sonunda, bir muhasebe kuruluşunun yıllık hesaplardan ve yönetim raporundan oluşan bir yıllık rapor hazırlaması gerekir. Denetçi raporu (zorunluysa) ve mali yıl için kar dağıtım önerisi yıllık rapora eklenmelidir. Mali tablolar, halka açık tüm limited şirketler ve vakıflar için denetlenmektedir.

Estonya’da Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler

•Kimlik bilgileri •İletişim bilgileri •Pasaport bilgileri •Fotoğraf (4×5 cm boyutlarında) •Kurulacak şirketin iş planı •Ek bilgiler (sosyal medya hesapları, örneğin: LinkedIn)

Estonya’da Şirket Kurma Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

•Başvuru esnasında 120 € state fee ödenmesi zorunludur. •Başvurunun incelenip onaylanması zaman alır. Ortalama 1-2 aylık bekleme süresi söz konusudur. •Şirket başvurusu onaylandığında e-posta ile bilgilendirme yapılır ve başvuru yapan kişi Estonya Konsolosluğu’na bizzat pasaportuyla giderek Digital ID (kimlik kartı) ve Digital ID’sini bilgisayara bağlayacağı USB aparatının da içinde olduğu “Hoş geldin” paketini alır. •Bilgisayara gerekli programlar kurulup Digital ID’yi, paketten çıkan pin ile aktive ederek tüm resmi işlemler online olarak onaylanır. •Şirket kuruluşunun kolay olması şirketin kolayca kapatılabileceği anlamına gelmemektedir. Tasfiye süreci en az 7-8 ay sürer ve bu dönemde tasfiye memuru olarak bir Eston vatandaşının atanması gerekir.

Estonya’da şirket kurma maliyeti

Bundan sonraki süreçte şirketinizi online olarak kurabilirsiniz ya da bu konuda hizmet veren şirketler ile çalışabilirsiniz. Şirketinizi Ltd. olarak ve tek ortaklı kurabilirsiniz. Şirketinize Estonya’da bir adres gerekecek, bu sanal ofis de olabilir. Şirket kuruluş sermayesi en az 2500 €’dur. Şirket kuruluşu için unvan seçilecek, faaliyet alanı belirlenecek. Kuruluş için devlete 190€ state tax ödenmesi gerekiyor. Eğer bu konuda destek almak isterseniz çok sayıda şirket hem şirket kuruluşu hem sanal adres kullanımı hem de aylık raporlama, muhasebe ve beyanname hizmeti veriyorlar, ki bu hizmet aylık 50€ ile 200€ arasında değişebiliyor. (Genelde +%20 KDV) Şirket kuruluşu her ne kadar kolay olsa da şirketi kapatmak o kadar kolay değil. Tasfiye süreci en az 7-8 ay sürüyor ve bu dönemde tasfiye memuru olarak Eston vatandaşının atanması gerekiyor.

Estonya’da Vergilendirme

Kurumlar vergisi %20’dir. Şirket sahibi kendine temettü çektiğinde uygulanır. KDV ise Avrupa içi %20 Avrupa dışı %0’dır.

Estonya’da Şirket Kurmanın Avantajları

• Estonya Start-Up Vizesi: Estonya hükümeti tüm AB dışı kurucuların vize almalarına ve Estonya’da fikirlerini geliştirmelerine olanak sağlamak adına yabancılara “Başlangıç Vizesi” (Start-Up vizesi) vermeye başlamıştır. Estonya Start-up vizesi, Schengen bölgesi içinde özgürce seyahat etmenize izin verdiği gibi yeni şirketinizi geliştirmek istediğinizde yerel şirketlerle yasal olarak çalışmanıza izin vermektedir. • Vergi Avantajı: Estonya, dünyadaki en liberal vergi sistemlerinden birine sahiptir. Yeniden yatırımda kullanılan karın vergi oranı %0’dır. Ayrıca, 2009’dan bu yana yabancı ortaklara ödenen paylar da vergilendirilmemektedir. E-İkamet yoluyla kayıtlı bir Estonya şirketi doğrudan Estonya’da vergi mükellefi olarak kabul edilir. Gelir vergisi her yıl kazanılan kar üzerinden değil, aylık olarak değerlendirildiğinden, kar veya zarara bakılmaksızın her yıl vergi beyannamesi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi oranı %20 olup, temettüler için geçerlidir ve dağıtımı yapan tüzel kişi tarafından ödenmektedir. Tüzel kişilere temettü ödemeleri için ayrı bir temettü stopaj vergisi yoktur. İkamet etmeyen bir yatırımcının bir Estonya sözleşmeli fonundan veya diğer varlık havuzlarından elde ettiği faizler dışında, temettüler veya faizler için stopaj vergisi bulunmamaktadır. Bir girişimci KDV amaçları için otomatik olarak vergilendirilebilir kişi olarak değerlendirilmez. Yalnızca bir yıl içinde vergilendirilebilir tedarikleri (ithalat hariç) 40.000 Euro’yu aşan bir kişinin KDV için kayıt yaptırması gerekmektedir. • Ortak Avrupa Birliği Pazarı: Avrupa Birliği pazarı dünyanın en büyük ekonomik pazarıdır ve birliğe dahil ülkeler arasındaki serbest ticaret izni sebebiyle ortak bir pazara sahiptir. Estonya’da şirket sahibi olmak, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde iş yapıp yaklaşık 500 milyon tüketiciye erişebilmek anlamına gelmektedir. • Üst Düzey Bilişim ve Teknoloji Sektörü: Estonya, altyapısında, ekonomisinde ve günlük yaşamında büyük rol oynayan bilişim sektörü ile dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır. Bankacılık sektörü hızlı, esnek ve IT tabanlıdır. Estonya'daki bankacılık işlemlerinin %99'u elektronik olarak yapılmaktadır. • Yatırım Konusunda Eşitlik: Estonya'daki yabancı ve yerli yatırımlar kanun önünde eşit muamele görmektedir. Kamu hizmetleri basit, verimli ve hemen hemen her şey çevrimiçi olarak yürütülebilmektedir.