Günümüzde birçok genç ya da orta yaşlı girişimci ticaretlerini genişletmek ve daha fazla kitleye ulaşmak için şirket kurma amacı taşımaktadır. Şirket kurmak, kişilerin belli aşamalardan geçerek gerekli evrakları edinmesi, gerekli şartları sağlaması ve neticesinde gerekli olan tüm şartların yerine getirilmesi ile birlikte mümkündür. Buna göre 6762 Sayılı Ticaret Kanunun 503. maddesi gereği bir ya da daha fazla tüzel ya da gerçek kişi tarafından ticaret unvanı kapsamınca kurulan, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt edilen sermaye ile birlikte esas ve mahdut sermayesi muayyen olan şirketler limited şirket olarak belirtilmiştir.

Limited şirketler en az 1 en fazla ise 50 kişiden kurulmakta olup en asgari sermayesi ise 10000 TL olarak belirlenmiştir. Ortak sayısının 20'den fazla olduğu limited şirketlerde anonim şirketlerdeki gibi denetim kurulu ve genel kurul organlarının olması da mecburidir.

Peki Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket kurmak için gerekli evraklar ve izlenecek adımlar nelerdir? İşte Bu yazımızda Limited Şirketin nasıl kurulduğuna dair tüm detayları ele alarak sizlerle paylaşacağız.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Limited Şirket kuruluş aşaması ile birlikte Limited Şirket kurmak için gerekli evraklar adım adım şunlardan oluşmaktadır:

 • Ticaret unvanının seçilmesi,
 • Ticaret unvanıyla birlikte imzaya yetkili tüm bireylerin unvanının altına atacakları imzalar noter huzurunda tasdik ettirilmelidir,
 • Sermayenin on binde dördü oranındaki tutar Rekabet Kurumu hesabına yatırılır,
 • Bir tanesi asıl olmak üzere toplamda üç nüsha şirket ana sözleşmesini on beş gün içerisinde şirketin faaliyetini yürüttüğü bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirilir,
 • Ardından noter tasdikli imza beyannamesi teslim edilir,
 • Türk Ticaret Kanunun 511. maddesi gereğince gösterilen bilgileri içerdiği kayıt beyannamesi ticaret sicili memurluğuna teslim edilir,
 • Ticaret Sicili Tüzüğü 29. maddesi gereğince düzenlenecek olan taahhütname ticaret sicili memurluğuna teslim edilir,
 • Şirket kurucularının gerçek kişi olması durumunda nüfus cüzdanının onaylı belgesi ile ikametgah bilgilerinin olduğu belgeler ticaret sicili memurluğuna teslim edilir,
 • Ayni sermaye olması durumunda ayni sermayenin değerini belirten mahkeme bilirkişi tespit kararı ve mahkeme onay raporu ticaret sicil memurluğuna tescil ettirilir,
 • Sosyal güvenlik vergi kaydı için şirket kuruluş dilekçesi form ticaret sicil memurluğuna teslim edilir,
 • İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan ticaret odasına kayıt yapılır,
 • Ticaret unvanının ve işletmenin tescil edildiğini gösteren belge ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatılır

Limited şirket kurmak için gerekli olan belgeler genel olarak şunlardır:

 • Limited Şirket kuruluş bildirim formu,
 • Dilekçe,
 • Oda kayıt beyannamesi,
 • Noter tasdikli sözleşme örneği,
 • Kira kontratı,
 • İkametgah belgesi,
 • Sermayenin yatırıldığını gösteren dekont

Tüm bu gerekli işlemler ile birlikte gerekli evrakların da yerine getirilmesi neticesinde Limited Şirket kurma işlemi başarılı biçimde gerçekleştirilecek olup kişiler ticari faaliyetlerini başlatmak ya da sürdürmek için de ilk adımlarını atmış olacaklardır.

Limited Şirket Kurmak İçin Kaç Kişi Gerekli

Şirket türleri kendi içerisinde çeşitli kollara ayrılmaktadır. Şahıs şirketi, anonim şirketi gibi Limited Şirket de yine bunlara örnek olan şirketlerden biridir. Her bir şirket kuruluşunun süreci, sermayesi ve kaç kişiyle kurulması gerektiği farklılık göstermektedir. Limited şirket kurmak için gerekli olan kişi sayısı ise en az 1, en fazla 50 kişidir. Ortak olarak girilen ve sermayenin de yine ortaklar tarafından karşılandığı Limited Şirket türünde kişiler ortakları ile ticari faaliyetlerin sürdürmekte ve hedeflerini de bu yönde belirlemektedirler. 

Limited Şirket Kurma Maliyeti

Limited şirket kurma maliyeti de yine Limited Şirket kurma amacında olan kişiler için çok fazla araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaktadır. Buna göre Limited Şirket kurmak için gerekli olan sermaye bedeli en az 10000 TL'dir. Bununla birlikte ekstra masraf ve giderler için de 2021 yılında belirlenen net gider ücreti  2.740,68 TL değerindedir.

Bu masrafların içerisinde Limited Şirket kurmak için gerekli olan tüm belgeler, evrakların giderleri mevcuttur. Buna göre Limited Şirket kurmak özellikle de genç girişimcilerin bir araya gelip hedeflerini net biçimde belirlemesiyle birlikte mümkündür. En az iki kişiden oluşması zorunlu olan Limited Şirketi kurmak için gerekli maliyetler o kadar fazla olmamakla birlikte ticari faaliyetlerin rahat ve istenildiği biçimde yapılabilmesi için de bu anlamda tüm araştırmaların yapılması gerekmektedir.