Tevkifat ne demek?

Tevkifat para konusunda kesintiler anlamına gelmektedir. Vergi anlamında ise bölüşme ve kesinti yapma manası taşır. Tevkifatlı fatura ise normal veya irsaliyeli faturadan farklı değildir.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı faturayı diğer faturalardan ayıran bir özellik, faturada geçen vergi tutarının alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek her iki tarafında vergiye tabii olmasıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirtilen gelir çeşitleri üzerinden, yine aynı yasada yer alan kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak nitelendiriliyor. Örneğin;
Fatura Tutarı 400,00
KDV % %18
KDV Tutarı ( Tevkif Edilecek Tutar ) 72,00
Tevkifat Tutarı ( 5/10) 36,00
Genel Toplam 436,00
•Tevkifat oranları değişiklik gösterebiliyor. Tevkifatlı fatura talep edildiği takdirde, uygulanacak olan oranın kesinlikle sorulması gerekiyor. Yarı yarıya olduğu gibi, 9/10 gibi bir oran da uygulanabiliyor.

Tevkifatlı Fatura ile Normal Fatura Arasındaki Fark Nedir?

Tevkifatlı faturanın işlevi ile normal faturalar ya da irsaliye faturaları arasında bir fark bulunmuyor. Aradaki fark faturanın işlevi ya da kapsamı ile ilgili değil, faturaya konu olan verginin hem alıcı hem de satıcı arasında bölüştürülüyor olmasıdır. Yani bir satın alma sonunda faturaya eklenecek olan KDV tutarını yalnızca alıcının ödemesi değil, satıcının da belirlenmiş olan oranda KDV’yi ödemesi anlamına gelmektedir.

Gelir Vergisi Tevkifatı Ne Demek?

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde belirtilen gelir cinsleri üzerinden, tanımlanan kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak tanımlanır. GVK'nın 94. maddesinde tevkifatlı fatura düzenleyecek sektörler, gelir çeşitleri ve yer alan kesintiler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Kimler tevkifat yapar?

•Genel bütçe içinde yer alan; daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler •Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar •Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları •Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkları •Bankalar •Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri •Özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar •Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar •Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler •Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler

Tevkifat uygulanabilecek işlemler neler?

Her ürün ya da hizmetin satışında tevkifat işlemi uygulanmaz. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen işlemler için tevkifat uygulanır. Uygulanabilen işlemler aşağıdaki gibidir; •Bahçe, çevre, temizlik hizmetleri, •Bazı yapım işleri ve bunlarla ilişkili mimarlık mühendislik hizmetleri, •Teçhizat, demirbaş, makine ve taşıt gibi kalemlerin tamiratı, •Bakım, onarım hizmetleri, •Danışmanlık, denetim ve yapı denetim hizmetleri, •Yemek servisi hizmetleri.

Tevkifat oranları nedir?

•Yapım işleri ve bu işlerle beraber yapılan mimarlık, mühendislik ve etüt, proje hizmetleri %30 •Danışmanlık, plan, proje, etüt, denetim vb. hizmetler %90 •Demirbaş, makine, teçhizat ve taşıtların onarım, bakım ve tadilatları %50 •Yemek servis ve organizasyon hizmetleri %50 •İşgücü temin hizmetleri %90 •Yapı denetim hizmetleri %90 •Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri %50 •Turistik mağazalara verilen müşteri bulma hizmetleri %90 •Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri %90 •Çevre, temizlik ve bahçe bakım hizmetleri %70 •Servis taşımacılığı hizmetleri %50 •Baskı ve basım hizmetleri %50 •5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alanların hizmet alımları %50 •Orman işletme müdürlüklerine verilen hizmetler (orman ve ağaç ürün teslimleri) %50 •Basın ilan hizmetleri %50 •Külçe metal teslimleri %70 •Hurda atık teslimi %90 •Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin tesliminde %70 •Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi %90 •Pamuk, tiftik, yün, ham post ve deri teslimi %90

Nakliye Faturalarında Tevkifat Nasıl Yapılır?

tevkif edilen KDV oranı alıcı tarafın sorumluluğu altında kesilir ve takip eden ay içerisinde “KDV 2 Beyannamesi” ile devlete ulaştırılır. Başka bir deyişle, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen oranda KDV’nin işi teslim edene değil de direkt devlete ödenmesi halidir. 16 Şubat 2021 tarihinde ilgili Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre yurt içi nakliye hizmeti veren bütün mükellefler KDV dahil olmak üzere 2000 TL’yi bulan fatura tutarlarında 2/10 oranında tevkifat yapabilir ve bunu faturasında gösterebilir. Vergi mükellefi olmayanlar ile KDV’den muaf tutulan mükelleflere düzenlenen nakliye faturalarında ise tevkifat yapılmasına gerek duyulmayacaktır. Örnek vermek gerekirse, 4000 TL + KDV bedel karşılığı yapılan nakliye hizmeti için 720 TL hesaplanan KDV, 2/10 oranında 144 TL tevkif edilebilir ve fatura tutarı 2576 TL olarak düzenlenebilir.

Nakliye İşlemlerinde Gerçekleştirilecek KDV Tevkifatı Konusunda Önemli Bilgiler

Yük taşımacılığı ve nakliye işlemlerinde KDV tevkifatı uygulamasının yürürlüğe girdiği tarih 01.03.2021’dir. Zorunlu bir uygulama olan KDV tevkifatı konusunda taraflar anlaşarak tevkifatsız fatura düzenlemesi yapamazlar. Bunların yanı sıra nihaî alıcılar için tutar fark etmeksizin tevkifat uygulanmaz. Sonuç olarak, genişletilerek sunulan KDV tevkifatı konusunda temel amaç katma değer vergisinin hazineye hızlı şekilde aktarılmasıdır.